Dr. Sevda Ouzeir Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Acil Servis

Özel İlgi Alanları
 • Acil Tıp

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2012
   T.C. Trakya Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Edirne Tabip Odası
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler