First pass tekniğiyle kalp içi şant ve anomalilerin araştırması

İşaretli eritrositlerle kan akımı araştırması ve kantitatif değerlendirme yapılır. Bu yöntem; VSD (ventriküler septal defekt), PDA (patent duktus arteriosus), Fallot Tetralojisi, Büyük Arterlerin Transpozisyonu, Hipoplastik Sol Ventrikül Sendromu gibi doğumsal kalp hastalıklarında, özellikle küçük çocuklarda rahatlıkla uygulanır.

Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide tanıya yardımcı olarak kullanılabilecek diğer nükleer tıp tetkikleri ise;

Akciğer perfüzyon sintigrafisi ve bacak venografi ile emboli nedeni olabilecek venöz trombus ve akciğer emboli aynı tetkikte araştırılır.

Akciğer perfüzyon ve ventilasyon sintigrafisi (Aerosol) ile emboli araştırmasında akciğer perfüzyonu görülmeyen alanlarda doku kaybına neden olabilecek diğer patolojileri ayırt etmek için kullanılır.

Kaptoprilli dinamik böbrek sintigrafisi ile renal hipertansiyon araştırması yapılır, hipertansiyon sebebinin kalp veya böbrek kökenli olduğunu belirlemek için kullanılır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz