• Estetik ve Kozmetik Dermatoloji
 • Dermatolojik Cerrahi
 • Dermatolojide Lazer Uygulamaları 
 • Akne ve Akne İzleri
 • Saç dökülmesi ve Saç Hastalıkları
 • Fototerapi
 • Vitiligo
 • Psoriasis
 • Dermatoskopi ile Ben takibi

2000 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olan Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş Eken Dermatoloji İhtisasını 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bezmi-Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2011 - 2013 yılları arasında İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi ve Konya Beyşehir Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır.

Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Cerrahi, Dermatolojide Estetik Uygulamalar (Botoks, Dolgu, Mezoterapi, Prp vb.), Dermatolojide Lazer Uygulamaları, Dermatolojik Allerji, Dermatoskopi konularında Ulusal ve Uluslararası eğitimler ve toplantılarla güncel gelişmeleri takip etmekte ve çalışmalarda bulunmaktadır. Uzmanlık tezinde 'Psoriasisli Hastalarda Klinik ve Dermoskopik Tırnak Bulgularının Karşılaştırılması'  konusu üzerine çalışan Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş Eken uzmanlık eğitimi süresince ve sonrasında aktif psoriasis ve dermatoskopi poliklinikleri yapmıştır.

2018 Mayıs ayında dermatolojinin önde gelen isimlerinden Dr. Suzan Obagi'nin davetlisi olarak UPMC (University of Pittsburgh)'de Dermatoloji, Estetik ve Kozmetik Cerrahi Kliniğinde çalışmalarda bulunmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş Eken 2013 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Dermatoloji ve Kozmetik Dermatoloji Bölümü'nde çalışmaktadır.
 

 • Türk Tabipler Birliği 
 • Türk Dermatoloji Derneği 
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Pediatrik Dermatoloji Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Zahide Eris Eken, Pempe Oltulu, Sibel Alper, Banu Taskin and Omer Cay.  Case report of a very large skin tag in an unusual location that grew rapidly during pregnancy. The Journal of Dermatology 02/2014; DOI:10.1111/1346-8138.12425

2. Eris Eken Z, Onsun N, Su O, Unal A. Comparison of Dermoscopic and Clinical Nail Findings in Patients with Psoriasis. European Journal of Dermatology (ejd 130612) 

3. Onsun N, Su O, Eris Z, Davutoglu M, Cebeci F, Senocak M. Psoriasisli Hastalarda Diyabet Görülme Sıklığına Karşılık Diyabetli Hastalarda Psoriasis Görülme Sıklığı. The Prevalance of Diabetes in Psoriatic Patients Versus the Prevalance of Psoriasis in Diabetic Patients.Turkderm. Arch of Turk Dermatol Venereol 2010;44(1):12-14. 
 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1. A. Özdemir, S. S. Ergün, M.V. Karaltın, K. Yıldız, Z. Eris Eken Foreign body in the extansor tendon sheat causing symptoms that mimics the De Quervain’s tendonitis. Eurohand 2011, Combined XVIth FESS Congress and Xth EFSHT Congress, May 26-28 2011, Oslo-NORWAY 

2. Zahide Eris Eken, Nahide Onsun, Özlem Su, Alkım Ünal Comparison of Dermoscopic Findings and Clinical Findings of Nails in Psoriatic Patients 21st EADV Congress, 27-30 September 2012 Prague Chzech Republic (e-poster)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1- Kronik Spontan Ürtikerde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Sibel Alper.Türkiye Klinikleri, Ürtiker Özel Sayısı. No: 2014-42506.

2-Nadir yerleşimli bir Fordyce anjiyokeratomu: Olgu sunumu. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Betül Taş, Serdar Altınay, Sibel Alper. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 193, 397.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Su Ö, Cinkaya A, Eriş Z, Arda H, Cebeci F, Onsun N. Pemfigus vulgariste tiroid otoimmunitesinin sıklığı. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 64(P23) (Poster).

2. Eriş Z, Su Ö, Pirmit S, Ulusal H, Onsun N. Pyoderma gangrenozumu taklit eden artefakt dermatiti. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 137(P175) (Tartışmalı poster).

3. Pirmit S, Su Ö,.Eriş Z, Onsun N, Çinkaya A, Akbaş A, Somay A. İmiquimod ile tedavi edilen mesane tümörüne sekonder penil Paget hastalığı. XIX. Prof. Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu (11- 15 Kasım 2009, Ankara) Konuşma ve Bildirileri Özetleri Kitabı, sayfa 209 (P56). (Poster).

4. Ünal A, Su Ö, Eriş Z, Korkmaz Ş, Özay P, Onsun N. Psödoksantoma elastikum. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi(19-23 Ekim 2010;Belek,Antalya)Bildiri Özetleri Kitabı,sayfa 138 (P177) (Poster). 

5. Onsun N, Pekdemir A, Cebeci F, Eriş Z, Su OK. Efalizumab’ın psoriasis tedavisinde etkisi, yan etkileri ve sağladığı remisyon süresi. XIX. Prof. Dr. A Lütfü Tat Sempozyumu (11-15 Kasım 2009, Ankara) Konuşma ve Bildirileri Özetleri Kitabı, sayfa 262 (P183). (Poster). 

