Erişkin Yaşlara Gelmiş Kişilerde Doğumsal Kalp Hastalıkları

Erişkin yaşlara gelmiş doğumsal kalp hastaları kabaca iki şekilde gruplandırılabilir. 

Yeni tanı konmuş erişkin kalp hastalıkları: Daha önce hastalığı fark edilmemiş ve tanısı yeni konmuş olan hastalardır bunlar ve en sık görülen hastalıklar aort kapak ile ilgili hastalıklardır.. İkinci gruptaki hastaların çocukluklarından beri hastalıkları nedeniyle takip ve tedavi altında olanlardır.

Bu tip erişkin doğumsal kalp hastalığı olanların bir kısmı bir yada birkaç kez ameliyat olmuş ciddi hastalar olabilirken, diğer bir kısmının hastalığı tedavi gereği duyulmayacak derecede hafif olabilir.

Daha önce bir yada birkaç kez ameliyat olmuş hastalar, morarma ile giden doğumsal hastalığı olan, kalp kasılması bozuk ve pulmoner damar basıncı yüksek olan hastalar yüksek riskli hastalardır.  Bu hastalarda zaman içerisinde çeşitli ilave problemler oluşabilmekte ve bu problemler hastaların hayatını tehdit edebilmektedir. 

Çocukluk döneminde rahatlıkla baş edilebilen bazı sorunlar, yaş ilerledikçe ciddiyet kazanmaktadır. Bu hastaların bir kısmında çocukluk döneminde yapılan tedavi edici müdahaleler tam düzeltici olabildiği halde, diğer bir kısım hastada amaç sadece çocukları erişkin yaşlarına sağ salim getirmek olabilmektedir.

Bu hastaları erişkin yaşlarında tamamlayıcı ameliyatlar, anjiyolar, hastane yatışları ve yoğun bakım takipleri beklemektedir.  Erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalarının takibi ve tedavisi özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu hastalara başarılı bir hizmet sunulabilmesi için uzmanlaşmış bir geçiş kliniğinin bulunması gerekmektedir. Erişkin kardiyologları her zaman doğumsal kalp hastalığı olan yetişkin hastalardaki karmaşık ve geniş boyutlu sorunlarla çok sık karşılaşmayabilirler. 

Çocuk kardiyologlarının ise erişkinlerdeki sağlık sorunlarıyla deneyimleri yoktur. Bunun için, çocuk ve erişkin kalp uzmanlarının birlikte ekip olarak çalışmaları gerekmektedir. Grup Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Merkezi, Çocuk Kalp hastalıkları ve cerrahisi bölümü ve kalp damar cerrahisi merkezimiz koordineli olarak erişkin kalp hastalıklarını tedavi etmede etkin ve yetkin bir iş birliği içindedir.

Hastanemizde doğuştan kalp hastalığı olan erişkinler, genellikle çocukluk döneminden beri takip edilen hastalarımızdan oluşmakta olup;  gebelik, meslek seçimi, efor kapasitesi ve yaşam tarzı konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelidir.

Kadın hastaların büyük çoğunluğu dikkatli kontrol ile hamilelik yaşayabilir. Bu tür hastalarda gebelik öncesinde genetik danışmanlık yapılmalıdır. Hastaların risk değerlendirmesi yapılarak, yüksek risk grubunda bulunan hastalar doğum kontrolü açısından bilgilendirilmeli ve gerekli durumlarda gebelik sonlandırılmalıdır.