Dr. Öğr. Üyesi Özgül KARACAN UĞURTAY

Dr. Öğr. Üyesi
Özgül KARACAN UĞURTAY

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Op. Dr. Özgül Uğurtay, 2000 yılında istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Göz hastalıkları ve cerrahisi ihtisasını Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapmıştır. 2009 yılında Amerika Louisville Üniversitesinde vitreoretinal hastalıklar üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 

Göz çevresi estetiği,botox ve dolgu konusunda Dr. Mauricio de Maio'un çeşitli eğitimlerine katılmıştır. Pendik'te 2005 yılında Duyuru Gazetesinin düzenlediği organizasyonda yılın hekimi seçilmiştir. Pendik Devlet Hastanesi, Özel Dünya Göz Hastanesi ve Memorial Hastanesinde de görev yapmış olan Op. Dr. Özgül Uğurtay 2018 itibarıyla Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine Florence Nightingale Ataşehir hastanesinde devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • Katarakt cerrahisi
 • Akıllı mercek ve refraktif göziçi cerrahisi
 • Vitreoretinal (retina) cerrahi
 • Göz çevresi estetiği (botox, ışık dolgusu)
 • Göz kapağı ameliyatları (okuloplasti)

  • Doğum Tarihi 28.01.1978
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Op. Dr.
 • 2009 Louisville Universitesi-Kentucky –USA (Dr.Henry Kaplan ve Dr.Tongalp Tezel eşliğinde ) Fellow
 • 2008 - 2009 Memorial Hastanesi, İstanbul Op. Dr.
 • 2006 - 2007 Dünya Göz Hastanesi, İstanbul Op. Dr. / Kornea Birimi
 • 2004 Pendik Devlet Hastanesi, İstanbul Op. Dr.
 • 2004 - 2005 Veni Vidi Göz Hastanesi, İstanbul Op. Dr. / Kornea-Excimer laser

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Amerikan Akademi Oftalmoloji

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yelda Ozkurt, Yesim Oral,Özgül Karacan, Arzu Çömez, Ömer Kamil Doğan.Comparison of the effects dorzolamide- timolol combination and brimonidine on intraocular pressure after phacoemulsufication surgery. Eye Contact Lens.2008; 34(1): 21-23. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tongalp Tezel M.D. , Özgül Karacan M.D. Shlomit Schaal M.D., "COMPARATIVE EFFICACY OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) NEUTRALIZATION IN THE TREATMENT OF ISOVOLUMETRIC MACULAR EDEMA SECONDARY TO RETINAL VEIN OCCLUSION (RVO), EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (EXAMD) AND DIABETIC RETINOPATHY (DR)". The 36th Annual Macula Society Meeting ,California US , 2013 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Yelda Ozkurt , Özgül Karacan ,Yeşim Oral,Aysu K.Arsan,Erdal T.Oğuz, Ömer Kamil Doğan .Fakoemülsüfikasyon cerrahisinde oluşan arka kapsül perforasyonu ve zonüler ayrışmanın degerlendirilmesi, . Türk Oftalmoloji Dergisi. 2003 ; 33 ( 4) : 612-616
 2. Yelda Özkurt, Yesim Oral, Özgül Karacan, Travmatik Kataraktlarda cerrahi yaklaşım ve prognostik faktörler . Türk Oftalmoloji Dergisi. 2006; vol 36( 1) : 13-16
 3. Yelda Özkurt, Yesim Oral, Özgül Karacan .Olgun Kataraktlı olgularda tripan mavisi kullanılarak kapsüloreksis. Kartal Egitim ve Araştırma Hastanesi Tıp dergisi. 2005; 16 (1) : 28-31
 4. Yelda Özkurt, Yesim Oral,Arzu Comez, Özgül Karacan. Psödoeksfoliasyon sendromlu katarakt olgularında kapsül germe halkası kullanımı . Türk Oftalmoloji Dergisi. 2006; 36 (1) : 17-21
 5. Yelda Ozkurt,Yeşim Oral, Özkan Kocamıs, Arzu Çömez,Özgül Karacan .Acık göz yaralanmalarında epidemiyolojik faktörler. Türk Oftalmoloji Dergisi. 2004; 34( 6) : 424-428.
 6. %0.025’lik Ketotifen Fumaratın mevsimsel allerjik konjunktivit tedavisindeki kısa ve uzun süreli etkinliği.Özlen Özgür, Yelda Özkurt, Kurtuluş Yıldız, Özgül Karacan. J Kartal Tr. 2005; 16 (2) : 63-67

