Erkeklerde Sertleşme Sorunları

İmpotans (İktidarsızlık); erkeklerde cinsel birleşme için gerekli sertliği sağlayamama veya ilişkiyi devam ettirebilmek için gerekli süre boyunca sertliği koruyamama durumudur.

Nedenleri ve sıklığı

İmpotans pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Şeker hastalığı
Damar sertleşmesi
Yüksek tansiyon
Hormonal hastalıklar
Nörolojik hastalıklar
Bazı ilaçların kullanımı
Geçirilen çeşitli ameliyatlar
Psikolojik nedenler
İmpotans yukarıda sayılan tek bir etkene bağlı olabileceği gibi bir kaç etken nedeniyle de oluşabilmektedir.

İmpotans ne kadar sıklıkla görülür?

İmpotans oldukça yaygın bir durumdur. İmpotans 45 yaş üzerinde neredeyse her 3 erkekten birinde görülmektedir.

İmpotans nedenleri nelerdir?

Sertleşme ile ilgili damar veya sinir sisteminde bir bozukluk olmaksızın impotans şikayeti kişinin duygusal durumuna bağlı olarak ortaya çıkıyorsa bu psikolojik impotans adını alır. Bu tanım dışında kalan tüm impotans şikayetleri ise organik impotansdır. Psikolojik impotans da uygun psikolojik destek ile sorun halledilebilir.

Organik impotansının olduğu bilinen kişilerde de kişinin gündelik hayatı bu durumdan etkilendiğinden psikolojik olarak kendini kötü hissetme, kızgınlık, başaramama korkusu ve depresyon gibi durumlar ortaya çıkabilir.

İmpotans nasıl tedavi edilir?

İlaç Tedavileri:

Yohimbin-Hindistan ve Afrika'da yetişen bir ağacın gövdesinden elde edilen doğal bir ilaçtır. Uygun hasta seçimi ile %25-40 başarı elde edilebilir. Genellikle kullanımla ilgili bilinen ciddi yan etkileri yoktur.

Viagra-Sertleşmenin oluşumunda etkili olan vücuttaki maddelerin yıkımına engel olarak ereksiyonun kalitesini ve süresini uzatarak impotansta etkin olan bir ilaçtır. Bu ilacın etkili olabilmesi için kişinin az da olsa kendi ereksiyonlarının olması gerekmektedir. Uygun seçilen kişilerde başarı oranı % 75'lere kadar çıkmaktadır.

Hormon Tedavileri: (başarı şansı düşük)

Erkeklik hormonunun (testosteron) cinsel gücü arttırdığı ve ileri yaştaki erkeklerde impotansın hormon eksikliği sonucu ortaya çıktığı görüşleri yanlıştır. Hormon tedavisi sadece erkeklik hormonunun bulunmadığı veya çok nadir olarak da prolaktinemi adı verilen durumda etkilidir. Erkeklik hormonu direk olarak sertleşme mekanizmasına değil daha çok kişilerin cinsel istek dürtüleri üzerine etkiilidir. Hatta organik nedenlerle impotansı olan kişilerde kişinin sertleşmesi üzerine etkisi olmadan cinsel isteği arttıracağından daha çok sorun yaratabilir.

Vakum Cihazı: (%40-50 başarı)

Mekanik bir pompa sistemidir. Etki mekanizması; dışarıdan uygulanan vakum cihazı sayesinde penise kan akımını arttırmak ve daha sonra penis köküne konulan bir lastik yardımı ile bu kanın burada kalmasını sağlamaktır. Güvenilir etkinliği olan bir cihaz olmasına karşın mutlaka emniyet sibobu bulunan ve tıbbi bir firma tarafından imal edilmiş aletlerin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemin en büyük dezavantajları, devamlı olarak bir çanta ile vakum cihazını taşıma zorluğu, lastik bölgesinin altında sertleşme olmadığından bu noktadan penisin oynar durumda olması ve bazen de uygulanan negatif basınç nedeni ile hissedilen ağrıdır.

Enjeksiyon (iğne) Tedavisi (%70-80 başarı)

Direk olarak penis içerisine normal sertleşme sırasında vücutta salınan maddelerin benzeri maddelerin verilerek sertleşmenin sağlanması yöntemidir. Başarı şansı yüksek olan bu yöntemde kişi ilişkiye girmeden yaklaşık 10-15 dakika önce enjeksiyonu yapar ve ilacın etkisi ortalama olarak 30 dakika ile 90 dakika sürer. Her ne kadar kullanımının penis içerisine enjeksiyon yapılmasını gerektirmesi kullanımı konusunda soru işaretleri doğurmakta ise de halen tüm dünyada büyük oranda kullanılan ve etkin bir yöntemdir. Bu tedavi özellikle diğer ilaç tedavilerinden fayda görmemiş veya ameliyata bağlı olarak impotansı olan kişilerde etkin olabilmektedir. Bilinen en önemli yan etkisi kamışta yanma hissidir; ancak uygun dozda kullanılmazsa daha sonra penise büyük zararlar verebilen uzamış sertleşmelerdir. Bunun olmaması için tedaviye doktor nezaretinde başlanması gerekmektedir.

MUSE (idrar borusu içerisine tıpa tedavisi)

Enjeksiyon tedavisinde kullanılan maddelerin benzerleri kamışın ucundan idrar borusunun içerisine verilir. Buradan emilen bu maddeler kamışa geçerek etki ederler. Ancak buradan emilen madde miktarı her zaman sabit değildir ve bazen yeterli olmayabilir. Başarı şansı hastalara göre değişir. En sık görülen yan etkisi yanma hissi ve daha sonrasında idrarda hafif kanamadır.

Penil protez (Mutluluk Çubuğu) (%95-99 başarı)

En etkili tedavi kabul edilmektedir. Esas olarak peniste sertleşmeyi sağlayan boruların içerisine ameliyatla sertleşmeyi gerçekleştirecek protezlerin (mutluluk çubuklarının) yerleştirilmesi işlemidir. Birçok çeşitleri bulunmaktadır. Mekanik veya hidrolik sistemler mevcuttur. Tabii ki cerrahi gerektirdiğinden tedavi seçenekleri arasında en son düşünülmesi gereken yöntemdir. Diğer tedavi seçenekleri ile başarı sağlanamayan veya diğer tedavi seçeneklerini kullanamayan kişilerde son tedavi seçeneği ve en başarılı olanıdır.

İmpotans, iktidarsızlık veya tıbbi olarak erektil disfonksiyon günümüzde birçok tedavi seçeneği ile tamamen ortadan kaldırılabilen bir durumdur. Ancak her kişi için uygun tedavinin belirlenmesi ve belirli bir yol takip edilerek tedavinin yönlendirilmesi elde edilecek başarıyı kalıcı ve etkin kılar. Bunu sağlamak için doktorunuzla sıkı ilişki içerisinde bulunmanız gerekmektedir.