• Girişimsel Radyoloji
  • Meme Radyolojisi
  • Abdomen Radyolojisi

2004-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim almış olup 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçiş yaparak 2010 yılında tıp fakültesinden mezun olmuştur. 

2011-2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Araştırma görevlisi olarak görev yaptı ve 2015’te Radyoloji uzmanlığını aldı.

2016-2017 yıllarında devlet mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev aldı.

2017’de Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak göreve başladı.

2018’de T.C. İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi ünvanını aldı.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Sever;       
        --Avrupa Radyoloji Derneği’nin uyguladığı EDIR (European Diploma in Radiology) sınavında yeterlilik,
        --Türk Radyoloji Derneği (TRD)’nin uyguladığı yeterlilik sınavı kuramsal ve beceri aşamalarında yeterlilik,
        --Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)’nin organize ettiği temel ve ileri girişimsel radyoloji kurslarına katılım, yeterlilik karşılığı gelen sınav sonuçları ve  TGRD tarafından verilen ‘Girişimsel Radyoloji Diploması’ sahibidir.

 

  •  Radiologic Society of North America (RSNA) 
  • European Society Of Radiology (ESR)   
  • Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) 
  • Türk Radyoloji Derneği (TRD)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. Akut pankreatitin nadir bir komplikasyonu: Kc parankim hasarı, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2015. 
2. Jüvenil Tip OR Polikistik Böbrek Hastalığı ve Caroli hastalığının Nadir Birlikteliği: Dinamik MRI ve MRCP Bulguları , 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2015. 
3. Portal Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni: Gaucher Hastalığı, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2015.
4. Nadir bir birliktelik: Kombine Hepatosellüler Karsinom ve Kolanjiosellüler Karsinom, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2015.
5. Çoklu Organ Tutulumuyla Seyreden bir Sistemik Jüvenil Ksantogranulom Olgusu ,  22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu  Ankara 2015.
6. Primer Serviks Kanserli Olguda Psoas Kas Metastazı Ayırıcı Tanısında DAG ‘nin Rolü: OLGU SUNUMU, 22. TMRD Yıllı Bilimsel Toplantısı 2017.
7. Olgularla Yağ Nekrozlarında Görüntüleme Bulguları, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2017.
8. İnvaziv Duktal ve İnvaziv Lobuler Meme Kanserinini Ayırmada Kantitatif DAG, Sözel Sunum, 38. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2017.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Tarık Emre Şener, Yılören Tanıdır, Daeed Bin Hamri, İbrahim Halil Sever, Burcu Özdemir, Abdulla Al-Humam Olivier Traxer, Effects of flexible ureteroscopy on renal blood flow : Prospective study, Poster Sunumu, EAU London 2017.
2. İbrahim Halil Sever, Bahattin Özkul, Comparison of Heterogeneity index and SUVmax for Liver Metastases in PET-MRI, Sözlü Sunum, Balkan Congress of Radiology (BCR), Crete/Greece, October 2019.
3. Bahattin Özkul, İbrahim Halil Sever, Does Whole-Body PET/MR Imaging of Abdominal Cancers Offer Additional Findings Compared to Contrast-Enhanced CT ? , Sözlü Sunum, TURKRAD Antalya, Kasım 2019.
4. Sadık Server, Soheil Sabet, Bedriye Koyuncu Sökmen, İbrahim Halil Sever, Nagihan İnan Gürcan, Yaman Tokat,  Biodegradable stents in treatment of refractory biliary strictures,  Poster Sunumu, ISLS İstanbul, Ekim 2019.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. İbrahim Halil Sever, Erhan Bıyıklı, Metin Sucu “RF and MW Ablation in Treatment of Hepatocelular Carcinoma” Iranian Journal of Radiology (IJR): July 2018, 15 (3); DOI: 10.5812/iranjradiol.62396
2. Tarık Emre Şener, Yılören Tanıdır, Daeed Bin Hamri, İbrahim Halil Sever, Burcu Özdemir, Abdulla Al-Humam Olivier Traxer, “Effects of Flexible Ureteroscopy on Renal Blood Flow : A Prospective Evaluation” Scandinavian Journal of Urology (ISJU),  DOI: 10.1080/21681805.2018.1437770

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar
1. Tarık Emre Şener, İbrahim Halil Sever, Yılören Tanıdır, Steeve Doizi, Olivier Traxer, “Preliminary Results on Effects of Flexible Ureteroscopy on Renal Blood Flow”, 6th International Meeting “Challenges in Endourology”(CIE) Paris 2016, En iyi 2. Poster Ödülü.