Dr. Öğr. Üyesi Fatih TÜRKER

Dr. Öğr. Üyesi
Fatih TÜRKER

İç Hastalıkları (Dahiliye)

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster


2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. İç hastalıkları ihtisasını 2015 yılında tamamlayarak 2015-2018 yılları arası İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesinde çalıştı.2018 yılından bu yana Şişli Florence Nightingale Hastanesinde hizmet vermektedir.

İlgi Alanları:
 • Diyabet 
 • Obezite 
 • Tiroid hastalıkları 
 • Hiperkolesterolemi
 • Anemi mide barsak hastalıkları 
 • Yaşlı hastada beslenme sorunları ve enfeksiyonları

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 İstanbul Şişli Florence Nightingale Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2018 Arnavutköy Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Sorumlu Uzman
 • 2010 - 2015 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2004 - 2010 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • TİHUD
 • TTB 
 • istanbul tabip odası

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. GÖKMEN FATMA YAHYAOGLU, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU HAYRİYE ESRA, TÜRKER BETÜL ÇAVUŞOGLU,ÇETİN FAİK, TÜRKER FATİH,MAMAÇ RABİA YAHYAOGLU, YENİGÜN MUSTAFA (2016). FT3/FT4 ratio predicts nonalcoholic fatty liver disease independent of metabolic parameters in patients with euthyroid ism and hypothyroidism. CLINICS, 71(4), 221-225., Doi: l0.6061/clinics/2016(04)08, (Kontrol No: 2633134)

2. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, J6dar E, Leiter LA, Lingvay I, Rosenstock J, Seufert J, Warren ML, Woo V, Hansen O, Holst AG, Pettersson J, Vilsball T; SUSTAIN6 Investigators. Semaglutide and Cardiovascu lar Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 201 6 Nov 10;375(19):1834-1844.

3. TÜRKER FATİH, TÜRKER BETÜL ÇAVUŞOGLU, AHBAB SULEYMAN, ATAOGLU HAYRİYE ESRA (2018). Evaluation of Metabolic Parametersof Gestational Diabetic Patients in Postpartum Period. Haseki Tıp Bü lteni Doi: 10.4274/haseki.25733 (Yayın No :4185493)

4. TÜRKER FATİH, TÜRKER BETÜL ÇAVUŞOGLU, AHBAB SULEYMAN, ATAOGLU HAYRİYE ESRA (2018). Antdiabetic agent choice in a Jocal hospital's intemal medicine outpatient clinic near İstanbul. International Journal of Basic and Applied Medical Sciences ISSN: 2277-2103 2018 Yol. 8 (1) January-March, pp. 1-3/ Türker et al.

Diğer Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. . ÇAVUŞOGLU BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ÇAKIR EVRİM, ATAOGLU HAYRİYE ESRA (2015). Diabetes mellitu s associated with optic atrophy, hepatomegaly, hypogonadism. 17. European Congress of Endocrinology 20 15 (Poster), (Kontrol No: 2595952)

2. TURKER FATİH, AHBAB SULEYMAN, ATAOGLU ESRA, TURKER BETUL CAVUSOGLU , CAKIR EVRİM (2016). Evaluation of metabolic parameters of gestational diabetics in postpartum period 18. European Congress of Endocrinology 2016 (Poster) 7.3. Yazılan

J . KESKİN AYŞE, ÇAVUŞOGLU BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ATAOGLU HAYRİYE ESRA, YENİGÜN MUSTAFA (2015). Erişkin stil hastalığı olgu sunumu . VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2015, (Kontrol No: 2588449)

2. ÇAVUŞOGLU BETÜL, KESKİN AYŞE, TÜRKER FATİH, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU HAYRİYE ESRA, YENİGÜN MUSTAFA (2015). Hipoglisemi etiyolojisinde hepatoselüler karsinom.. VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2015, (Kontrol No: 2588457)

3. YILMAZLAR EMİNE, ULU TUGBA, TÜRKER FATİH, AHBAB SÜLEYMAN, ÇETİN FATİH, YENİGÜN MUSTAFA , ATAOGLU HAYRİYE ESRA (2014). Gebelik diyabeti olan ve olmayan vakalarda depresyon sıklığının karşıla ştırılması. V. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2014,(Kontrol No: 2588430) 3 .

4. KARADENİZ YUSUF, ATAY ALİ, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, YENİGÜN MUSTAFA (2014). Proteinüri ayırıcı tanısında tüberküloz peritonit. 10. Ulud ağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2014, (Kontrol No: 2588389)

5. AHBAB SÜLEYMAN, ATAY ALİ, TÜRKER FATİH, KARADENİZ YUSUF, YENİGÜN MUSTAFA (2014). Akut sürrenal yetersizlikli olgu sunumu .. 10. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2014, (Kontrol No: 2588428)

6. AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ATAY ALİ, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Progresif seyirli bir gastrik adenokarsinom olgusu.. 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 2013, (Kontrol No: 2588386)

7. ATAY ALİ, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, YENİGÜN MUSTAFA (2013). İleri yaşta saptanan meme kanserine bağlı gelişen akciğer ve kemik metastazı:olgu sunumu. 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 2013, (Kontrol No: 2588387)

8. YENİGÜN MUSTAFA, AHBAB SÜLEYMAN, ATAY ALİ, TÜRKER FATİH, AYHAN RECEP (2013). Tip 1 diyabet tanılı olguların serum vitamin düzeyleri .. 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 2013, (Kontrol No: 2588385)

9. DİLARA SEVİM, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH (2013). Toksik megakolon olgusu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013, (Kontrol No: 2579931) yok

10. SEVİM DİLARA, AHBAB SÜLEYMAN, TAHMAZ MERYEM , TÜRKER FATİH (2013). Genç hastada tek doz flubiprofen alımı sonucu ani gelişen gastrointestinal kanama . 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013, (Kontrol No: 2579937)

l1. DİLARA SEVİM, AHBAB SÜLEYMAN, KÜÇÜK ONUR, TAHMAZ MERYEM, TÜRKER FATİH (2013). İnguinal abse ile prezente olan crohn olgusu . 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013, (Kontrol No: 2579932)

12. AHBAB SÜLEYMAN, ÇELİK ABDÜLKADİR, TAHMAZ MERYEM, TÜRKER FATİH, AYHAN RECEP, ATASOY ALP (2013). Akut miyeloid lösemili olguda gelişen akut dalak enfarktı. IV. Ulu sal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579887)

13. AHBAB SÜLEYMAN, AÇIKGÖZ ABDURRAHMAN , ÇELİK ABDÜLKADİR, TÜRKER FATİH, ESRA ATAOGLU (2013). Atipik klinik seyirli sarkoidoz olgusu. IV. Ulu sal Haseki Tıp Kongresi 2013,(Kontrol No: 2579916) 4

14. AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, DERYA KAYAŞ, MERYEM TAHMAZ, GÜLNAR GÜLAÇTI, ATAOGLU ESRA (2013). Parakardiya l hidatik kist olgusu.. IV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579892)

15. AHBAB SÜLEYMAN, ÇELİK ABDÜLKADİR, AÇIKGÖZ ABDURRAHMAN, TÜRKER FATİH, ATAOGLU ESRA, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Multipl mesane divertikülü ile prezente olan akut postrenal yetersizlik .. IV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579897)

16. YEL KÜBRA, AHBAB SÜLEYMAN, MERYEM TAHMAZ, SAMANCI NİLAY, ELİF ESER ECE, DÖNMEZ HALİL, SAKİN AYŞEGÜL, TÜRKER FATİH, ABDÜLKADİR ERGEN (2013). Protein C rezistansına bağlı gelişen pulmoner tromboemboli vakası.. JV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013,, (Kontrol No: 2579901)

17. DEMİR SEÇİL, AHBAB SÜLEYMAN, SAKÇI ELİF, BATU AZİZ, TÜRKER FATİH, ÇİLOGLU MERVE, GÜNGÖRMÜŞ ASİYE, YAYLA AHMET EMİN (2013). İleri yaşta saptanan erişkin Stili hastalığı olgusu.. iV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579924) yok

18. KUNDAKÇI BETÜL, ATAOGLU ESRA, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ATASOY ALP, KARADENİZ YUSUF, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Tiroid disfonksiyonu olan kalp yetersizlik l i hastalarda Ntermina l pro BNP düzeylerinin değerlend irilmesi.. IV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013,, (Kontrol No: 2579903) yok

19. AHBAB SÜLEYMAN, AÇIKGÖZ ABDURRAHMAN, BATU AZİZ, KARADENİZ YUSUF, TÜRKER FATİH, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Trombositopeni ayırıcı tanısında sistemik lupus: olgu sunumu .. IV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579911) 20. AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, KARADENİZ YUSUF, AÇIKGÖZ ABDU RRAHMAN, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Tanı konu lduğunda perikardit ve miyokardit saptanan sistemik J upus eritematozus olgusu.. iV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 20 13, (Kontrol No: 2579890)

21. BATU AZİZ, AHBAB SÜLEYMAN, AÇIKGÖZ ABDURRAHMAN, KÜÇÜK ONUR, TÜRKER FATİH, ATAOGLU ESRA (2013). Nefrotik düzeyde proteinüri ile gelen atipik Ailevi Akden iz Ateşi olgusu. IV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579908) 22. AHBAB SÜLEYMAN, ÇELİK ABDÜLKADİR , ATASOY ALP, BATU AZİZ, TÜRKER FATİH, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Bronşektazil i olguda saptanan renal amiloidoz. JV. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 20 13,(Kontrol No: 2579921) 5

