Dr. Öğr. Üyesi
Palmet Gün ATAK

Dr. Öğr. Üyesi
Palmet Gün ATAK

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Lipidler ve Kardiyovasküler Sistem Biyokimyası
 • Preanalitik Evre
  • 2013
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Biyokimya 

   2010
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Biyokimya İhtisası 

   2001
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
   • Türk Klinik Biyokimya Derneği  
   • Türk Biyokimya Derneği       

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. İlker Parmaksız, Palmet Gün Atak, Dilek Gogas Yavuz, Önder Şirikçi 'Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Aminoguanidinin Serum Paraoksonaz aktivitesi  Üzerine Etkisi’. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry- Turk J Biochem) 2011; 36 (4) ; 329-333  
   • 1. Palmet Gün Atak, Abdullah Arpacı, Gülşah Seydal 'Adıyaman iline ait ikili ve üçlü prenatal tarama testlerinin medyan değerlerinin belirlenmesi'. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry- Turk J Biochem) 2014; 39 (2); 231-237

   2. Korkmaz DT, Atak PG, Çelik Ç 'Frequencies of the common MEFV Gene Mutations in Adıyaman, Southeast Anatolia, Turkey'. BJMG (Balkan Journal of Medical Genetics) 2014; 17 (2); 67-72
    

Video