Epidural Port Kateter

Epidural port kateter, kronik ağrısı olan hastalarda uygulanan geleneksel tedaviler ile yeterli analjezi ve yaşam kalitesi sağlanamadığında uygulanan girişimsel bir tedavi yöntemidir.

Özellikle epidural olarak uygulanan opioidlerle devamlı analjezinin sağlanamadığı terminal dönem kanser hastalarında tercih edilmektedir.

Epidural port kateter takılması işleminden önce ne yapılmalı?

Dikkat edilmesi gerekenler stellar blok işlemi için dikkat edilmesi gereken noktalarla aynıdır.

Epidural port takıldıktan sonra nelere dikkat edilir?

Hastalar, işlemi takip eden gün hastanede gözlem altında tutulur. Takip süresince hastanın ağrı kesici ilaçlarının dozu ve süresi ile ilgili ayarlamalar yapılır. Uygun ilaç ve dozları belirlendikten sonra hasta ve hasta yakınlarına ağrı kesici ilaçların porttan uygulanması ve olası ilaç etkileri konusunda eğitim verilerek hasta taburcu edilir.