Grubumuzda Çalışanlarımıza Verilen Eğitimler, Genel Oryantasyon, Bölüme Özel Oryantasyon, Zorunlu Eğitimler, Bölüm Uzmanlık Eğitimleri'dir.

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza işe başlanan güne özel kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir. 
Ayrıca işe başladıkları gün içerisinde, İnsan Kaynakları tarafından genel merkezde bir tam gün oryantasyon eğitimi de verilmektedir.

Bu eğitimle;
  • Çalışanın kurumu yakından tanıması, 
  • Kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması,
  • Kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanır. 

Kurumsal oryantasyonun ardından, görev yapacağı birim tarafından, bölüme özgü oryantasyon eğitim programı uygulanmaktadır. Burada, çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenir.

Oryantasyon ve zorunlu eğitimler haricinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri; yetkinlikler, akreditasyon standartları, mesleki ve kişisel gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Eğitim ve gelişim planları, bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. ;

Video