• Robotik Kalp Cerrahisi
  • Erişkin Kalp Cerrahisi
  • Venöz Yetmezlik/Varis Tedavisi 
  • Periferik Vasküler Cerrahisi 

2007 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ezelsoy, Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 2013 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesinde tamamladı. Mecburi hizmet görevini 2014-2015 yılları arasında Antakya Devlet Hastanesi’de yaptı.

İngiltere, İtalya ve Belçika’da çeşitli kliniklerde eğitim amacıyla bulunan Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ezelsoy, 2008 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde çalışmaktadır. 

Öğrenim Durumu:
Derece    Bölüm/Program    Üniversite    Yıl
Lisans    Tıp Fakültesi    İstanbul Bilim Üniversitesi    2000-2007
Doktora/ S. Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık    Kalp ve Damar Cerrahisi    İstanbul Bilim Üniversitesi    2008-2013

Görevler:
Araştırma Görevlisi    İstanbul Bilim Üniversitesi    2008-2013
Uzman Doktor (Observership)    University Hospital of Liege, Belçika    2013 (1 ay)
Uzman Doktor (Mecburi Hizmet)    Antakya Devlet Hastanesi    2014-2015 

  • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
     
  • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1.    Bayramoğlu Zehra, Caynak Barış, Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Sağbaş Ertan, Akpınar Belhan. Angiographic evaluation of graft patency in robotic-assisted coronary artery bypass surgery: 8 year follow-up. Int J Med Robot. 2014 Mar;10(1):121-7. doi: 10.1002/rcs.1553. Epub 2013 Dec 2. PMID: 24293289. 
A2.    Özkara Ahmet, Ezelsoy Mehmet, Onat Levent, Sanisoğlu İlhan. Type B interrupted aorta in an adult patient. Heart Surg Forum. 2014 Apr;17(2):E80-1. doi: 10.1532/HSF98.2013309. PMID: 24808446. 
A3.    Ezelsoy Mehmet, Coner Ali, Çicek Okan. Severe upper gastrointestinal bleeding from aortoenteric fistula: a late complication of esophagojejunostomy. Heart Surg Forum. 2015 Feb 27;18(1):E23-4. doi: 10.1532/hsf.1222. PMID: 25881219. Oral Kerem, Ezelsoy Mehmet, Ayalp Kemal, Kayabalı Murat. Hybrid vascular surgery approaches for multilevel arterial occlusive disease. Heart Surg Forum. 2015 Feb 27;18(1):E28-30. doi: 10.1532/hsf.1224. PMID: 25881221. 
A4.    Ezelsoy Mehmet, Çaynak Barış, Bayram Muhammed, Oral Kerem, Bayramoğlu Zehra, Sağbaş Ertan, Aytekin Vedat, Akpınar Belhan. The Comparison between Minimally Invasive Coronary Bypass Grafting Surgery and Conventional Bypass Grafting Surgery in Proximal LAD  Lesion. Heart Surg Forum. 2015 Apr 28;18(2):E042-6. doi: 10.1532/hsf.1239. PMID: 25924029. 
A5.    Ezelsoy Mehmet, Turunç Görkem, Bayram Muhammed. Early Outcomes of Pharmacomechanical Thrombectomy in Acute Deep Vein Thrombosis Patients. Heart Surg Forum. 2015 Nov 5;18(6):E222-5. doi: 10.1532/hsf.1307. PMID: 26726708. 
A6.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Akpınar Belhhan. Intracardiac Papillary Endothelial Hyperplasia: A Rare Case Report. Sch J Med Case Rep 2016; 4(12):959-960 doi: 10.21276/sjmcr.2016.4.12.25
A7.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Çaynak Barış, Bayramoğlu Zehra, Akpınar Belhhan. Pain and the Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery. Heart Surg Forum. 2016 Aug 19;19(4):E165-8. doi: 10.1532/hsf.1606. 
A8.    Ezelsoy Mehmet, Bayram Muhammed, Yazıcı Süleyman, Yazıcıoğlu Nuran, Sağbaş Ertan. Surgical placement of left ventricular lead for cardiac resynchronisation therapy after failure of percutaneous attempt. Cardiovasc J Afr. 2017 Jan/Feb;28(1):19-22. doi: 10.5830/CVJA-2016-046. PMID: 28262910; PMCID: PMC5423426. 
A9.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga. Does Transfusion of Blood and Blood Products Increase the Length of Stay in Hospital? Indian J Hematol Blood Transfus. 2019 Apr;35(2):313-320. doi: 10.1007/s12288-018-1039-5. Epub 2018 Nov PMID: 30988569. 
A10.    Bayramoğlu Zehra, Oral Kerem, Ezelsoy Mehmet, Akpınar Belhhan. Second recurrence of familial atrial myxomas: mother and daughter simultaneously. Cardiovasc J Afr. 2019 May/Jun 23;30(3):e3-e6. doi: 10.5830/CVJA-2019-008. Epub 2019 Feb 6. PMID: 30729976.
A11.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga. Postoperative thrombotic effects of tranexamic acid in open heart surgery. Ir J Med Sci. 2019 Nov;188(4):1373-1378. doi: 10.1007/s11845-019-01991-z. Epub 2019 Feb 28. PMID: 30815786.
A12.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Çaynak Barış, Saraçoğlu Kemal Tolga, Saraçoğlu Ayten, Bayramoğlu Zehra, Akpınar Belhhan. Long-term results of monopolar versus bipolar radiofrequency ablation procedure for atrial fibrillation. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2019 Apr 24;27(2):152-158. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17105. PMID: 32082846;. 
A13.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Saraçoğlu Kemal Tolga, Saraçoğlu Ayten, Bayramoğlu Zehra, Akpınar Belhhan. Long Term Outcomes of Freestyle Stentless Aortic Bioprosthesis: A Single Center Experience. Heart Surg Forum. 2020 Feb 10;23(1):E034-E038. doi: 10.1532/hsf.2661. PMID: 32118540. 
A14.    Akpınar Belhhan, Oral Mehmet Kerem, Ezelsoy Mehmet. An easy technique to measure neo-chordae length during minimally invasive mitral valve repair. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020;28(2):407-409 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19067 
A15.    Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga, Oral Kerem, Saraçoğlu Ayten, Akpınar Belhan.Positive Heparin/PF4 Antibodies and High Mortality Rate: a Retrospective Case-Series Analysis. Braz J Cardiovasc Surg 2020 doi: 10.21470/1678-9741-2019-0360
B.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler:
B1.    Koç Nurcan Arat, Ercan Gültekin Mehmet, Kahraman Serkan, Ezelsoy Mehmet, Özkara Ahmet. Interpretation of cardiac imaging in a adult with isolated interrupted aortic arch. 29. Uluslararası  Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013,Antalya, Türkiye  
B2.    Aytekin Saide, Yurdakul Selen, Yıldırımtürk Özlem, Çatakoğlu Alp Burak, Erdim Refik, Sağbaş Ertan, Bayramoğlu Zehra, Ezelsoy Mehmet, Altıntaş Emine, Akpınar Belhhan, Aytekin Vedat. Evaluation of Graft Patency After Coronary Artery Bypass Grafting by Using Stress Echocardiography Combined With Strain Imaging. 29. Uluslararası  Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2013,Antalya, Türkiye
B3.    Ezelsoy Mehmet, Çoner Ali, Çiçek  Okan. Severe Upper Gastrointestinal Bleeding From Aortoenteric Fistula: A Late Complication of Esophagojejunostomy. 11th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery. Mart  2015 İstanbul,Türkiye 
B4.    Ezelsoy Mehmet.Pain and The Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery - 12 th Annual Meeting of  Euro-Asian Bridge 2016 Beyrut; Lübnan, 
B5.    Ezelsoy Mehmet. Long term results of the freestyle stentless aortic bioprosthesis.12th Congress Hellenic Society of Thoracic&Cardiovascular Surgeons. 8-10 Kasım 2018, Atina, Yunanistan
B6.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga. The incidence of preoperative anemia in patients undergoing cardiac surgery. Euroanaesthesia 2018-The European Anaesthesiology Congress.2-4 Haziran 2018, Kopenhag, Danimarka. 
B7.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga.Does transfusion of blood and blood products increase the length of stay in hospital? Euroanaesthesia 2018-The European Anaesthesiology Congress.2-4 Haziran 2018, Kopenhag, Danimarka. 
B8.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Ordu Aylin, Saraçoğlu Kemal Tolga.The effects of multidisciplinary team approach on blood and blood products transfusion. Euroanaesthesia 2018-The European Anaesthesiology Congress.2-4 Haziran 2018, Kopenhag, Danimarka. 
B9.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga.Postoperative Thrombotic Effects of Tranexamic Acid in Open Heart Surgery. Euroanaesthesia 2018-The European Anaesthesiology Congress.2-4 Haziran 2018, Kopenhag, Danimarka. 
B10.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga.Effects of withdrawal of antithrombotic agents on the risk of thrombosis and bleeding in patients undergoing cardiac surgery.Euroanaesthesia 2018-The European Anaesthesiology Congress.2-4 Haziran 2018, Kopenhag, Danimarka.

