Dr. Öğr. Üyesi
Esin ÇEVİK

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Enfeksiyon
 • Hepatit

Video

  • 2012

   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi

   2010 - 2012
   Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
   Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanlığı

   2005 - 2010
   Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık

   1997 - 2003
   Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Diyabet Vakfı 
   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
   • Turkish American Scientists and Scholars Association ( TASSA)  
   • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) 

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1.Çevik E, Şentürk M.B, Baysal B, Kumbasar H, Sandıkçı S, “The Seroprevalence of  Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in Pregnant Women in Batman” 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2011.
   • 1.Kumbasar H.K, Aydın A.Ö, Çevik E, Nazlıcan Ö, “HIV/AIDS Hastalarında Efavirenz Kullanımına Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik Yan Etkiler”, FLORA 2010; 15 (1): 24-27. 
   • 2.Yıldırım F, Şengöz G, Yaşar K. K, Çevik E, Nazlıcan Ö, Ataoğlu E, Elevli M, “Yenidoğanda Vankomisine Dirençli Enterokok Menenjitinin Linezolid ile Tedavisi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2007; 38(1); 35-8. 
   • 1.Alan M. S, Çevik E, Ayer M, Yaşar K. K, Kumbasar H. K, Nazlıcan Ö, “Otoimmun Hemolitik Anemi, Hepatit C Virüs Enfeksiyonu, Akciğerde Apse ve Kavitelerle Seyreden Triküspid Endokarditi Olgusu” 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2009.  
   • 1. HBsAg pozitif anne bebeklerinin kordon serumlarında Hepatit B serolojik markerlarının araştırılması. 
   • 2. Spinal cerrahi uygulanan hastalarda burun ve idrar kültürü taraması ve postoperartif  dönemde cerrahi alan enfeksiyonu gelişimine etkilerinin araştırılması. 
   • 3. Candida suşlarında antifungal duyarlılık ve biyofilm varlığının araştırılması. 
   • 4. Hematolojik maligniteli Febril nötropenik hastaların radyolojik ve mikrobiyolojik yönden irdelenmesi. 
   • 5. HBsAg taşıyıcı annelerin bebeklerinde kordon kanında HBsAg – HBeAg- Anti HBe araştırılması.
   • 1.Life with Diabetes in Turkey, 10th  Anniversary Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, Istanbul, 1999. 
   • 2.Olgu Sunumu-Akciğer tüberkülozu ve Toksoplazma enfeksiyonuna bağlı kraniyal yer kaplayıcı lezyonu olan HIV/AIDS hastasında Anti-tb ilaç ve Antiretroviral Terapiye bağlı gelişen komplikasyonların yönetimi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon günleri, İstanbul, 2008.