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Özgül Karacan, Yelda Özkurt, Yeşim Oral.Fakoemülsüfikasyon cerrahisinde arka kapsül perforasyonu gelişen vakalarda cerrahi yaklaşım. 36.Ulusal oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002
 2. Özgül Karacan, Erdal Tanay Oğuz, Baran Kandemir. Desmatosel ve korneal ülser vakalarında penetran keratoplasti sonuçlarımız .37.Ulusal Oftalmoloji kongresi. İstanbul, 2003
 3. Özgül Karacan, Erdal Tanay Oğuz, Baran Kandemir.Kornea ülserlerinde penetran keratoplasti. 38.Ulusal oftalmoloji kongresi. Antalya, 2004
 4. Levent Akçay, Burcu Usta, Erdal Tanay Oguz, Özgül Karacan.Limbal Kök hücre ve amniyotik membran naklinde peritomi tekniği. 37.Ulusal oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002
 5. Yelda Özkurt,Özlen Rodop Özgür,Özgül Karacan. Ketotifen fumarat % 0,025’in allerjik konjunktivit tedavisindeki kısa ve uzun süreli etkinliği, 38.Ulusal oftalmoloji kongresi, Antalya, 2004
 6. Özgül Karacan, Süleyman Kuğu, Erdal Tanay Oğuz.Ahmed glokom valvin ağır glokom olgularndaki etkinliği. Diyarbakır sempozyumu.Diyarbakır, 2004

Diğer Yayınlar

Posterler

 1. Yelda Özkurt, Yeşim Oral, Özgül Karacan. Olgun kataraktlarda tripan mavisi kullanılarak kapsüloreksis. 37.Ulusal oftalmoloji kongresi, İstanbul, 2003
 2. Yelda Özkurt, Gürkan Erdogan,Özgül Karacan. Kapsül kontraksiyon sendromu, ,38.Ulusal oftalmoloji kongresi,Antalya, 2004
 3. Yelda Özkurt, Özlen Özgür, Özgül Karacan.Ketotifen fumarat ile olopatadin hidrokloridin allerjik konjunktivit tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması, 38.Ulusal oftalmoloji kongresi, Antalya, 2004
 4. Selim Genç, Özgül Karacan.Pterjium cerrahisinde otology konjunktiva translokasyonu video sunumu, 39.Ulusal oftalmoloji kongresi, Antalya, 2005
 5. Zeki Aydin, Ahmet Akın, Didem Aydin, Özgül Karacan .Farklı klinik özelliklerle başvuran üç Takayasu arteriti olgusu, 8.Ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, 2006
 6. Zeki Aydin, Ahmet Akın, Didem Aydın, Seher Kır, Özgül Karacan .Portal hipertansiyon ile prezente olan Sarkoidoz olgu sunumu, 9.Ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, 2007
 7. Özgül Karacan. Travma sonrası intrakorneal kirpik saptanan olgu, , 41.Ulusal oftalmoloji kongresi, Antalya , 2007

Uluslararası Posterler

 1. Yelda Özkurt, Yeşim Oral, Özgül Karacan Comparison of the effects dorzolomide-timolol combination and brimonidine on intraocular pressure after phacoemulsification surgery, , XXII Congress of the ESCRS, Paris, 2004