Dr. Öğr. Üyesi
Hilal KIZILDAĞ

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Sağlığı
 • Sağlam Çocuk Takibi
 • Yenidoğan
 • Çocuk Alerji
 • Reflü

Video

  • 2020
   Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2017 – 2018
   Özel Bayrampaşa Kolan Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2016 – 2017
   Çorlu Devlet Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2014
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Uzmanlık

   2009
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Uzmanlık Eğitimi

   2009 - 2014
   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

     

   • Türk Tabipler Birliği 
    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • “Ailesel Akdeniz Ateşi ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi”
   • Tıpta Uzmanlık Tezi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2014, İstanbul/ Türkiye
   • Saglam Y, Kizildag H, Toprak G, Alp NB, Yalcinkaya EY: Prevalence of vitamin D insufficiency in children with forearm fractures. Journal of PediatricOrthopaedics 06/2017; DOI: 10.1302/ 1863-2548.11.160008
   • 1. Yasa Olcay , Ergüven Müferet, Kızıldağ Hilal, Gülçin Neslihan (2014). Aşı Enjeksiyonuna Bağlı Nadir Bir Vaka: Myozitis Ossifikans. 50. Türk Pediatri Kongresi, ( Poster) ( P-108)
   • Kızıldağ Hilal, Ergüven Müferet (2014). Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. 2. Çocuk Romatoloji Kongresi, ( Poster) (P-086)
   • Dedeoğlu Hilal, Güven Ayla, Büyükkayhan Derya, Kes Gülşen, Dursun Fatma, Hancılı Suna, Mungan Akın Ilke, Sevük Özümüt Sibel, Katipoğlu Hidayet, Metin Fazilet (2013). Persistan hipoglisemi nedeniyle hospitalize edilen olguda Beckwith Wiedeman Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223270)
   • Yasa Olcay, Ergüven Müferet, Dedeoğlu Hilal, Ersoy Gizem ( 2013). Varicella Zoster Enfeksiyonunun Nadir Bir Nörolojik Komplikasyonu: Ramsay Hunt Sendromu ( 2 olgu). 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ( Poster) (P-089)