23. BATU AZİZ, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, KARADENİZ YUSUF, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Bir olgu nedeniyle nöroendokrin tümöre tanısal yaklaşım .. iV.Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2013, (Kontrol No: 2579905)

24. AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, AYHAN RECEP,ÇELİK ABDÜLKADİR, ALP ATASOY, KARADENİZ YUSUF, TAYYİBE SALER, ESRA ATAOGLU, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Pulmoner kist hidatik olgu sunumu.. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2013,(Kontrol No: 2577847)

25. . AYHAN RECEP, AHBAB SÜLEYMAN, ÇELİK ABDÜLKADİR, TÜRKER FATİH, ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ, ALP ATASOY, KARADENİZ YUSUF (2013). Erişkinde herediter persisten hemoglobin F sendromu olgusu. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2013, (Kontrol No: 2577849)

26. AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, AYHAN RECEP, ATAOGLU ESRA, YENİGÜN MUSTAFA (2013). Akut lityum intoksikasyonu: olgu sunumu .. 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi 2013, (Kontrol No: 2577840)

27. ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, TÜRKER FATİH, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA HAYR.İYE Gestasyonel Diabetik Hastaların Postpartum Periyodda Metabolik Parametrelerinin İncelenmesi IX.Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2018

28. TÜRKER FATİH, ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN , ATAOGLU ESRA HAYR.İYE İkinci Basamak Devlet Hastanesinde Antidiabetik Ajan Seçimi IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2018

29. ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, TÜRKER FATİH, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA HAYR.İYE Metokreksat İntoksikasyonuna Bağlı Stomatit IX. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2018

30. TÜRKER FATİH, ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA HAYR.İYE Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma IX. Ulu sal Haseki Tıp Kongresi 2018

31. ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, TÜRKER FATİH, AHBAB SÜLEYMAN Tüberkü loza Sekonder Gelişen Lökositoklastik Vaskülit Olgusu VII..U lusal Haseki Tıp Kongresi 2016

32. FATİH TURKER, ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN , ATAOGLU ESRA (2017). Nadir bir eritema nodosum sebebi: mastit. 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2017. 6

33. ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, FATİH TÜRKER, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA (2017). Nadir bir karın ağrısı sebebi: chiliad iti sendromu. 9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi 2017.

34. TÜRKER FATİH, ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA HAYRİYE, İç Hastalıkları Polikliniğine başvuran tip 2 diyabetli hastaların tedavilerin in değerlendirilmesi. IX. Ulusa l Haseki Tıp Kongresi 2018

Yayınlar

Diğer Yayınlar

1. ÇAVUŞOGLU TÜRKER BETÜL, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ATAOGLU ESRA HAYRİYE. Trombotic Thrombocytopenic Purpura Related Acute Myocardial Infarction. Med. Res. Chron., 2018, 5 (3), 183-185 DOi No. 10.26838/ MEDRECH.2018 .5.3.408

2. CAVUSOGLU BETUL, CAKIR EVRİM, AHBAB SÜLEYMAN, TÜRKER FATİH, ATAOÔLU ESRA, YENİGÜN MUSTAFA (2016) Retroperitoneal myelolipoın ilişkili cushing sendromu HASEKİ TIP BÜLTENİ, 2016;54:241-2

3. AHBAB SÜLEYMAN, ATAY ALİ, TÜRKER FATİH (2014). Hypertriglyceridemia related acute necrotizing pancreatitis: a case report. INDIAN JOURNAL OF MEDICAL CASE REPORTS, 3(1), 2830 .(Vaka Takdimi), (Kontrol No: 2599733))

4. KARADENİZ YUSUF, AHBAB SÜLEYMAN, ÇELİK ABDÜLKADİR, TÜRKER FATİH, AYHAN RECEP, ATAY ALİ (2013). An uncomınon clinical case with Fanconi syndrome, acanthosis nigricans and hyperinsulinemia. JOURNAL OF MEDICAL CASES, 4(12), 831- 833.(Vaka Takdimi ), (Kontrol No: 2599729)

5. TÜRKER BETÜL ÇAVUŞOÔLU, AHBAB SÜLEYMAN, ATAOGLU ESRA, TÜRKER FATİH (2018) ACUTE VENOUS THROMBOSIS AS FIRST SIGN OF PANCREATIC ADENOCARCINOMA Indian Joumal of Medical Case Reports ISSN: 2319-3832(0nline)2018 Vol.7 (1) January-March, pp. 1-2/ Türker et al. 8.