Dr. Öğr. Üyesi İpek ULU

Dr. Öğr. Üyesi
İpek ULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • İnfertilite (Kısırlık) ve Tüp bebek tedavisi
 • Gebe Takibi
 • Cinsel terapi
 • Vajinismus tedavisi
 • Genital estetik 
 • Laparoskopik cerrahi 

  • Doğum Tarihi 19.09.1981
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2018 - 2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜYTE Sertifikasyon Eğitimi (Tüp Bebek)
 • 2013 - 2018 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2008 - 2013 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
 • 1999 - 2005 Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi
 • 1996 - 1999 Zonguldak Fen Lisesi

Diğer Yayınlar

Uzmanlık Tezi:

Ulu, I., Celik, A., Haliloglu, B., Ilter, E., & Midi, A. (2016). Comparison of the histopathological results of the endometrial thickness detected by transvaginal ultrasound of symptomatic and asymptomatic postmenopausal women. European Journal Of Gynaecological Oncology, 37(4), 474-477.

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınları:

1) Çelik A, Haliloglu B, Tanriöver Y, Ilter E, Gündüz T, Ulu I, Midi A, Özekici Ü. Plasma cell vulvitis: a vulvar itching dilemma. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2012 Mar-Apr;78(2):230. doi: 10.4103/0378-6323.93664. 

2) Ulu, I., Celik, A., Haliloglu, B., Ilter, E., & Midi, A. (2016). Comparison of the histopathological results of the endometrial thickness detected by transvaginal ultrasound of symptomatic and asymptomatic postmenopausal women. European Journal Of Gynaecologıcal Oncology, 37(4), 474-477.

3) Ulu I, Güneş MS, Kiran G, Gülşen MS. A Rare Cause of Placental Abruption: Uterine Torsion. J Clin Diagn Res. 2016 Jan;10(1):QD06-7. doi: 10.7860/JCDR/2016/16531.7071. 

4) Ulu İ, Haberal ET, Gülşen MS, Yoğurtçuoğlu EE, Kıran G, Çekmez Y, Kır G. A case of endocervical adenocarcinoma detected 16 months after vaginal delivery. Clin Case Rep. 2016 Jun 30;4(8):762-4. doi: 10.1002/ccr3.620. 

5) Çekmez Y, Garip Ş, Ulu İ, Gülşen S, Haberal ET, Olgac Y, Yoğurtçuoğlu EE, Türkmen SB, Aksoy FT, Kıran G. Maternal serum Netrin-1 levels as a new biomarker of preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Jul 4:1-3. 

6) Çekmez Y, Haberal ET, Ulu İ, Gülşen S. Re: Hormonal contraceptive use before hCG remission does not increase the risk of gestational trophoblastic neoplasia following a complete hydatidiform mole: a historical database review. BJOG. 2016 Sep;123(10):1706. doi: 10.1111/1471-0528.14078. 

7) Tuştaş Haberal E, Çekmez Y, Ulu İ, Divlek R, Göçmen A. Placenta percreta with concomitant uterine didelphys at 18 weeks of pregnancy: a case report and review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Nov;29(21):3445-8. doi: 10.3109/14767058.2015.1130819. 

8) Ulu I, Turkmen SB, Kiran G (2016) A Case of a Ruptured Cornual In vitro Fertilization Pregnancy. J Women's Health Care. 2016 October; 5:29. doi: 10.4172/2167-0420.1000329.

9) İlter E, Midi A, Haliloğlu B, Çelik A, Yener An, Ulu İ, Bozkurt Hs, Özekici Ü. Comparison of conventional and liquid-based cytology: do the diagnostic benefits outweigh the financial aspect? Turk J Med Sci 2012; 42 (Sup.1): 1200-1206 doi:10.3906/sag-1102-1384

10) Ulu İ, Çekmez Y, Gülşen MS, Tuştaş Haberal E, Yoğurtçuoğlu EE, Bağci Türkmen S, Sunar B, Kıran G. The correlation of maternal serum and cord blood copeptin levels with intrapartum fetal distress. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. DOI: 10.12891/ceog4275.2018

11) Gülşen S, Çekmez Y, Ulu İ, Garip Ş, Aksoy FT, Bagcı Türkmen S, Gök G, Kıran G. Investigation of the relation of maternal serum endocan levels to preeclampsia presence and severity. LaboratoriumsMedizin - Journal of Laboratory Medicine. DOI 10.1515/labmed-2017-0002. 

12) Tuştaş Haberal E, Ulu İ, Özcan C, Aday Gök G, Kıran G, Kucur M. Is there a relationship between delivery mode and serum irisin levels in pregnant women? LaboratoriumsMedizin - Journal of Laboratory Medicine. doi: 10.1515/labmed-2017-0042.

13) Ulu İ, Çekmez Y, Yıldırım Köpük Ş, Özer N, Yoğurtçuoğlu EE, Kavak P, Kıran G. Maternal serum Thrombospondin-1 is significantly altered in cases with established preeclampsia. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. DOI: 10.1080/14767058.2018.1441279. 

14) Gülşen MS, Ulu İ, Yildirim Kopuk S, Kıran G. The role of Anti Mullerian hormone in predicting clomiphene citrate resistance in women with polycystic ovarian syndrome. Gynecol Endocrinol. doi.org/10.1080/09513590.2018.1499085.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1) 2nd  Asian Conference on Endometriosis November 9-11, 2012, Istanbul, Turkey. Journal of Endometriosis.  Poster no: 20 Ref no:0115  Diagnostic performance of HE4 and CA125 for detection of endometriomas. Erdin İlter, Erdal Yücel, Fehime Benli, Aygen  Çelik, Serpil Bozkurt, İpek Ulu, Berna Haliloğlu, Ümit Özekici

2) 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey 736 P 180 Is There A Relatıonshıp Between The Delıvery Mode And Serum Irısın Levels In Pregnant Women? Esra Tuştaş Haberal, İpek Ulu, Cemile Özcan, Gülden Aday Gök, Gürkan Kıran, Mine Kucur.

3) 25th European Congress Of Obstetrics And Gynaecology 15th Congress Of Turkish Society Of Obstetrics And Gynaecology May 17-21, 2017, Titanic Deluxe Hotel, Antalya / Turkey 734 P 179 The Correlatıon Of Maternal Serum And Cord Blood Copeptın Levels Wıth Intrapartum Fetal Distress. İpek Ulu, Yasemin Çekmez, Mehmet Serdar Gülşen, Esra Tuştaş Haberal, Eser Evrim Yoğurtçuoğlu, Simge Bağcı Türkmen, Bendigar Sunar, Gürkan Kıran.

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınları:

1) Ulu İ, Çekmez Y, Gülşen MS. Vulvar lipoma: A rare localization of a lipoma. Medeniyet Medical Journal 31(2):138-139, 2016 doi:10.5222/MMJ.2016.1002

2) Ulu İ, Çekmez Y, Tuştaş Haberal E, Gülşen MS, Güven Ş. Temporo-parietal encephalocele: A case report. Medeniyet Medical Journal 31(3):222-225, 2016 doi:10.5222/MMJ.2016.222

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1) Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUKAM)  The first international women and health congress June 3-5, 2010  poster bildirimi P-122 Comparison of conventional and liquid-based cytology performance in Turkish population. Erdin İlter, Ahmet Midi, Berna Haliloğlu, Aygen Çelik, Neşe Yener, İpek Ulu, Serpil Bozkurt, Ümit Özekici

2) Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği 7. Ulusal Kongresi  26-29 Eylül 2010 İstanbul. Normal Karyotipli anterior yerleşimli kistik higroma: Olgu sunumu (poster bildirimi) Çelik A, Haliloğlu B, İlter E, Ulu İ, Özekici Ü, Bozkurt S. 

3) 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11-15 Mayıs 2015 Antalya  Poster Bildirimi P 221   Pulmoner emboli ile komplike olan ağır ovarian hiperstimülasyon sendromu vakası. Esra Tustaş Haberal, Havva Çuhadar Yekrek, İpek Ulu, Yasemin Çekmez, Gürkan Kıran, Ahmet Göçmen

4) Türkiye Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu Poster Bildirimi: Abstract: 0104 PP-006  (11-14 Hafta Ultrrasonografisi). A case of a Ruptured Cornual Pregnancy: so close to death.  İpek Ulu, Simge Bağcı Türkmen, Gürkan Kıran

5) 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi  17-20 Kasım 2016 Antalya Poster Bildirimi Sıra no:44 Bildiri no: 100   Polikistik Over Sendromlu Hastalarda, Klomifen Sitrat Tedavisine Direncin Öngörülmesinde Anti-Müllerian Hormonun Rolü. Mehmet Serdar Gülşen, İpek Ulu, Şule Yıldırım Köpük, Gürkan Kıran.

6) 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 02-05 Mart 2017 Uludağ Grand Yazıcı Otel -Uludağ Bursa. PB32 – 57. Normal Doğum Sonrası Akut Uterin İnversiyon: Olgu Sunumu. İpek Ulu, Gökçen İlhan, Derya Köylü, Mehmet Bekir Şen, Gürkan Kıran.

7) 36. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi 20-21 Eylül 2018. Sözlü Sunum No: SS-21EYL-002 Referans No: 24 Elektif ve acil sezayen operasyonlarında maternal hemoglobin düşüşünün kıyaslanması. İpek Ulu, Şule Yıldırım Köpük.

Katıldığı Kurslar:

1) T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “Neonatal Resüsitasyon” kursu 16-18 Haziran 2009 İstannbul

2) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi” 16-18 Şubat 2015 Ankara

3) T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı “Neonatal Resüsitasyon Kursu” 05-07 Kasım 2014 İstanbul

4) Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği “Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu” 10-11 Mart 2007 İstanbul

5) Türkiye Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu  İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi “İntrapartum Fetal İzlem ve Yönetim Kursu” 20 şubat 2009 İstanbul

6) 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi “Temel Ultrasonografi Kursu” 27 Ekim 2010 İstanbul

7) Acıbadem Kadın Doğum Günleri-2 Sempozyumu “Ultrasonografik Fetal Anomali Tarama Kursu” 18-20 Nisan 2014 İstanbul

8) Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Derneği ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi “Sahnede Taze Donmuş Kadavra Üzerinde Gerçek Zamanlı Diseksiyon Eşliğinde İnteraktif Laparoskopik Cerrahi Kursu” 23 Ekim 2016 İstanbul

9) Amerikan Hastanesi Histeroskopi Operasyonlarında Gözlemci Hekim, 01-31 Ekim 2016 İstanbul

10) 27-29 Mayıs 2016 Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kursu Kocaeli- İstanbul

11) 21-23 Temmuz 2017 Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kursu Kocaeli- İstanbul

12) 35. Cinsel Terapi Eğitimi İstanbul 11 Kasım 2017- 8 Nisan 2018