Dr. Öğr. Üyesi E. Füsun AKYÜZ ÇİM İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Özel İlgi Alanları
 • Panik Bozukluk
 • Depresyon
 • OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluklukları)
 • Travma
 • Şizofreni
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şema Terapi

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Psikiyatri İhtisası

   2006
   Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi