Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇOLHAN

Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim ÇOLHAN

Genel Cerrahi / Obezite ve Metabolik Cerrahi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlk ve ortaokuldan sonra lise eğitimini Adana Erkek Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı bölümde tamamlayarak eğitimine 1999-2005 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etti. 

Tıp eğitiminden sonra 2006 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. Araş. Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi ihtisasına başladı, burada özellikle Onkolojik Cerrahi,Laparoskopik Cerrahi, Meme Hastalıkları Cerrahisi üzerine ağırlıklı çalışmalarda bulundu. 

2012 yılı Mart ayında uzmanlık sınavını “Ratlarda kolon anastomoz modelinde Sunitinib’in anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi” isimli deneysel teziyle vererek genel cerrahi uzmanlığını aldı. 

Devlet hizmet yükümlülüğü nedenli yaklaşık 2 yıl boyunca Siirt ili Kurtalan İlçesi Devlet Hastanesinde görev yaptı. Bu dönemden sonra Obezite ve Metabolik Cerrahi, ileri Lparoskopik operasyonlar, meme hastalıkları gibi özel olarak ilgilendiği alanlarda ağırlıklı olmak üzere İstanbul’da özel sektörde Genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaya devam etti. 

Bu dönemde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Endoskopi biriminde, Cerrahi Endoskopi eğitimini de tamamlama fırsatı buldu. Halen özel sektörde özellikle Obezite cerrahisi, meme cerrahisi, endoskopik girişimler, gastrointestinal sistem laparoskopik cerrahisi alanında ağırlıklı olarak çalışmaktadır. 

İyi derecede ingilizce bilen Dr. Çolhan, Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde hastalarına hizmet vermektedir.

Uzmanlık Alanları:

 • Laparoskopik Cerrahi
 • Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Meme Cerrahisi
 • Cerrahi Endoskopi (Gastroskopi ve Kolonoskopi)

  • Doğum Tarihi 4.12.1980
  • Doğum Yeri Adana
  • Konuştuğu Diller Eng, DE
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Genel Cerrahi
 • 2013 - 2015 Şişli Kolan İnternational Hospital Genel Cerrahi
 • 2012 Kurtalan Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcılığı
 • 2006 - 2012 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. Arş. Hast Tıpta Uzmanlık
 • 2005 - 2006 Özel Merkezlerde Pratisyen Hekimlik
 • 1999 - 2005 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 - 1998 Adana Erkek Lisesi Yabancı Dil Ağırlıklı Program

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
 • Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Derneği
 • The Internatıonal Federatıon For The Surgery Of Obesıty And Metabolıc Dısorders (Ifso)

Yayınlar

ULUSAL VE ULUSLARARASI MAKALELER 

1. İbrahim ÇOLHAN, Erkan ERDEM, Akın USTA, Meriç KARACAN ; Obezite ve Obezite Cerrahisinin Fertilite Üzerine Etkileri Review. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2017

2. Rüçhan Bahadır CELEP, Şahin KAHRAMANCA, Mustafa ÖZSOY, Cem AZILI, Süleyman ÇETİNKÜNAR,Ahmet Oğuz HASDEMİR, Hakan GÜZEL, Gülay ÖZGEHAN, İbrahim ÇOLHAN, Tevfik Hadi KÜÇÜKPINAR; Effects of intraabdominal pressure on mean platelet volume during laparoscopic cholecystectomy. Turk J Med Sci 2014

3.     Serkan Şengül, Süleyman Çetinlünar, Egemen Çifçi, Köksal Bilgen, Sevil Işık, İbrahim Çolhan, Yasin Uçar, Murat Karakahya, Tevfik Küçükpınar;  Evaluation of Potential Intraoperative Technical Difficulties with Ultrasonography before Laparoscopic Cholecystectomy. Eur J Surg Sci 2012

4. Tokgoz S, Cetinkunar S, Bilgin C, Bilgen K, Ucar Y, Colhan I, Tunc G. ;Factors predicting iliac metastasis and overall survival in malignant melanoma of the lower extremities. Acta Chir Belg. 2012 

5. Köksal Bilgen, Ediz Tütüncü, İbrahim Çolhan, Fulya Köybaşıoğlu,Tevfik Hadi Küçükpınar ; Yumuşak Doku Tümörünü Taklit Eden Primer Karın Ön Duvarı Aktinomikozu ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010

Diğer Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

“RATLARDA KOLON ANASTOMOZ MODELİNDE SUNİTİNİB’İN ANASTOMOZ İYİLEŞMESİNE ETKİSİ”  başlıklı sözlü bildiri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir. 

Yayınlar

Ulusal Sözlü Sunumlar

Poster Sunumları:

1. “LEAK, MISFIRED, BLEEDING; WHAT ABOUT STAPLER STUCK? CASE REPORT” . Başlıklı poster sunumu IFSO 20. Dünya Kongresi 26-29 Ağustos 2015, Viyana.

2. “POLİPOZİS COLİ TRAJEDİSİ; İLEUS İLEUS+ÇEKUM PERFORASYONU→METAKRON KANSER GELİŞMİ→LOKAL NÜKS. LOKAL NÜKS TEDAVİSİNDE POSTERİOR PELVİK EKZANTRASYON VE SAKREKTOMİ”. Başlıklı poster sunumu XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013“

3. “ REKTOSİGMOİD BÖLGEDE AYNI SEGMENTTE ADENOKARSİNOM VE GIST BİRLİKTELİĞİ”  başlıklı poster sunumu XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013

4. “YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİK YARLANMASINA BAĞLI DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON GELİŞİMİ”.9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Nisan 2013

5. “PANKREASA İZOLE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZININ CERRAHİ TEDAVİSİ” başlıklı poster sunumu 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.

6. “SEZARYEN İNSİZYONUNDA ENDOMETRİOMA-OLGU SUNUMU” başlıklı poster sunumu 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.

7. “SİGMOİD VOLVULUS İLE BİRLİKTE HETEROTOPİK PANKREAS DOKUSU” başlıklı poster sunumu 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.

8. “TRANASANAL REKTUM YARALANMASI SONRASI İNTESTİNAL EVİSSERASYON” başlıklı poster sunumu 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.

9. “NADİR GÖRÜLEN BİR GASTROİNTESTİNAL KANAMA SEBEBİ: DİEULAFOY VASKÜLER MALFORMASYONU” başlıklı poster sunumu 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir.

Araştırma Projeleri

“RATLARDA KOLON ANASTOMOZ MODELİNDE SUNİTİNİB’İN ANASTOMOZ İYİLEŞMESİNE ETKİSİ”  konulu tez çalışması Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Deney Hayvanları Laboratuarı 2011-2012 Ankara