Hospitals 
 • Şişli Florence Nightingale Hospital Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Sisli - Istanbul Show in Map

Areas of Specialization:

 • Myasthenia Gravis 
 • Neuromuscular Diseases 
 • Peripheral nervous system diseases 
 • Cerebrovascular Diseases 
 • Headache 
 • Epilepsy

  • Date of Birth 1977
  • Place of birth İSTANBUL
  • Spoken Languages Tr, Eng
 • Videos
 • News

National Congresses and Publications in Journals

 1) Gungor-Tuncer O, Baykan B, Altindag E, Bebek N, Gurses C, Gokyigit A. Prevalence and characteristics of visual aura in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2012 Dec;25(4):573-6.

2) Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia gravis. Deymeer F, Gungor-Tuncer O, Yilmaz V, Parman Y, Serdaroglu P, Ozdemir C, Vincent A, Saruhan-Direskeneli G. Neurology. 2007 Feb 20;68(8):609-11

3) Clinical and magnetic resonance imaging findings of HIV-negative patients with neurosyphilis. Gürses C, Bilgiç B, Topçular B, Tuncer OG, Akman-Demir G, Hanağasi H, Baslo B, Gürvit H, Coban O, Emre M, Idrisoğlu HA. J Neurol. 2007 Mar;254(3):368-74.

4) Clinical characteristics and course of spinal cord involvement in Behçet's disease. Yesilot N, Mutlu M, Gungor O, Baykal B, Serdaroglu P, Akman-Demir G. Eur J Neurol. 2007 Jul;14(7):729-37.

5) Epidural ampiyeme neden olan frontal sinüs aspergillomu. Ö Güngör Tunçer, Y Bekmezci, E. Altındağ, R. Tolun, Y.Krespi. Nöropsikiyatri arşivi dergisi. 2012 Mart, Vol:49 83-85

6) Tekrarlayan Miller-Fisher Sendromu: Olgu Sunumu. Selen Gür, Ö Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Nöropsikiyatri arşivi dergisi 2011 Aralık Vol:48 281-284

7) Spinal Cord involvement in neurobehçet's Disease. Yeşilot N, Güngör O, Baykan B, Eraksoy M, Serdaroglu P, Akman-Demir G. 10th internatıonal congress on Behçet's Disease, Berlin 2002

8) Saddle Emboli of the carotid bifurcation and detection by color duplex ultrasonography. Gungor Tuncer O, Krespi Y, Çoban O, Tunçay R, Bahar S. 13th Meeting of the European Neurological Society, İstanbul 2003

9) Clinical Evaluation Of Anti-Musk Positive Myasthenia Gravis Cases. Tuncer O, Deymeer F, Parman Y, Serdaroğlu P, Saruhan-Direskeneli G, Vincent A. 7th Congress of the Mediterranean Society of Myology, Kuşadası 2004

10) Low levels of BAFF in the serum of patients. Yılmaz V, Gungor –Tuncer O, Parman Y, Serdaroglu P, Deymeer F, Saruhan – Direskeneli G. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006, İstanbul, Turkey

11) In vitro immune response in Myasthenia Gravis patients with ANTI-MuSK or ANTI-AChR antibodies. Yılmaz V, Gungor –Tuncer O, Parman Y, Serdaroglu P, Deymeer F, Saruhan –Direskeneli G. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006, İstanbul, Turkey

12) Comparıson of quantitative Myasthenia Gravis score between ANTI-MuSK positive and ANTI-MuSK negative patients. Gungor-Tuncer O, Kıyan E, Yılmaz V, Parman Y, Serdaroglu P, Saruhan-Direskeneli G, Feza Deymeer. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006,İstanbul, Turkey

13) Comparison of thymus pathology of anti-MuSK positive with -MuSK negative and -AChR positive myasthenia gravis. Bayındır C, Gungor-Tuncer O, Parman Y, Serdaroglu P , Saruhan-Direskeneli G , Toker A , Deymeer F, Bilgic B. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006, Istanbul, Turkey

14) In vitro immun response in myasthenia gravis patients with anti-MuSK or anti-AChR antibodies. Yılmaz V, Gungor –Tuncer O, Parman Y, Serdaroglu P, Deymeer F, Saruhan – Direskeneli G. 16 th European Congress of Immunology, September 2006, Paris, France.

15)Anti-MuSK positive patients indistinguishable from the anti-AChR positive ones regarding response to immunosuppressives .Gungor-Tuncer, Ozlem, Yilmaz, Vuslat, Parman, Yesim, Serdaroglu, Piraye, Saruhan-Direskeneli, Guher, Deymeer, Feza. XII th International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2010, Naples, Italy

16) Clinical application of new bowel management system on decubitis ulcer in intensive care unite.Case report. Tavukcu Ozkan S, Tufekcıoglu Z, Gungor Tuncer O, Krespı Y. 18th International intensive care symposium. April 2011, Istanbul

17) Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı :18 hastada klinik ve nörofizyopatolojik değerlendirme. Gungor-Tuncer O, Ozturk A, Parman Y, Serdaroglu P, , Feza Deymeer. Uluslar arası katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 2012 ,Kıbrıs (Lizozomal depo hastalıkları dergisi)

18) Posterior Circulation Stroke; An Underdiagnosed Situation In Transient Global Amnesia. O. Gungor-Tuncer, Z. Okudan, B. Aksay-Koyuncu, E. Altindag, R. Tolun, Y. Krespi .22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag

19) Muscle MRI in a filaminopathy family: is involvement of paraspinals earlier and more severe than of thigh muscles? Aylin Oztürk, Lev Goldfarb, Ozlem Tuncer, Montse Olive, Feza Deymeer, Yeşim Parman, Rezzan Tuncay, Piraye Serdaroglu-Oflazer. 17th International Congress of The World Muscle Society. Neuromuscular Disorders Volume 22, Issues 9–10, October 2012, 821–822
20) Behçet Hastalığında medulla spinalis tutulumu ve MR görüntülemesi Güngör Ö, Petek Balcı B, Baykan B, Eraksoy M, Akman Demir G. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001, Antalya

21) İmmünsupresif tedavi sırasında gelişen sekonder malignitenin multıple kranyal nöropati ile prezentasonu. Güngör -Tunçer O, Baslo B. 38.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya

22) Tonsillit sonrasında gelişen servikal spinal epidural koleksiyon . Güngör -Tunçer O, Baslo B. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya

23) Karotis sistemi akut iskemik inmelerinde intraarteryel tromboliz. Güngör Tunçer O, Krespi Y, Çoban O, Tunçay R, Bahar S. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya

24) İnternükleer oftalmopleji, ipsiversiv torsiyonel nistagmus, gözlerde forse ipsilateral deviasyon. Güngör Tunçer O, Demirel G, Krespi Y. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya

25) Farklı yayılım paterni gösteren bir pons hematomu Güngör Tunçer O, Krespi Y, Çoban O, Tunçay R, Bahar S. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya

26) Karotis kommünis bifurkasyonu embolik tıkayıcı hastalığı. Güngör- Tunçer O, Krespi Y, Çoban O, Tunçay R, Bahar S. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya

27) Karotis endarterektomili hastaların preoperatif ve postoperatif klinik ve sonografik değerlendirilmesi: İstanbul Tıp Fakültesi Edip Aktin İnme Ünitesi Deneyimi. Güngör Tunçer O, Krespi Y, Çoban O, Tuncay R, Bahar S. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004, Antalya

28) Argyll Robertson Pupili Saptanan Nörosifiliz Olgu Sunumu. Güngör Tunçer O, Topçular B, Baslo B, Çoban O 40. Ulusal Nöroloji Kongresi,2004, Antalya

29) Seronegatif Myastenia Gravis Hastalarının Klinik Ve Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırması. Güngör-Tunçer O, Deymeer F, Yılmaz V, Serdaroğlu P, Parman Y, Vincent A, Saruhan-Direskeneli G. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2005, İstanbul

30) Myasthenia gravis hastalarında periferik kan mononükleer hücrelerinin immün yanıtı. Yılmaz V , Güngör-Tunçer O, Parman Y, Serdaroğlu P, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2005, İstanbul

31) Myasthenia gravis hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde AChR yanıtı. Yılmaz V, Gungor –Tuncer O, Parman Y, Serdaroglu P, Deymeer F, Saruhan – Direskeneli G .XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi. Eylül 2005, Bursa.

32) Akut arteria karotis interna okluzyonunda stent tedavisi uygulaması-Olgu Sunumu. Güngör-Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Altındağ E, Bilgiç B, Öztürk S, Onat L, Kara B, Bakaç G, Tolun R,Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

33) Karotis interna oklüzyonu varlığında ipsilateral tıkalı medial serebral artere intraarteryel trombolitik tedavi uygulanması-Olgu Sunumu. Güngör-Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Altındağ E, Bilgiç B, Öztürk S, Onat L, Kara B, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

34) Akut labirent infarktı ve Lindsay Hemenway sendromu .Güngör-Tunçer Ö , Krespi Y , Türker-Botanlıoğlu T, Aksay- Koyuncu B , Bilgiç B, Altındağ E, Tolun R, 42. Ulusal nöroloji kongresi,2006,Antalya

35) Akut posterior sirkülasyon inmesinde balon anjioplasti ve stent tedavisi –Olgu Sunumu Güngör-Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Altındağ E, Bilgiç B, Öztürk S, Onat L, Kara B, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

36) İzole Kortikal venöz tromboz-Olgu Sunumu. Güngör-Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Altındağ E, Bilgiç B, Öztürk S, Onat L, Kara B, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

37) Geç dönemde trombolitik tedavi uygulanan akut iskemik inmeli iki olgu. Güngör-Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Altındağ E, Bilgiç B, Öztürk S, Onat L, Kara B, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

38) Amiloid anjiopati'nin birçok yüzü. Aksay- Koyuncu B, Güngör-Tunçer Ö, Bilgiç B, Altındağ E Öztürk S, Onat L, Kara B, Karadereler S,Barlas O, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

39) Primer intraserebral kanama gibi davranan erken hemorajik transformasyon Aksay- Koyuncu B, Güngör-Tunçer Ö, Altındağ E, Karadereler S,Bilgiç B, Öztürk S, Barlas O, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

40) Geç travmatik kanama-spat apopleksi Aksay- Koyuncu B, Karadereler S, Güngör-Tunçer Ö, Altındağ E, ,Bilgiç B, Öztürk S, Barlas O, Bakaç G, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi,2006, Antalya

41) Kistik lezyonla seyreden Nörosarkoidoz olgusu Bilgiç B, Bakaç G, Altındağ E, Güngör- Tunçer Ö, Aksay- Koyuncu B, Tolun R, Krespi Y. 42. Ulusal nöroloji kongresi,2006,Antalya

42) N-hekzan'a bağlı toksik polinöropatili 7 olgunun maruziyet ortadan kalktıktan sonraki klinik

ve elektrofizyolojik değerlendirmesi. Güngör -Tunçer Ö, Ünal Yılmaz S, Karadağ Ö, Ferit O.
43. Ulusal nöroloji kongresi, 2007, Antalya

43) İntrakranyal epidural ampiyeme neden olan frontal sinüs aspergillomu: Olgu sunumu

Y.Bekmezci, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ,S. Karadereler,Ç.Karakoç ,R. Tolun , Y.Krespi.

45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

44) İzole global afaziyle prezente olan ebstein barr ensefaliti: olgu sunumu M.N.Öğün , Ö Güngör Tunçer, E.Altındağ , R.Tolun , Y.Krespi 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

45) Epizodik konfüzyon ve hiperamonyemi atakları ile seyreden nadir bir durum : ekstra- hepatik porto- sistemik şant. Z V Okudan, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, R Tolun, Y Krespi. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

46) Herpes virus ensefalitine benzer tablo ile prezente olan glioblastoma multiforme: olgu sunumu Z Tüfekçioğlu, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, R Tolun ,Y Krespi.45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

47) Tacrolimus kullanımına bağlı santral pontin myelinozis: olgu sunumu.Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun , Y.Krespi. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

48) Tekrarlayan intraserebral hematom ve hemorajik nodüler lezyonlar ile karakterize izole SSS sarkoidozu: Olgu Sunumu. Y Bekmezci, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, R Tolun ,Y Krespi.45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya

49) Geçici global amnezi:13 olgu analizi Z V Okudan, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, Y Krespi. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya

50) FMF atağı handl sendromu ile prezente olur mu? Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya

51) Konus medullaris düzeyine lokalize idiopatik akut transvers miyelopati: 2 olgu sunumu

Z Tüfekçioğlu, Ayşe Güler, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ ,Y Krespi. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya
52) Mycoplasma pneumoniae infeksiyonu ile ilişkili akut transvers myelit. Ayça Altınkaya, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ,Y Krespi. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya

53) Posttravmatik l-dopa yanıtlı geç parkinsonizm tablosu:Olgu sunumu Z V Okudan, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, Y Krespi. 9.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2011, Antalya

54) Non-Hodgkin Lenfoma seyrinde gelişen Guillain Barre Sendromu: Olgu Sunumu. Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, M.Öğün, R Tolun, Y Krespi. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

55) Hepatik ensefalopatilerde serebral kortikal tutulum. Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, M.Öğün,

R Tolun, Y Krespi. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya
56) Kranyal sinir tutulumu ile seyreden Guillain Barre Sendromu: Variant form mu? Hastalığın sınırlı tutulumumu? İki Olgu sunumu. Ö Güngör Tunçer, Z Tüfekçioğlu, B Aksay Koyuncu, R Tolun, Y Krespi. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

57) Hiperkalsemik ensefalopati ile prezente olan multiple myelom olgusu. A.Altınkaya, R Tolun, Ö Güngör Tunçer, E Altındağ, Y Krespi. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

58) Radyasyon "recall" miyeliti. A.Altınkaya, Ö Güngör Tunçer, Y Krespi, G.Demir, G.Akman-Demir. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

59) Global vasküler riskte artış kognitif performansta azalmanın bağımsız risk faktörüdür. Zeynep Tüfekçioğlu, Selin Ergeçer, Rita Krespi, Özlem Güngör Tunçer, Yakup Krespi. 2.Ulusal Alzheimer Kongresi, 2012, İstanbul

60) Varikosel cerrahisi sonrası gelişen izole muskulokutanöz sinir nöropatisi. Özlem Güngör Tunçer , Ayşenur Önalan, Nimet Dörtcan Sanem Özata, Fatih Altunrende, Ebru Altındağ Gülşen

Akman Demir. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

61) Temporal lob epilepsisinde iktal su içme. Ebru Altındağ, Ayşenur Önalan, Özlem Güngör Tunçer, Barış Topçular, Betül Baykan. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

62) NIHSS skoru sol hemisferde büyük damar tutulumunu daha güvenilir olarak tahmin eder Yavuz Bekmezci, Bahar Aksay Koyuncu, Özlem Güngör Tunçer, Ebru Altındağ, Reha Tolun, Yakup Krespi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

63) Malignite seyrinde gelişen guillain barre sendromu(GBS): iki olgu sunumu. Ayşenur Önalan Burcu Altunrende, Özlem Güngör Tunçer, Barış Topçular, Ahmet Yabalak, Gülşen Akman Demir. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

64) Diffüz B Hücreli Lenfoma Seyrinde Gelişen Miller-Fisher Sendromu. Burcu Altunrende, Ayşenur Önalan, Özlem Güngör Tunçer, Barış Topçular, Ahmet Yabalak, Gülşen Akman Demir. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

65) Arka Sistem İnmesinde Mısmatch Temelli Revaskularizasyon Tedavisi: Prognostik Değerlendirme. Yavuz Bekmezci, Bahar Aksay Koyuncu, Ebru Altındağ, Özlem Güngör Tunçer, Reha Tolun, Yakup Krespi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

66) Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavide Erken Dönem Prognostik Belirteçler. Yavuz Bekmezci, Bahar Aksay Koyuncu, Özlem Güngör Tunçer, Ebru Altındağ, Reha Tolun, Yakup Krespi. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

Do you want to keep informed about us?
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Group Florence Nightingale Hospitals. All rights reserved.

The information on this website is not intended to replace any medical advice given by physicians with access to your detailed medical history.