Gebelik sonrası psikoz (postpartum psikoz: lohusalık psikozu)

Doğum sonrası psikozu seyrek görülmesine karşın tedavi edilmediğinde anne ve bebeğin güvenliği açısından yaşamsal riskler oluşturabildiğinden önemli bir hastalıktır.

Doğumdan sonra başlayan huzursuzluk, yorgunluk, mutsuzluk, endişe, hezeyan ve halüsinasyon görme gibi psikotik belirtilerin ortaya çıktığı bir rahatsızlıktır.

Çoğunlukla doğumdan sonraki ilk 4 haftada belirtiler ani olarak başlar. Bazen de gebeliğin son döneminde hafif şiddette belirtiler gözlenebilmektedir. Uykusuzluk, irritabilite, huzursuzluk erken dönem belirtiler arasındadır.

İlerleyen dönemde tabloya gerçekle ilgisi olmayan düşünceler, anlamsız-saçma konuşmalar eklenebilmektedir. Bebeklerine bakamayacakları, bebeğin hasta ya da ölü olduğu yönünde sanrılar, bebeğe ya da kendisine zarar vermesi yönünde işitsel halüsinasyonların varlığı söz konusu olabilmektedir.

Gebelik sonrası psikozun nedenleri

Biyolojik olarak hormonal değişikliklerin psikotik belirtilere yol açabileceğini destekleyen bulgular olmasına karşın doğrudan bir bağlantıdan söz edebilmek güçtür.

Çevresel stres etkenleri ve doğumla bağlantılı komplikasyonlar da psikotik bulguların gelişimine katkıda bulunabilir.

Gebelik sonrası psikozun tedavisi

Doğumdan sonraki ilk ay içinde kadınların yakından izlenmeleri sorunun erken saptanmasına katkıda bulunacağından yararlı olacaktır.

Tedavinin gecikmesi hastalığın süregenlik kazanması ve tedaviye direncin oluşmasının yanı sıra anne ve bebeğin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle acilen hastanın yatırılarak tedavisinin değerlendirilmesi, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda EKT (eletroşok) tedavisi başlayarak belirtilerin hızla gerilemesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Sonrasında ruhsal-eğitimsel yaklaşımlar ve psikoterapi de tedavi sürecine dahil edilebilmektedir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz