Excimer Lazer Uygulaması

Excimer Lazer; miyop, astigmat ve hipermetrop gibi kırılma kusurlarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemidir.

Görme bozukluğunun derecesine göre programlanan excimer laser ışını ile gözün saydam kornea tabakası yeniden şekillendirilir. Böylelikle doğru odaklanma ve net görüş sağlanır.

Excimer lazer tedavi yöntemleri 3’e ayrılır; PRK-LASEK, LASIK, Intralase LASIK.

  • PRK-LASEK korneada yüzeyel tedavi sağlar. PRK tekniği ile kornea epiteli kaldırılır, LASEK tekniği ile altta kalan kısıma lazer uygulanır.
  • LASIK yönteminde bıçak aracılığıyla kornea dokusundan bir kapakçık kaldırılıp, kapakçığın altındaki dokuya excimer lazer ışınları uygulanır.
  • Intralase LASIK lazer ile yapılan tedaviler ise diğerlerine kıyasla daha güvenlidir.