6. Su Ö, Bıyık Özkaya D, Ümmetoğlu Ö, Eriş Z, Onsun N. İnsulin direnci, Fallot Tetralojisine eşlik eden Graham-Little-Piccardi- Lossueur Sendromu. 3. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri (4-8 Haziran 2008, Trabzon). Program, Metin ve Bildiri Kitabı, sayfa 132. (PS-02). (Poster). 

7. Eriş Z, Pirmit S, Su Ö, Balsever Kural Y, Onsun N. Kutane T hücre lenfomalı olgularda palmoplantar tutulumun önemi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). Ana Konular ve Bildiri Özetleri (Sayfa 12) (S2). (Sözel sunum, Serbest bildiri) 

8. Onsun N, Eriş Eken Z, Su Ö. Orta ve şiddetli plak psoriasisli hastalarda ustekinumab tedavisi. 20. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu. (16-20 Kasım 2011, Ankara). Ana Konular ve Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 34 (SB 19) (Sözel sunum,Serbest bildiri) 

9. Su Ö, Eriş Eken Z, Korkmaz Ş, Beşkardeş Y, Demirkesen C, Onsun N. Multiple Konnektif Doku Nevüsü. 20. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu. (16-20 Kasım 2011, Ankara). Ana Konular ve Bildiri Özetleri Kitabı, (Poster) 

10-Perioral ve periorbital rejuvenasyon-Dermatoonkoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, ESKİŞEHİR, (Sözel sunum)

11-Paraneoplastik Dermatozlar- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Şubat 2015(Sözel
sunum)

12-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Omer Çay, Emine Tülay Özçelik, Mutlu Arat, Sibel Alper. Hematolojik Malignite Hastalarındaki Kutanöz Bulguların Klinikopatolojik Değerlendirmesi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (SB063)

13-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Omer Çay, Pempe Oltulu, Mehmet Düzlü, Sibel Alper. Bilateral Dış Kulak Yolunda Trikoadenom. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P073)

14-Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, İlker Yazıcı, Başak Namdar Çelikkan, Ömer Çay, İpek Çoban, Fatmagül Kuşku Çabuk, Sibel Alper. Uzun Süreli Azathiopürin Kullanımı Sonrası Görülen Melanositik Nevüs Artışı. Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P295)

15-Özlem Akgül,  Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sıtkı Tuzlalı, İlkkan Dünder, Sibel Alper. Yaygın deri metastazı olan nüks vulva karsinomu.  Ulusal Dermatoloji Kongresi 21-25 Ekim 2014; Antalya, Bildiri Özetleri (P140)

16-Nadir yerleşimli Fordyce angiokeratomu; Olgu sunumu,  Taşkın, Banu; Eriş Eken, Zahide; Taş, Betül; Altınay, Serdar; Alper, Sibel (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi,2015)

17-Melanom- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Ocak 2014(Sözel sunum)

18-Saç Dökülmesi- İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Multidispliner Çarşamba Toplantıları Şubat 2014(Sözel sunum)

19-Lazer ve Işık Kaynakları: Dermatolojik Tedavideki Yeri, Temel Bilgiler ve Cihaz Seçimi. Florence Nightingale Dermatoloji Günleri. (09.01.2016) (Sözel sunum)

20-Akroanjiodermatit (Psödo-Kaposi Sarkomu): Bir olgu sunumu. XXII.Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu 18-22 Kasım 2015. Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Ömer Çay, İpek Çoban, Sibel Alper

21-Antibiyotik kullanımı sonrası gelişen Baboon Sendromu Olgusu. XXII.Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu 18-22 Kasım 2015. Ömer Çay, Banu Taşkın, Zahide Eken, Sibel Alper

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

Eriş Z, Pirmit S, Su Ö, Balsever Kural Y, Onsun N. Kutane T hücre lenfomalı olgularda palmoplantar tutulumun önemi. 
22. Ulusal Dermatoloji Kongresi (14-18 Ekim 2008, Konya). En iyi araştırma dalında ikincilik ödülü.

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

 

1.International Master Course of Antiaging (IMCAS) Paris-France 2013

2.23. Ulusal Dermatoloji kapsamında Dermatokozmetoloji Kursu ve Dermatoskopi Kursu 

3.3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Temel Eksizyonel Cerrahi Teknikleri, 3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Botoks Uygulamaları

4.3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Dolgu Uygulamaları

5.3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Mezoterapi Uygulamaları

6.3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Dermaroller Uygulamaları

7.3.Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri kapsamında Peeling Kursları 

8.9.Çukurova Dermatoloji Günleri kapsamında Kozmetik Dermatoloji İleri Uygulamalar Kursu 

9..Ege Dermatoloji Günleri kapsamında Dermokozmetoloji ve Dermatoallerji Kursu 

10.6.Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri kapsamında kozmetoloji ve lazer kursları 

11.7.Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri kapsamında kozmetoloji ve lazer kursları.