• Anestezi ve Reanimasyon
 • Akupunktur

 • 2012Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012Juing Ming College of Oriental Medicine
 • 2012Londra I.Z.Chirali
 • 2011Japonya Fukuoka ÜniversitesiTraditional Chinese Medicine (TCM)
 • 2011Heidelberg Üniversitesi TCM
 • 2009Yeditepe ÜniversitesiAkupunktur Eğitimi
 • 1992 - 2011Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1990Japonya Hokkaido ÜniversitesiKliniği
 • 1984 - 1992İstinye Devlet Hastanesi
 • 1981 - 1984İstanbul Çapa Tıp FakültesiAnestezi ve Reanimasyon
 • 1980İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
 • Akupunktur Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationship of difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependent diabetes and hand abnormality detected using the 'prayer sign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60 (2003) (Editöre mektup)


2. Erden V, Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture results using 10 ml or 20 ml instilled fluid," Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)


3. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L. "Smoking and postoperative analgesia," Ann Pharmacother, 39(9), 1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Erden V, Hamzaoğlu NŞ, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Erkalp K, "Percu Twist yöntemi ile perkütan trakeostomi," Yoğun Bakım Dergisi, 4 (1), 57-60 2004.


2. Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L, "Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 144-145. 2004


3. Erden V, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L."Tek aşamalı dilatatör" ultraperc" ile perkütan dilatasyonel trakeostomi" Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1), 8-12 2005

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1.Hamzaoglu N,Denkel T,Akpir K,Uculas G,Oner C . Atracuriumun intrakranial basinc uzerine etkisi.Tark kongresi1984


2.Hamzaoglu N;Bir olgu nedeniyle Malign Hipertermi krizinde Dantrolen Sodyum tedavisi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni.1991


3.Hamzaoglu N.Celik M.Atracurium Besilat ile suksinil Koliningozici basincina etkisinin karsilastirilmasi.Sisli Etfal hastanesi Tip Bulteni 1991


4.Hamzaoglu N.Morfin yoluyla Postoperatif Agrinin Giderimesi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni1991


5. Delatioğlu H, ErdenV, Kılıççıoğlu B, Hamzaoğlu S.N. Fadıllıoğlu S. "Kist dermoid sakral operasyonlarında intratekal meperidin uygulaması." 2. Ulusal rejyonal anestezi kongresi, 25, İstanbul 1995


6. Kılıççıoğlu B.T,Hamzaoglu NŞ, Erden V, Delatioğlu H."Elective percutaneous dilatational tracheotomy presentation of 42 cases ."7 th International Intensive Care Symposium 152, İstanbul 1995


7. Kılıççıoğlu B.T, Erden V, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Akut böbrek yetmezliği olgularında kontinü arteriovenöz hemofiltrasyon uygulamalarımız," TARK, 435-436, Mersin 1995


8. Erden V. Kılıççıoğlu B.T, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Laparoskopik kolesistektomilerde end tidal CO2 ile PaCO2 nin karşılaştırılması TARK, 500, Mersin 1995