Florence Kadın & Çocuk Kulübü

  Florence Kadın & Çocuk Kulübü olarak çocukların bilişsel, motor ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleme, hayatlarının erken dönemlerindeki fiziksel, mental ve sosyal gelişimlerini etkileyebilecek beslenme, sağlık, zihinsel gelişimle ilgili tüm bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak uzman kadromuzla birlikte hizmet vermek en önemli hedeflerimizden birisidir.

  Her çocuğumuz için özel ve multidisipliner bir yaklaşım gösteren hekimlerimiz, prenatal dönemden okul çağına kadar, okul çağından ergenlik dönemine kadar olan gelişimlerini değerlendirilerek, oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu karşısında erken önlem alınır.

  Klübümüze üye olan (Down Sendromlu, Spina Bifidalı gibi) çocuklar ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda; hekim ve diğer üyelerle etkileşimin FNH çatısı altında olması sağlanır.

  Sağlık ve koruyucu hekimlik konularında eğitim ve seminerlerden ücretsiz faydalanabilen üyelerimizin, rutin yapılması gereken tahlil ve tetkikleri (Aşı takvimi vb.) takip edilerek gerekli tüm hatırlatmalar yapılır.

  Ayrıca FNH dışında diğer kuruluşlardan üyelere, özel avantajlara sahip olmaları sağlanır.

  Makaleler