FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi

Birçok ilkleri bünyesinde taşıyan “Kordon Kanı Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde hizmet veriyor. FlorenCell’de hücre ve dokular bir arada işlenip, bankada depolanıyor. Bu merkez, dünyada az sayıda bulunan “Hibrid Hücre ve Doku Merkezi” olma özelliğini taşıyor. Canlı ya da kadavra kaynaklı hücre ve dokuların geldiği, işlendiği, kullanıma hazır olarak depolandığı bu merkez, adeta bir yedek parça üretim fabrikası gibi hizmet veriyor.


FlorenCell Kordon Kanı Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi


FlorenCell Laboratuvarları; Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği, İnsan Doku ve Hücreleri ile ilgili merkezlerin kalite ve güvenliği hakkındaki yönetmeliğe, İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve bu ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama, Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkındaki Tebliğ’e uygun olarak; Amerika ve Avrupa’da konuyla ilgili çalışan ileri merkezlerin yapılanma ve çalışma şekilleri göz önünde bulundurularak, merkezdeki deneyim ve birikimlerden yola çıkılarak, Güncel İyi Üretim Koşulları (cGMP) altında faaliyet göstermek üzere toplam 350 m² alanda faaliyet gösteriyor.

FlorenCell Laboratuvarları Birimleri;
 • Üretim Birimi
 • Kalite Kontrol Birimi
 • Kriyoprezervasyon Birimi
 • Ürün Kabul Birimi olarak sıralanıyor.
“Hibrid Banka” olarak tanımlanıyor

Kordon Kanı Bankası, Hücre ve Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, cGMP (Current Good Manufacturing Practice) ve cGTP (Current Good Tissue Practice) kalite yönetim sistemlerine uygun planlanmış olup, bu alanda güncel kalite yönetim sistemleri ile fiziki ve donanımsal altyapıya sahip, ülkemizdeki ilk hücre ve doku işleme ve depolama merkezi olma özelliği taşıyor.

Yapılan iş başlıkları ve sahip olunan kalite sistemleri sayesinde, aynı zamanda hücre ve dokuları bir arada işleyecek ve/veya bankalayacak olması nedeniyle dünyada az sayıda bulunan “Hibrid Hücre Doku Merkezi” olarak hizmet veriyor.
Merkez, üç ana başlıkta faaliyet gösteriyor. Bunlar;
 • Kordon Kanı Bankacılığı
 • Kök Hücre Üretimi ve Bankacılığı
 • Doku Bankacılığı olarak sıralanıyor.
Söz konusu üç ana başlıkta faaliyet göstermesi nedeniyle “Hibrid Banka” olarak tanımlanan merkez, bu yönüyle dünyadaki az sayıda bulunan merkezlerden biri olma özelliğine sahip.

FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi’nin Ürün Endikasyonları Neler?

 • MKH (Mezenkimal Kök Hücre)
 • Graft Versus Host Disease (GVHD),
 • Yara ve yanık izlerinin tedavisi,
 • Diyabetik ayak,
 • Kronik ülserler, kapanmayan yaralar,
 • Periferik vasküler hastalıkları
 • Kondrosit /Kondromembran
 • Femoral kondiller,
 • Kıkırdak hasarları,
 • Tendon hasarları, tendinit,
 • Eklem dejenerasyonları,
 • Sporcu yaralanmaları.
 • Fibroblast
 • Akne ve skar tedavisi,
 • Kozmetik amaçlı anti-aging uygulamaları.
İmmünoterapi Ürünleri
 • Tümör lizatı ile yüklü dendritik hücre,
 • Sentetik antijen yüklü dendritik hücre,
 • Sitokin ile indüklenmiş öldürücü hücre,
 • Tümör antijen spesifik T hücre.
Kordon Kanı
 • Lösemi,
 • Lenfoma,
 • Beta Talasemi,
 • Fanconi Aplastik Anemi,
 • Nöroblastoma,
 • Çocukluk çağı kan hastalıkları,
 • Kemik iliği nakli gerektiren uygulamalar.
Amniyotik Membran
 • Akut yara ve yanık tedavisi,
 • Kronik yara skar dokularının tedavisi,
 • Korneal hasara bağlı rahatsızlıklar,
 • Limbal kök hücre yetmezlikleri,
 • Korneal Hasarlar,
 • Yüksek Risk Trabekülektomi,
 • Kimyasal yanıklar,
 • Stevens-Johnson Sendromu,
 • Şaşılık.
Homogreft Kalp Kapağı ve Damar

Kalp kapağı hastalıkları, organ nakilleri, tüm damar bypassları gibi cerrahi işlemlerde damar ihtiyacını karşılamak amacıyla.

Merkezi Sahip Olduğu Kalite Belgeleri & Sertifikalar

EATB (European Association of Tissue Banks)
Merkezimiz, tüm Avrupa doku bankalarının dahil olduğu Avrupa Doku Bankaları Birliği üyesidir. Türkiye’de doku bankacılığı faaliyeti gösterecek merkezler için EATB veya AATB üyesi olmak, Sağlık Bakanlığı tarafından konmuş bir zorunluluktur.

Faaliyet İzin Belgesi

Bu belge; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geçirmiş olduğumuz denetimleri başarıyla tamamlayarak, 22 farklı hücre ve doku ürününün üretimi için izin aldığını gösteriyor.

Merkez Sorumlu Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geçirmiş olduğumuz denetimlerin ardından, Prof. Dr. Utku Ateş’in merkezimizin sorumlusu olduğunu gösteren belge.

Kordon Kanı Bankası Çalışma Onayı

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan bu belge, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak, kordon kanı bankacılığı faaliyetlerini gerçekleştirebilme iznimizi ifade ediyor.

GMP Sertifikası

Bu sertifika; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, merkezimizin güncel GMP (Good manufacturing practices - İyi üretim uygulamaları) standartlarını tam olarak karşıladığını ve bu GMP merkezde üretilebilecek biyolojik ürünlerin listesinin de bulunduğu gösteriyor.

ISBT 128

ISBT 128 kurumu; hücre ve doku ürünlerinin uluslararası tanınabilirliğini ve izlenebilirliğini sağlayan kodlama sistemidir. Merkezimiz, T0112 numarası ile bu uluslarası kod sistemi standartları ile ürettiği ürünleri kodlayarak, uluslararası tanımlanabilir/kabul edilir ürünler üretiyor.

FlorenCell Hücre ve Doku Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz