Geçici İskemik Atak Belirtileri

• Görme kaybı: tek taraflı veya çift taraflı olabilir.
• Çift görme: çift görme veya bulanık görmeşeklinde tanımlanır.
• Baş dönmesi: başta bir tuhaflık hissetmekten ziyade hasta döndüğünü hisseder.
• Yutma güçlüğü: yutma güçlüğünün çok belirgin olamsı halinde, sıvı veya gıdaların solunum yoluna kaçma ( aspirasyon ) riski vardır.
• Kuvvetsizlik: tek veya çift taraflı kol ve / veya bacaklarda kuvvetsizlik olmasıdır. Yüz felci de görülebilir.
• Duyu bozukluğu: tek veya çift taraflı olarak görülür. Yüz, kol, bacak veya gövdede hissizlik veya yanma tarzında bir his duyulur.
• Konuşma bozukluğu:  kelime hatırlamakta, telaffuzda veya söylenenleri anlamakta güçlük görülebilir.
• Koordinasyon bozukluğu: kol, bacak veya gövde hareketlerini dengesi bozuktur. Yürürken veya ayakta dururken hasta yalpalayabilir veya düşebilir.
• Davranış bozukluğu: hastanın söylenenlere duyarsız kalması veya uyumsuz hareketler yapması şeklinde görülür.
• Aşırı uyku hali görülebilir.
• Ajitasyon veya psikoz görülebilir.

Yukarıda sayılı bulgulardan bir veya bir kaçının bir arada olup birkaç saniye içinde geçebildiği  veya  48 saat kadar sürdüğü durumlara  geçici iskemik atak denir.