• Transplantasyon Anestezisi / Yoğun Bakım
  • İleri Hemodinamik Monitorizasyon 
  • Doğum Anestezi ve Analjezisi

    2003 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr. Umut Acar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 

    Kalp Cerrahisi, Transplantasyon Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Spinal Cerrahi gibi majör ameliyatların ve ileri hematolojik, onkolojik tedavilerin gerçekleştirildiği hastanelerimizdeki cerrahi yoğun bakım ünitelerinin her türlü girişimi yapabilecek deneyimli ve geniş bir yoğun bakım hekim ekibi ile birlikte katkıda bulunmaktadır.

    Uzm. Dr. Umut ACAR 2014 yılından bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri'nde görev yapmaktadır.

Türk Tabibler Birliği 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1.Nükhet Sivrikoz, Umut Acar, Miray Kılıç, Zafer Gökkaya, Uğur Tunalı, Simru Tuğrul: Effect of intravenous paracetamol administration on systemic blood pressure in critically ill patients. (Poster Presentation) 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey

2.Umut Acar, Miray Kılıç, Ayşe Yıldırım, Hakan Yanar,Simru Tuğrul Coagulopathy in Traumatic Brain Injury: A Retrospective Study (Poster Presentation) 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey

3.Our experience with critically hematologic malignancies; U.Acar,G.Orhun, M.Kılıç, G.Gündoğdu,Z. Gökkaya, N.Çakar, P.Özcan. 29-30 Nisan 2011  18th International Intensive Care Symposium

 

Uluslararası Sözlü Sunumlar

 

1. Oya Gökalp,Miray Kılıç, Umut Acar, Erol Erçağ, Cemalettin Ertekin, Simru Tuğrul Parenteral supplementation with glutamine in critically ill patients with sepsis(Oral P resentation) 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. AKINCl Ö, ACAR U. Non-infectious Fever in Intensive Care. Ankem Derg 2010; 2 4(0):86-88

2.Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Anestezi Seçiminin Ameliyat Odası Kullanım Süresine Etkisi: Spinal mi Genel mi? Mukadder Orhan Sungur, Fadil Havas, Meltem Karadeniz, Umut Acar, Demet Altun, Tulay Ozkan Seyhan Journal Article Turkish Journal of Anesthesia and Reanimation 4 0(3) 136-143 (2012)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1.Roküronyum Öncesi Atropin Uygulamasının Nöromusküler Blok Başlangıç Süresi Üzerine Etkileri. TARK 2008 (42.Ulusal Kongre/Antalya) T.Şengül, K.Koltka, C.Bektaş, U.Acar, N.M.Şentürk, E.Çamcı, K.Pembeci

2.Ortopedik Onkolojik Hastalarda Epidural ve İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Koltka K, Acar U, Kuseyrioğlu İ, Erdem T, Şentürk M, Küçükay S, 28 Ekim - 01 Kasım 2009  WOW Kremlin ve Topkapı Palace Antalya 43.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

3.Dirsek Cerrahisi Hastalarında Periferik Kateter ve İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Koltka K, Acar U, Kuseyrioğlu İ, Erdem T, Şentürk M, Küçükay S,28 Ekim - 01 Kasım 2009  WOW Kremlin ve Topkapı Palace Antalya 43.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

4.Obezitede atrakutyum dozu;İdeal Ağırlık mı, Aktüel Ağırlık mı? U.Acar,M.Kılıç,K.KoltkaE.Çamcı,M.Tuğrul  27 Ekim – 31 Ekim 2010 Su Sesi Resort Otel Antalya 44.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

5.YBÜ’ne alınan hastalarda endotrakeal kaf basıncı; Uzm. Dr. Umut Acar. Seçil Akkuş, Yard. Doç. Dr. Özlem Yenidünya, Ferdane Güneş Yi̇ği̇t, Uzm. Dr. Zafer Gökkaya, Uzm. Dr. Akın Akbulut, Yard. Doç. Dr. Oya Gökalp, Prof. Dr. Ercüment Yentür;  18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

6.Ecmo İle Başarılı Bir Resüstasyon: OLGU SUNUMU ,Umut Acar, Zafer Gökkaya, Akın Akbulut, Güray Dedebek, Engin H. Uğur, Oğuz Konukoğlu, Ayten Saraçoğlu, Sabri Demircan, Ercüment Yentür ;  18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

7.Spinal servikal cerrahi sonrası nadir görülen bir komplikasyon, Bilateral diyafram paralizisi ve uzun süren solunum yetersizliği: Olgu sunumu,Umut Acar, Zafer Gökkaya, Akın Akbulut, Güray Dedebek, Ercüment Yentür ;  18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

8.Postoperatif hipotermi;Umut Acar, Seçil Akkuş, Yard. Doç. Dr. Özlem Yenidünya, Ferdane Güneş Yi̇ği̇t, Uzm. Dr. Zafer Gökkaya, Uzm. Dr. Akın Akbulut, Yard. Doç. Dr. Oya Gökalp, Prof. Dr. Ercüment Yentür;  18.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi,6-10 Nisan 2016 Belek

 

Ulusal Sözlü Bildiriler

1.Elektif Sezaryen Operasyonlarında genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal sonuçlarının karşılaştırılması F. HAWAS , U. ACAR, Y. YENİGÜN, D. ALTUN, M. ORHAN SUNGUR, M. KARADENİZ, T. ÖZKAN SEYHAN 28 Ekim - 01 Kasım 2009  WOW Kremlin ve Topkapı Palace Antalya 43.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi