• Lipidler ve Kardiyovasküler Sistem Biyokimyası
  • Preanalitik Evre

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Palmet Gün Atak, Biyokimya ihtisasını 2010 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana bilim Dalında  tamamlamıştır.

Dr. Öğr. Gör. Palmet Gün Atak 2013 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Şişli Florence Nightingale Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı sorumluluğunu yürütmektedir.

  • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
  • Türk Klinik Biyokimya Derneği  
  • Türk Biyokimya Derneği       

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. İlker Parmaksız, Palmet Gün Atak, Dilek Gogas Yavuz, Önder Şirikçi 'Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Aminoguanidinin Serum Paraoksonaz aktivitesi  Üzerine Etkisi’. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry- Turk J Biochem) 2011; 36 (4) ; 329-333 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Palmet Gün Atak, Abdullah Arpacı, Gülşah Seydal 'Adıyaman iline ait ikili ve üçlü prenatal tarama testlerinin medyan değerlerinin belirlenmesi'. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry- Turk J Biochem) 2014; 39 (2); 231-237

2. Korkmaz DT, Atak PG, Çelik Ç 'Frequencies of the common MEFV Gene Mutations in Adıyaman, Southeast Anatolia, Turkey'. BJMG (Balkan Journal of Medical Genetics) 2014; 17 (2); 67-72