• Onkolojik Beslenme
  • Diyabetik Beslenme 
  • Gebelik Döneminde Beslenme

    Dyt. Sevgi Neylan Bakım, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü bitirip, aynı yıl Özel Gayrettepe Florence  Nightingale Hastanesinde Diyetisyen olarak çalışmaya başlamıştır.
 
     11 senedir kurumumuzda görev yapmaktadır. Yatarak tedavi gören hastalarımızın diyetlerinin planlanmasının yanı sıra polikliniğimizde de ayaktan gelen hastalarımıza beslenme ve diyet alanında hizmet vermektedir. 

Türkiye Diyetisyenler Derneği

Klinik Toksikoloji Derneği'nin 18-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında Erzurum ve Erzincan'da düzenlediği "Besin Zehirlenmeleri" konulu XI. Bilimsel Toplantısında "Toplu Gıda Hizmetlerinde Zehirlenmeler" başlıklı sunum 12-15 Nisan 2006 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen V. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresinde "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Umutsuzluğun ve Sınav Kaygısının Genel Beslenme Durumu ile ilişkisi" başlıklı poster sunusu.

 

 

 

 

Özel Veriler


1- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Umutsuzluğun ve Sınav Kaygısının Genel Beslenme Durumu ile ilişkisi -Lisans Tezi 

2-  Anne sütü ve İmmünolojik Faktörler

3-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatarak Tedavi Alan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinde Beklentileri ve Memnuniyet Durumları Üzerine Bir Araştırma

4- Yetişkin Kadınların (19-50 Yaş) Folat Tüketim Durumlarının Belirlenmesi

 

 

 

 

Kongre Sekreterliği, Başkanlığı, Moderatörlük, Editörlük Görevleri:

1- "Approach to Oral and Enteral Nutrition" of the ESPEN life-Long Learning programme on Clinical Nutrition and Metabolism 01 Nisan 2009 Ankara

2- "Nutritional Support in Intensive Care Unit Patients" of the ESPEN life-Long Learning programme onClinical Nutrition and Metabolism 01 Nisan 2009

3- Hasta ve Ailesinin Eğitimi. 19 Nisan 2006 İstanbul

4- Enteral-Parenteral Beslenme Kursu. 15 Nisan 2006

5- Klinik Bakım Haritaları 05 Nisan 2006 İstanbul

6- Dökümantasyon 03 Nisan 2006 İstanbul

7- JCI Hasta Bakım Standartları 16 Mart 2006 İstanbul

8- Ankara JCI Bakıma Kabul ve Bakımın Devamlılığı Standartları 15 Mart 2006 İstanbul

9- JCI Hasta Değerlendirme Standartları 09 Mart 2006 İstanbul

10- Ankara Personel Sağlığı ve Güvenli Çalışma 27 Şubat 2006 İstanbul

11- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi. 24-25 Şubat 2006 İstanbul

12- VII. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik kongresi 14-18 Nisan 2010 İstanbul

13- Klinik Beslenme Desteğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 19-20 Mart 2010 Kayseri

14- 6. Klinik Enteral-Parenteral Nütrisyon Kongresi 1-5 Nisan 2009 Ankara

15- 1. Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu 4-6 Haziran 2008 Bursa

16- VI. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 2-6 Nisan 2008 Antalya

17- Nütrisyon Desteğinde Güncel Durum Sempozyumu 22-24 Şubat 2008

18- 43. Ulusal Diyabet Kongresi 09- 13 Mayıs 2007 Antalya

19- Klinik Toksikoloji Derneği'nin düzenlediği "Besin Zehirlenmeleri" konulu XI. Bilimsel Toplantısı. 18-20 Mayıs 2006 Erzurum-Erzincan

20- V. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi 12-15 Nisan 2006 Ankara

21- VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Kongresi. 27-30 Nisan 2005 Ankara

22- III. Beslenme. Çevre ve Kanser Sempozyumu 5–6 Nisan 2004 Ankara