Dr. Öğr. Üyesi Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Akupunktur

Özel İlgi Alanları
 • Anestezi
 • Akupunktur

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2012
   Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Akupunktur

   2012
   Juing Ming College of Oriental Medicine
   Akupunktur

   2012
   Londra I.Z.Chirali
   Akupunktur

   2011
   Japonya Fukuoka Üniversitesi Traditional Chinese Medicine (TCM)
   Akupunktur

   2011
   Heidelberg Üniversitesi TCM
   Akupunktur

   2009
   Yeditepe Üniversitesi
   Akupunktur Eğitimi

   1992 - 2011
   Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Anestezi ve Reanimasyon

   1990
   Japonya Hokkaido Üniversitesi Kliniği
   Anestezi ve Reanimasyon

   1984 - 1992
   İstinye Devlet Hastanesi
   Anestezi ve Reanimasyon

   1981 - 1984
   İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
   Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi

   1980
   İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
   • Yoğun Bakım Derneği
   • Akupunktur Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationship of difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependent diabetes and hand abnormality detected using the 'prayer sign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60 (2003) (Editöre mektup)
   • 2. Erden V, Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture results using 10 ml or 20 ml instilled fluid," Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)
   • 3. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L. "Smoking and postoperative analgesia," Ann Pharmacother, 39(9), 1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler   1. Erden V, Hamzaoğlu NŞ, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Erkalp K, "Percu Twist yöntemi ile perkütan trakeostomi," Yoğun Bakım Dergisi, 4 (1), 57-60 2004.
   • 2. Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L, "Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 144-145. 2004
   • 3. Erden V, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L."Tek aşamalı dilatatör" ultraperc" ile perkütan dilatasyonel trakeostomi" Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1), 8-12 2005   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler   1.Hamzaoglu N,Denkel T,Akpir K,Uculas G,Oner C . Atracuriumun intrakranial basinc uzerine etkisi.Tark kongresi1984
   • 2.Hamzaoglu N;Bir olgu nedeniyle Malign Hipertermi krizinde Dantrolen Sodyum tedavisi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni.1991
   • 3.Hamzaoglu N.Celik M.Atracurium Besilat ile suksinil Koliningozici basincina etkisinin karsilastirilmasi.Sisli Etfal hastanesi Tip Bulteni 1991
   • 4.Hamzaoglu N.Morfin yoluyla Postoperatif Agrinin Giderimesi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni1991
   • 5. Delatioğlu H, ErdenV, Kılıççıoğlu B, Hamzaoğlu S.N. Fadıllıoğlu S. "Kist dermoid sakral operasyonlarında intratekal meperidin uygulaması." 2. Ulusal rejyonal anestezi kongresi, 25, İstanbul 1995
   • 6. Kılıççıoğlu B.T,Hamzaoglu NŞ, Erden V, Delatioğlu H."Elective percutaneous dilatational tracheotomy presentation of 42 cases ."7 th International Intensive Care Symposium 152, İstanbul 1995
   • 7. Kılıççıoğlu B.T, Erden V, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Akut böbrek yetmezliği olgularında kontinü arteriovenöz hemofiltrasyon uygulamalarımız," TARK, 435-436, Mersin 1995
   • 8. Erden V. Kılıççıoğlu B.T, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Laparoskopik kolesistektomilerde end tidal CO2 ile PaCO2 nin karşılaştırılması TARK, 500, Mersin 1995