D.    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
D1.    Özkara Ahmet, Ezelsoy Mehmet. Ekstrakorporeal Dolaşımda Antikoagülasyon ve Nötralizasyon. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(2):33-39 
D2.    Ezelsoy Mehmet, Hasde Ali İhsan, Aslan Mehmet, Mavi Mustafa. Hemodiyaliz hastalarında Snuff-Box arteriovenöz fistüllerin değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi.2015;24(1):13-17.doi: 10.9739 /uvcd.2015-44207. 
D3.    Bayram Muhammed, Ezelsoy Mehmet, Usta Emrah, Oral Kerem, Saraçoğlu Ayten, Bayramoğlu Zehra, Yıldırım Özgür. Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. Turk J Anaesth Reanim 2014; 42(5): 239-244. doi: 10.5152 /TJAR.2014.65668  
D4.    Hasde Ali İhsan, Ezelsoy Mehmet, Özgür Mustafa, Aslan Mehmet, Kış Mahmut, Mavi Mustafa. Ateşli silah yaralanmalarında üst ekstremite arteriyel yaralanmalarının değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi.2015;24(2):119-125. doi: 10.9739/uvcd.2015-47468  
D5.    Oral Kerem, Ezelsoy Mehmet. İleri yaş hastada izole iliak arter anevrizması. Damar Cerrahi Dergisi.2015;24(3):196-198. doi: 10.9739 /uvcd.2014-41820 
D6.    Oral Kerem, Ezelsoy Mehmet, Yazıcı Süleyman, Konukoğlu Oğuz, Akpınar Belhhan. Video destekli minimal invaziv yöntemle dev sol atriyal miksoma rezeksiyonu FNG & Bilim Tıp Dergisi. 2016;2(2):142-144 doi: 10.5606/fng.btd.2016.025
D7.    Oral Kerem, Polat Bülent, Ezelsoy Mehmet. Ten-year follow-up of coronary revascularization in a pediatric case with homozygous familial hypercholesterolemia. Cardiovasc Surg Int 2016;3(3):73-76. doi: 10.5606/e-cvsi.2016.590.  
D8.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Ordu Aylin, Saraçoğlu Kemal Tolga. The effects of multidisciplinary team approach on blood transfusion . South. Clin. Ist. Euras. 2019;30(4):331-336. doi: 10.14744/scie.2019.31032  
D9.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Saraçoğlu Kemal Tolga, Saraçoğlu Ayten, Belhhan Akpınar. Posterior Pericardial Window Technique to Prevent Postoperative Pericardial Effusion in Cardiac Surgery. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 78-83. doi:10.5505/ktd.2019.95866.E.    Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E1.    Çaynak Barış, Onan S, Şen Onur, Ezelsoy Mehmet, Hüzmeli Halil, Durak Yasemen, Bayramoğlu Zehra, Akpınar Belhhan. Diyaliz Bağımlı Olmayan Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Kalp Cerrahisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi.17-31 Ekim  2010, Antalya. 
E2.    Özkara Ahmet, Ezelsoy Mehmet, Onat Levent, Sanisoğlu  İlhan.  Erişkinde Tip B İnterrupted Aorta. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi - 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi.26-31 Ekim 2013,İstanbul. 
E3.    Oral Kerem, Ezelsoy Mehmet, Çaynak Barış, Bayramoğlu Zehra, Akpınar Belhhan. Endoskopik yöntemle safen ven grefti hazırlanması: İki yıllık klinik deneyimlerimiz.  Türk Kalp Damar Cerrahisi 14.Ulusal Kongresi. 3-6 Kasım  2016 Antalya 
E4.    Ezelsoy Mehmet, Oral Kerem, Bayramoğlu Zehra, Çaynak Barış, Akpınar Belhhan. Minimal Invasive Cardiac Surgery Using Port Access Technique:13 Years Experience in Turkey. Türk Kalp Damar Cerrahisi 14.Ulusal Kongresi. 3-6 Kasım  2016 Antalya 
E5.    Ezelsoy Mehmet. DVT tedavisinde agresif yaklaşım: Mekanik Trombektomi. Ven Akademisi-İstanbul.11 Mart 2017, İstanbul.  
E6.    Ezelsoy Mehmet. Minimal invaziv cerrahide kanülasyon.  4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi-MIRC 2018.21-23 Haziran 2018,İstanbul.  
E7.    Saraçoğlu Ayten, Ezelsoy Mehmet, Saraçoğlu Kemal Tolga. Açık Kalp Cerrahisi Olgularında Kullanılan Kan ve Kan Ürünleri Hastanede Kalış Süresini Uzatıyor mu? Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 24. Ulusal Kongresi.3-6 Mayıs 2018, İzmir. 
E8.    Ezelsoy Mehmet. Venöz Hastalıklarda Güncel Konular. Türk Kalp Damar Cerrahisi 14.Ulusal Kongresi. 26-29 Ekim 2018.

