Event recorder

Kalp ritim bozukluğu şikayetlerinin 24 saatten daha seyrek olması halinde Holter cihazına göre daha küçük bir cihaz olan event recorder kullanılabilir. Birkaç gün süreyle vücut üzerinde taşınan event recorder cihazı ile şikayet hissedildiği anda cihaz aktive edilerek ritim kaydı yapılabilmektedir. Yeni modellerde cihaz aktive edildiği noktadan birer dakika ileri ve geriye doğru da kayıt yapılabilmektedir. Bu cihazların bir telefon vasıtasıyla anında ritim takibine imkan veren modelleri de vardır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz