Endoskopik Taş Ameliyatları

Endoskopik taş ameliyatlarından Perkütan nefrolitotomi ya da PNL olarak bilinen yöntemde 2 cm ve üzerinde büyüklükte taşların, endoskopik yöntemle böbreklerden alınması söz konusudur. 

Operasyon için hastanın sırt bölgesinden 8-9 mm kesi yapılır ve buradan böbrek içerisine nefroskop adı verilen aparatla girilir. Böbrekteki taş parçalara ayırılarak bu kesiden çıkarılır. Böbrek içinde hiçbir taş parçası kalmayana kadar işleme devam edilir. İşlem sonunda nefrostomi tüpü adı verilen bir diren böbrek içine yerleştirilir.