Kurslar ve Akademik Aktiviteler:


2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi
2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi - Ventrikül Destek Cihazları Kursu
2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Mitral ve Aort Kapak Tamirleri Kursu
2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Maketler Üzerinde Distal Bypass Girişimleri Kursu
2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Ekokardiografi ve Doppler USG Kursu
2010 – Heart Asist 5 Left Ventricular Asist Device Training Program – Istanbul Florence Nightingale Hospital
2010 – Specialty Skills in Cardiothoracic Surgery – The Royal College of Surgeons of England
2011 – International School of Cardiac Surgery – Directed by Prof.Ugo Filippo Tesler and Marko I. Turina in Erice / Italy
2012 – Istanbul Meeting Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery 
2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Aort Kapak Onarımı Kursu
2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – İleri Mitral ve Triküspid Kapak Onarım Teknikleri
2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – RF Endovenöz Ablasyon ve Renkli Doppler USG kursu
2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Biyolojik Aort Kapağı Uygulama Kursu
2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Total Yapay Kalp Zirvesi
2013 – European Masterclass Arterial Revascularisation for Coronary Artery Bypass Grafting – St.Hugh’s College Oxford University / England
2013 –  Europian Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS) – Fundementals of Cardiac Surgery Part 1 Windsor / England
2013 – Liege Universitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde Observership Programı Liege/Belgium
2013 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Okulu, Eskişehir Kursu 
2013 – 16 th Congress of Tturkish Society for Vascular and Endovascular Surgery / İstanbul
2013 – Koşuyolu Kapak Tamir Atölyesi
2014 – 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2014 / İstanbul 
2014 – Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
2014 - Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu Robotik Mitral Kapak Tamir Kursu
2015- Ablation as a concomittant procedure for atrial fibrillation kursu - Istanbul Acıbadem University 
2015 - 2.Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu 
2015 - 2.Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu, ISMCS 2015 Winter Workshop, Endoskopik Damar Çıkarma Kursu
2016 – 20th European Vascular Course Maastricht, Holland
2016 – TKDC Eskişehir 6. Okulu
2017-  Charing Cross International Symposium 2017 - Vascular & Endovascular CONSENSUS Update London, United Kingdom 
2017- 18. Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi
2018- 4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Derneği Kongresi - MIRC 2018 İstanbul
2018- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 15. Ulusal Kongresi