• Sağlam Çocuk Takibi
 • Yenidoğan Takibi, Bakımı
 • Çocuk Alerji, Astım, Egzama Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Sindirim Sistemi Hastalıkları; Kabızlık, Reflü, Karın Ağrısı
 • Pediatrik Aciller

 

 • 2017 – 2018 Özel Bayrampaşa Kolan Hastanesi
 • 2016 – 2017 Çorlu Devlet Hastanesi
 • 2014 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Uzmanlık
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2009 - 2014İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Türk Tabipler Birliği 
 

Yayınlar

“Ailesel Akdeniz Ateşi ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi”
Tıpta Uzmanlık Tezi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2014, İstanbul/ Türkiye
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
 1. Saglam Y, Kizildag H, Toprak G, Alp NB, Yalcinkaya EY: Prevalence of vitamin D insufficiency in children with forearm fractures. Journal of Pediatric Orthopaedics 06/2017; DOI: 10.1302/ 1863-2548.11.160008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1. Yasa Olcay , Ergüven Müferet, Kızıldağ Hilal, Gülçin Neslihan (2014). Aşı Enjeksiyonuna Bağlı Nadir Bir Vaka: Myozitis Ossifikans. 50. Türk Pediatri Kongresi, ( Poster) ( P-108)
 1. Kızıldağ Hilal, Ergüven Müferet (2014). Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı ile İzlenen Hastalarda Hastalık Ağırlık Skorlarına Göre Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi. 2. Çocuk Romatoloji Kongresi, ( Poster) (P-086)
 2. Dedeoğlu Hilal, Güven Ayla, Büyükkayhan Derya, Kes Gülşen, Dursun Fatma, Hancılı Suna, Mungan Akın Ilke, Sevük Özümüt Sibel, Katipoğlu Hidayet, Metin Fazilet (2013). Persistan hipoglisemi nedeniyle hospitalize edilen olguda Beckwith Wiedeman Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi,, (Poster) (Yayın No:1223270)
 3. Yasa Olcay, Ergüven Müferet, Dedeoğlu Hilal, Ersoy Gizem ( 2013). Varicella Zoster Enfeksiyonunun Nadir Bir Nörolojik Komplikasyonu: Ramsay Hunt Sendromu ( 2 olgu). 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi ( Poster) (P-089)