FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi

Birçok ilkleri bünyesinde taşıyan "Kordon Kanı Bankası, Hücre & Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi" Florence Nightingale Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

FlorenCell’de, hücre ve dokular bir arada işlenip, bankada depolanmaktadır.

FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi, dünyada az sayıda bulunan "Hibrid Hücre ve Doku Merkezi" olma özelliğini taşımaktadır.
Canlı ya da kadavra kaynaklı hücre ve dokuların geldiği, işlendiği, kullanıma hazır olarak depolandığı bu merkez adeta bir yedek parça üretim fabrikası gibi hizmet vermektedir.

Kordon Kanı Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, cGMP (Current Good Manufacturing Practice) ve cGTP (Current Good Tissue Practice) kalite yönetim sistemlerine uygun planlanmış olup, bu alanda güncel kalite yönetim sistemlerine ve fiziki ve donanımsal alt yapıya sahip ülkemizdeki ilk hücre ve doku işleme ve depolama merkezi olma özelliğindedir.

Yapılan iş başlıkları ve sahip olunan kalite sistemleri sayesinde aynı zamanda hücre ve dokuları bir arada işleyecek ve/veya bankalayacak olması nedeniyle dünyada az sayıda bulunan HİBRİD HÜCRE DOKU MERKEZİ özelliğine sahiptir.

Merkez üç ana başlıkta faaliyet göstermektedir. Bunlar sırasıyla Kordon Kanı Bankacılığı, Kök Hücre Üretimi ve Bankacılığı ve Doku Bankacılığıdır. Bu üç ana başlıkta faaliyet göstermesi nedeniyle Hibrid Banka olarak tanımlanan merkez, bu yönüyle dünyadaki az sayıda bulunan merkezlerden biri olma özelliğine sahiptir. 

 

TIBBİ MERKEZİN HİZMET VERDİĞİ ŞUBELER