Dyt. Gül POLAD İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Beslenme ve Diyetetik

Özel İlgi Alanları
 • Diyabet

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2018-2020
   Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
   Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

   2010-2014
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sü

   2008-2010
   Uludağ Üniversitesi
   Gıda Teknolojisi Bölümü (Yüksek Onur Belgesi ile Mezun)

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Derleme: Pediyatrik Konjenital Kalp Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyonda Anestezik Yaklaşım Zeliha TUNCEL , Şefika Türkan KUDSİOĞLU , Zuhal AYKAÇ  GKDA Derg 19(1):2-9, 2013
   • Derleme: Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraoperatif Transözefageal Ekokardiografi İle Değerlendirilmesi T Kudsioğlu, Z TUNCEL    GKDA Derg 17(3):55-63,2011
   • Olgu Sunumu: Fallot Tetrolojisi Tamirinden Sonra Görülen Aort Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografinin RolüTürkan KUDSİOĞLU , Zeliha TUNCEL , Filiz COŞKUN , Nihan YAPICI , Numan AYDEMİR ,Buğra HARMANDAR , Zuhal AYKAÇ GKDA Derg 18(1):18-21, 2012 doi:10.5222/GKDAD.2012.018