Girişimsel Radyoloji ve Nöroradyoloji 

  • 2013 Şişli Florence Nightingale HastanesiDiagnostik ve Girişimsel Radyoloji Ünitesi
  • 2011 - 2013Tokat Devlet HastanesiRadyoloji Bölümü
  • 2003 - 2009İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiRadyoloji ABD / Uzmanlık Eğitimi
  • 1995 - 2001Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • Türk Radyoloji Derneği
  • CİRCE (Cardiovascular and İnterventional Radiological Society of Europe)
  • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
  • Türk Nöroradyoloji Derneği

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1-   AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Jul 30

2-   AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Feb;30

3-   Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1-   Türk Toraks derneği 15. Yıllık Kongresi (olgu sunumu)

2-   34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2013 Kasım 6-10 (olgu sunumları)

 

Diğer Yayınlar

 

 

1. Aydin K, Kircan S, Sarwar S, Okur O, Balaban E. Smaller Gray Matter Volumes in Frontal and Parietal Cortices of Solvent Abusers Correlate with Cognitive Deficits.AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Jul 30. 


2. Aydin K, Okur O, Tatli B, Sarwar SG, Ozturk C, Dilber C. Reduced gray matter volume in the frontotemporal cortex of patients with early subacute sclerosing panencephalitis. AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Feb;30


3. Dursun M, Sarvar S, Cekrezi B, Kaba E, Bakir B, Toker A. Cardiac metastasis from invasive thymoma via the superior vena cava: cardiac MRI findings. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31


4. Turan Aktaş, Sadık Server. Trakeal Bronş ve Akciğer Kanser birlikteliği. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. 2012 Nisan; 11


5. Hadi Sasani, Numan Cem Balcı, Sadık Server, Özgür Ceyhan, Şerife Sevil Altunrende. PS-0559 (Ref .2048): Laparaskopik kolesistektomi sonrası safra kaçağının hepatobilier kontrast ajanlar ile tesbiti. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10


6. Sadık Server, Hadi Sasani, Özgür Ceyhan, Şerife Sevil Altunrende, Eda Albayrak. PS-0562 (Ref. 2145): İnvasif Aspergillosis Serebral Yayılımın Erken Görüntülenme Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10


7. Hadi Sasani, Özgür Ceyhan, Sadık Server. PS-1323 (Ref. 0003): Gastrik Divertikülü olan Hastada BT ve MR Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10


8. Hadi Sasani, Begün Özüerken Kasapoğlu, Sadık Server, Ergül Yıldız, Özgür Ceyhan. PS-1329 (Ref. 0150): Abdominal Aortanın Akut Trombotik Oklüzyonu Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10


9. Sadık Server, Eda Albayrak, Özgür Ceyhan, Hadi Sasani, Şerife Sevil Altunrende. PS-1310 (Ref. 2148): Nörobehçet Hastalığının Görüntüleme Bulguları.