Dr. Doğa UĞURLAR, 1983 İstanbul doğumludur.  1994-2002 yılları arasında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ortaöğretimini, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yükseköğretimini tamamlamıştır. 

2009 yılında devlet hizmeti yükümlülüğünü, Konya Karapınar Devlet Hastanesi’nde yerine getirdikten sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Dr. UĞURLAR, 2016 yılında “Lateral kafa tabanına endoskopik transpterigoid yaklaşım: kadavra çalışması” adlı tezi ile “Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı” ünvanını elde etmiştir. 

Nöroşirürji uzmanı ünvanıyla 2016-2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. 

Mayıs 2018’de İstanbul Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri Grubu bünyesine katılan Dr. Doğa UĞURLAR, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gamma Knife Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Clinic Gamma Knife Merkezinde Gamma Knife radyocerrahisi eğitimlerini tamamlamıştır. 

Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul ve Şişli Florence Nightingale Hastaneleri ve Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Gamma Knife Merkezinde görev yapmaktadır. 

Akademik ve mesleki ilgi alanları, Gamma Knife radyocerrahisi, endoskopik ve mikroskopik kafa tabanı cerrahisi, nöroendoskopi , nöroanatomi,  beyin tümörleri, epilepsi cerrahisi ve spinal cerrahidir.

İleri düzeyde İngilizce, orta düzeyde İsveççe, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1 Intracranial intraventricular tumors: long-term surgical outcome of 25 patients: Sima Sayyahmeli, Oğuz Baran, Doğa Uğurlar, Rahşan Kemerdere, Veysel Antar, Taner Tanrıverdi; Turk J Med Sci, 2016,46:doi:10.3906/sag1509-119

2. Dysembryoplastic neuroepithelial tumours: clinical, radiological, pathological features and outcome. Isler C, Erturk Cetin O, Ugurlar D, Ozkara C, Comunoglu N, Kizilkilic O, Oz B, Kayadibi Y, Tanriverdi T, Uzan M. Br J Neurosurg. 2018 May 24:1-6. doi: 10.1080/02688697.2018.1476671. 

3. An Exceptional Neurosurgical Presentation of a Patient with Osteopetrosis. Isler C, Kayhan A, Ugurlar D, Hanimoglu H, Ulu MO, Uzan M, Erdincler P, Ozlen F. World Neurosurg. 2018 Jun 20. pii: S1878-8750(18)31297-X. doi: 10.1016/j.wneu.2018.06.081.

4.  Surgical Management of Sphenoid Sinus Lateral Recess Cerebrospinal Fluid Leaks: A Single - Neurosurgical Center Analysis of Endoscopic Endonasal Minimal Transpterygoid Approach: Ulu MO, Aydın S,Kayhan A, Ozoner B, Kucukyuruk B, Ugurlar D, Sanus GZ, Tanriover N: 2018 World Neurosurgery /accepted manuscript)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Surgical Outcome in Patients with Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage. Rendevski V,Aleksovski B, Mihajlovska RA, Chaparoski A , Ugurlar D, Aleksovski V (2017) Acta Facultatis Medicae Naissensis,2017. 34. 10.1515/afmnai-2017-0028.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Anatomical Features of Endoscopic Endonasal Transpterygoid Approach to Lateral Skull Base: Cadaveric Study: Ugurlar D, Gazioglu N, Erdincler P, Ugurlar M, Sanus GZ, Tanriover N; Oral Presentation-NA.01-03: WFNS 2017 Congress- Istanbul

2. Frontoparietal Region Epidural Hematoma Rapidly Disappearance: Akpinar A, Ugurlar D, Akinturk N, Tascioglu T, Kasap M, Akcetin MA, Akdemir AO; EP-0128; WFNS 2017 Congress- Istanbul

3. Rhabdoid Glioblastoma in a 19 Year Old Female: An Extremely Rare Case: Ugurlar D, Akpinar A, Akpinar R, Comunoglu N, Akinturk N, Akdemir AO, Akcetin MA, Kaynar MY; EP-0671; WFNS 2017 Congress- Istanbul

4. Cerebral Atypical Meningioma Metastasized to Deltoid Muscle: Akpinar A, Akcetin MA, Akinturk N, Ugurlar D, Kasap M, Tascioglu T, Akdemir AO; EP-0825; WFNS 2017 Congress- Istanbul

5. Growing Skull Fracture of 22-Month-Old Patient; Akpinar A, Dincbal MN, Kilinc BM, Akinturk N, Ugurlar D, Kasap M, Akdemir AO; EP-0897; WFNS 2017 Congress- Istanbul

6. Occipital Calcified Chronic Epidural Hematoma: Akpinar A, Kilinc BM, Dincbal MN, Tasioglu T, Kasap M, Ugurlar D, Akdemir AO; EP-0922; WFNS 2017 Congress- Istanbul

7. Anterior Sacral Meningocele: Akinturk N, Ahmedov R, Akpinar A, Tascioglu T, Ugurlar D, Kasap M, Akcetin MA, Akdemir AO; EP-0499; WFNS 2017 Congress- Istanbul

8. Intracranial Intraventricular Tumors: Long Term Surgical Outcome of 25 Patients: Sayyahmelli S, Baran O, Ugurlar D, Kemerdere R, Antar V, Tanriverdi T; EP-0696; WFNS 2017 Congress- Istanbul

9. Lipoma of the Brain Convexity: Akinturk N, Oktem NB, Ugurlar D, Tascioglu T, Kasap M, Akpinar A, Ahmedov R, Akpinar R, Comunoglu N, Akcetin MA, Akdemir AO: EP-0806; WFNS 2017 Congress- Istanbul