Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi

  • Trigeminal nevralji
  • Mikrovasküler dekompresyon
  • Epilepsi cerrahisi
  • Spastisite cerrahisi

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz