• Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 •   Panik Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Şizofreni Hastalığı
 • Sınav Kaygısı
 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Vajinusmus

Teknik Uygulamalar
 
 • İlaç tedavisi
 • Terapi uygulamaları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme )

 

2018 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)