• Katılımcı
  • Cep Telefonu
  • E-Posta
  • Etkinlik duyurularımızın e-mail yoluyla size iletilmesini ister misiniz?

KBB Toplantıları / Baş Boyunda Deri Kanserleri

KBB Toplantıları / Baş Boyunda Deri KanserleriBaş Boyunda Deri Kanserleri

Katılım ücretsizdir...

17 Mart 2017 Cuma / 09:00-16:45
Istanbul Florence Nightingale Hastanesi, 1. Kat Konferans Salonu

Düzenleme Kurulu:

İstanbul Baş-Boyun Grubu
Dr. Mazhar Çelikoyar, Dr. Sefik Igdem, Dr. Gürsel Turgut, Dr. Okan Falay, Dr. Erkan Aktan ve Prof. Dr. Sibel Alper

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. No:166 
Şişli / İSTANBUL

KONUŞMACI LİSTESİ

09:00 Doç.Dr. İlknur Altunay - Deri Kanserlerinde Epidemiyoloji, Patogenez ve Genetik
09:00 Prof. Dr. Sibel Alper - Deri Kanserinde Prekanseröz Lezyonlar ve Klinik Özellikler
09:00 Doç. Dr. Damlanur Sakız - Histopatoloji
09:00 Prof. Dr. Serap Utaş - Cerrahi Olmayan Yolla Bazal Hücreli Karsinom Tedavisi
09:00 Yrd. Doç. Dr. Zahide Eken - Cerrahi Olmayan Yolla Skuamöz Hücreli Karsinom Tedavisi ve Korunma
10:45 Doç. Dr. Serdar Tuncer - Cerrahi Tedavide Ana İlkeler
10:45 Op. Dr. Mazhar Çelikoyar - Boyuna Yaklaşım
10:45 Prof. Dr. Gonca Elçin - Mohs Cerrahisi
10:45 Prof. Dr. Şefik İğdem - Radyoterapi
10:45 Prof. Dr. Yeşim Eralp - Kemoterapi
10:45 Prof. Dr. Gürsel Turgut - Defekt Onarımında Kişiye Özel Yaklaşımlar ve Rekonstrüktif Cerrahi
13:30 Doç. Dr. Yasemin Oram - Klinik Özellikler
13:30 Doç. Dr. Gamze Erfan - Erken Tanıda Dermoskopinin Yeri ve Konfokal Mikroskopi
13:30 Doç. Dr. Damlanur Sakız - Histopatoloji
13:30 Prof. Dr. Sıdıka Kurul - Melanom Cerrahisi
13:30 Prof. Dr. Fulya Ağaoğlu - Melanom Tedavisinde Radyoterapinin Yeri
13:30 Prof. Dr. Yeşim Eralp - Melanomda Kemoterapi, İmmünoterapi ve İzlem
15:15 Prof. Dr. Nahide Onarır - Lenfoma
15:15 Doç. Dr. Özlem Karabudak - Kaposi Sarkomu
15:15 Prof. Dr. Can Baykal - Malign Cilt Adneks Tümörleri
15:15 Yrd. Doç. Dr. Banu Ertekin - Merkel Hücreli Karsinom
15:15 Yrd. Doç. Dr. Anıl Gürsel Bahalı - Meme dışı Paget
15:15 Doç. Dr. Özlem Su Küçük - Dermatofibrosarkom