Erişkin Yaşa Gelmiş Doğumsal Kalp Hastalıkları

Son yıllarda, doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde ciddi gelişmeler olmuştur. Tanı ve tedavide yaşanan gelişmelere paralel olarak doğumsal kalp hastalığı olan çocukların çoğu ileri yaşlara kadar yaşayabilmektedir.

Hatta yakın bir gelecekte tedavi edilmiş ve erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalarının sayılarının  çocukluk yaşında görülenleri geçmesi beklenmektedir.  Ülkemizde yaklaşık 200 bin yetişkinde doğumsal kalp hastalığı olduğu tahmin edilmektedir.

Erişkin yaşlara gelmiş doğumsal kalp hastaları kabaca iki şekilde gruplandırılabilir. Daha önce hastalığı fark edilmemiş ve tanısı yeni konmuş olanlar bir grubu ( Bu grup içinde en sık görülen hastalıklar ASD ve biküspit aort kapaktır), çocukluklarından beri hastalıkları nedeniyle takip ve tedavi altında olanlar diğer grubu oluştururlar. İkinci gruptaki hastaların bir kısmı bir yada birkaç kez ameliyat olmuş ciddi hastalar olabilirken, diğer bir kısmının hastalığı tedavi gereği duyulmayacak derecede hafif olabilir.

Daha önce bir yada birkaç kez ameliyat olmuş hastalar, morarma ile giden doğumsal hastalığı olan, kalp kasılması bozuk ve pulmoner damar basıncı yüksek olan hastalar yüksek riskli hastalardır. Bu hastalarda zaman içerisinde çeşitli ilave problemler oluşabilmekte ve bu problemler hastaların hayatını tehdit edebilmektedir. Çocukluk döneminde rahatlıkla baş edilebilen bazı sorunlar, yaş ilerledikçe ciddiyet kazanmaktadır. Bu hastaların bir kısmında çocukluk döneminde yapılan tedavi edici müdahaleler tam düzeltici olabildiği halde, diğer bir kısım hastada amaç sadece çocukları erişkin yaşlarına sağ salim getirmek olabilmektedir. Bu hastaları erişkin yaşlarında tamamlayıcı ameliyatlar, anjiyolar, hastane yatışları ve yoğun bakım takipleri beklemektedir. 

Erişkin yaşa ulaşmış doğumsal kalp hastalarının takibi ve tedavisi özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu hastalara başarılı bir hizmet sunulabilmesi için uzmanlaşmış bir geçiş kliniğinin bulunması gerekmektedir. Erişkin kardiyologları, doğumsal kalp hastalığı olan yetişkin hastalardaki karmaşık ve geniş boyutlu sorunlarla başa çıkacak kadar deneyimli değildir. Çocuk kardiyologlarının ise erişkinlerdeki sağlık sorunlarıyla başa çıkmaları beklenemez. Bunun için, çocuk ve erişkin kalp uzmanlarının birlikte ekip olarak çalışmaları gerekmektedir.

Doğuştan kalp hastalığı olan erişkinler, gebelik, meslek seçimi, efor kapasitesi ve yaşam tarzı konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelidir. Kadın hastaların büyük çoğunluğu dikkatli kontrol ile hamilelik yaşayabilir. Bu tür hastalarda gebelik öncesinde genetik danışmanlık yapılmalıdır. Hastaların risk değerlendirmesi yapılarak, yüksek risk grubunda bulunan hastalar doğum kontrolü açısından bilgilendirilmeli ve gerekli durumlarda gebelik sonlandırılmalıdır.