• Katılımcı
  • Cep Telefonu
  • E-Posta
  • Etkinlik duyurularımızın e-mail yoluyla size iletilmesini ister misiniz?

Karaciğer Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım

Karaciğer Tümörlerinde Multidisipliner YaklaşımKaraciğer Tümörlerinde Multidisipliner Yaklaşım 

Olgu Sunum Paneli


18:00 - 18:30 Kokteyl
18:30 - 20:00 Panel
20:00 - 20:30 Aksam Yemeği


Moderatör:

Prof. Dr. Murat CANTAŞDEMİR


İstanbul Florence Nightingale Hastanesi / 1. Kat Konferans Salonu
Abide-i Hürriyet Cad. No:166 
Şişli / İSTANBUL

KONUŞMACI LİSTESİ

18:30 Prof. Dr. Yaman Tokat - Grup FNH, Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü
18:30 Prof. Dr. Izzet Rozanes - Radyoloji Uzmanı
18:30 Prof. Dr. Cem Balcı - Radyoloji Uzmanı
18:30 Prof. Dr. Cüneyt Türkmen - Nükleer Tıp Uzmanı
18:30 Doç. Dr. Yesim Yıldırım - Medikal Onkolog
18:30 Doç. Dr. Ibrahim Hatemi - Gastroenterolog