• İnterstisyel Akciğer Hastalığı - Sarkoidoz
 • Akciğer Kanseri
 • Bronkoskopi
 • KOAH - Astım
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım
 • Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
 • Tüberküloz
 • Uyku Bozuklukları

1993 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Nilüfer Aykaç,  1998 yılında SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimine başladı.

2003 Temmuz - 2013 Aralık tarihleri arasında SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. 2002 yılında Altı ay süreyle  Londra’da Royal Brompton Hospital Lung Division’da Prof. Athol U Wells, Prof.Dr Roland M du Bois,  Dr. Rob Wilson yanında İntersitisyel  Akciğer hastalıkları ve Bronşektazi alanında çalıştı.  2006 yılında MSF ( sınır tanımayan hekimler örgütü) ‘nün davetlisi olarak İsviçre’de 15 günlük eğitime katıldı.

İstanbul Tabip Odası Klinik Gelişim Dergisi’nde 4 yıl bilimsel danışma kurulu üyeliği yaptı.
Haziran 2013’den  itibaren  Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde ve Bilim Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Gör. Olarak çalışmaktadır. 

Aykaç; akciğer kanseri (tanı, tedavi ve tedavi komplikasyonları),  bronkoskopi (girişimsel), sigara bıraktırma tedavisi, yoğun bakım (noninvazif mekanik ventilasyon, invaziv mekanik ventilasyon), uyku hastalıkları, ILO Pnömokonyozların radyolojij sınıflaması (B tipi okuyucu), meslek hastalıkları, hava kirliğinin insan sağlığı üzerine etkileri  ile ilgili eğitim görmüş ve deneyimlidir.

Halen Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu eşbaşkanlığı görevini yürütmektedir.
 

 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2014
 • İstanbul Tabip Odası TTB Delegesi 2012-halen
 • Türk Toraks Derneği Delegesi 2016- halen
 • Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanı 2015- Halen

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

 

1- Türk Toraks Derneği Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu 1999TTD

2- Torasik Ultrasonografi Kursu 2002

3- The International Labour Organization (ILO)International Classification of Radiographs of Pneumoconioses Course 2005

4-nCenevre'de MSF (Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières) olağan dışı durumlarda hekimlik eğitimi 2005

5- WASOG Conference on Diffuse Lung Disease 2006

6- TTD Temel Mekanik Ventilasyon Merkezi Kursu 2007

7- Tüberküloz Kontrolü ve Epidemiyoloji Kursu 2008

8- TTD Sigara Bırakma Tedavisi Kursu 2008

9- TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu 2009

10- TUSAD 1. Ulusal Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu2011

11- 2. European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology 2013

12- Endobronchial Ultrasonography Course 2013 

 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1- Kemal Tahaoğlu, M.D., Tülay Törün, M.D., Tülin Sevim, M.D., Güliz Ataç, M.D., Altan Kir, M.D., Levent Karasulu, M.D., İpek Özmen, M.D., and Nilüfer Kapaklı, M.D. The Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Turkey N Engl J Med 2001; 345:170-174

2- Tahaoğlu K, Ataç G, Sevim T, Törün T, Yazıcıoğlu Ö, Horzum G, Gemci İ, Öngel A, Kapaklı N, Aksoy E, Tahaoğlu K. The management of anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5 (1): 65-69

3- Sevim T, Aksoy E, Ataç G, Özmen İ, Kapaklı N, Horzum G, Öngel A, Törün T, Tahaoğlu K. Treatment adherence of 717 patients with tuberculosis in social security hospital in İstanbul, Turkey. Int J Tuberc Lung Dis 2002; 6 (1): 25-31

4- Özmen İ, Kongar N, Oruç K, Kızıltaş Ş, Çalışır H, Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: An Unusual Presentation. Journal of Bronchology & Interventional Pulmonology: January 2010;17 (1) : 80-83

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1-Ataç G, Aksoy E, Sevim T, Özmen İ, Horzum G, Kapaklı N, Törün T, Güngör G. Delays in diagnosis of lung cancer. 14th ERS Annual Congress September 4-8, 2004 Glasgow

2-.Güngör G, Çelik B, Törün T, Özmen I, Maden E, Kapakli N, Sevim T, Tahaoglu K Booster phenomenon in hemodialysis patients . 14th ERS Annual Congress September 4-8, 2004 Glasgow

3- Kapaklı N, Ataç G, Sevim T, Özmen İ, Tahaoğlu K, Expiratory HRCT findings correlated with pulmonary function tests in sarcoidosis ERS 16th Annual Congress: Munich 2006