Fonksiyonel Nöroşirürji ve Stereotaksi

Nöroşirurji Bölümümüzde "Leksell G stereotaksi sistemi" ile beyindeki lezyon ve seçilmiş noktalara milimetrik olarak ulaşılabilmektedir. 

Bu yolla tümör/tümör dışı lezyonlardan biyopsi alınması, kist ponksiyonu, kateter ve stimülatör yerleştirilmesi doğrulukla yapılabilmektedir. 

Ağrı cerrahisi içinde yer alan pompa yerleştirilmesi ve diğer ağrı cerrahisi uygulamaları ile trigeminal nevraljili hastaların cerrahi tedavisine yönelik tüm ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. 

Parkinson hastalarında son yıllarda sıklıkla uygulanan derin beyin stimülasyonu (beyne pil yerleştirilmesi) ve diğer hareket bozukluklarına yönelik uygulamalar da gerçekleştirdiğimiz cerrahi girişimler arasındadır.