Dr. Öğr. Üyesi Doğa UĞURLAR

Dr. Öğr. Üyesi
Doğa UĞURLAR

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

Dr. Doğa UĞURLAR, 1983 İstanbul doğumludur.  1994-2002 yılları arasında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde ortaöğretimini, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yükseköğretimini tamamlamıştır. 

2009 yılında devlet hizmeti yükümlülüğünü, Konya Karapınar Devlet Hastanesi’nde yerine getirdikten sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Dr. UĞURLAR, 2016 yılında “Lateral kafa tabanına endoskopik transpterigoid yaklaşım: kadavra çalışması” adlı tezi ile “Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı” ünvanını elde etmiştir. 

Nöroşirürji uzmanı ünvanıyla 2016-2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. 

Mayıs 2018’de İstanbul Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri Grubu bünyesine katılan Dr. Doğa UĞURLAR, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gamma Knife Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Clinic Gamma Knife Merkezinde Gamma Knife radyocerrahisi eğitimlerini tamamlamıştır. 

Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul ve Şişli Florence Nightingale Hastaneleri ve Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Gamma Knife Merkezinde görev yapmaktadır. 

Akademik ve mesleki ilgi alanları, Gamma Knife radyocerrahisi, endoskopik ve mikroskopik kafa tabanı cerrahisi, nöroendoskopi , nöroanatomi,  beyin tümörleri, epilepsi cerrahisi ve spinal cerrahidir.

İleri düzeyde İngilizce, orta düzeyde İsveççe, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. 

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 İstanbul Florence Nigtingale Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2018 Cleveland Clinic Gamma Knife Merkezi
 • 2016 - 2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr.
 • 2010 - 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi - Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
 • 2009 Konya Karapınar 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Devlet Hizmet Yükümlülüğü
 • 2002 - 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yüksek Öğretim (Lisans)
 • 1994 - 2002 İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi

 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1 Intracranial intraventricular tumors: long-term surgical outcome of 25 patients: Sima Sayyahmeli, Oğuz Baran, Doğa Uğurlar, Rahşan Kemerdere, Veysel Antar, Taner Tanrıverdi; Turk J Med Sci, 2016,46:doi:10.3906/sag1509-119

2. Dysembryoplastic neuroepithelial tumours: clinical, radiological, pathological features and outcome. Isler C, Erturk Cetin O, Ugurlar D, Ozkara C, Comunoglu N, Kizilkilic O, Oz B, Kayadibi Y, Tanriverdi T, Uzan M. Br J Neurosurg. 2018 May 24:1-6. doi: 10.1080/02688697.2018.1476671. 

3. An Exceptional Neurosurgical Presentation of a Patient with Osteopetrosis. Isler C, Kayhan A, Ugurlar D, Hanimoglu H, Ulu MO, Uzan M, Erdincler P, Ozlen F. World Neurosurg. 2018 Jun 20. pii: S1878-8750(18)31297-X. doi: 10.1016/j.wneu.2018.06.081.

4.  Surgical Management of Sphenoid Sinus Lateral Recess Cerebrospinal Fluid Leaks: A Single - Neurosurgical Center Analysis of Endoscopic Endonasal Minimal Transpterygoid Approach: Ulu MO, Aydın S,Kayhan A, Ozoner B, Kucukyuruk B, Ugurlar D, Sanus GZ, Tanriover N: 2018 World Neurosurgery /accepted manuscript)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Surgical Outcome in Patients with Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage. Rendevski V,Aleksovski B, Mihajlovska RA, Chaparoski A , Ugurlar D, Aleksovski V (2017) Acta Facultatis Medicae Naissensis,2017. 34. 10.1515/afmnai-2017-0028.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Anatomical Features of Endoscopic Endonasal Transpterygoid Approach to Lateral Skull Base: Cadaveric Study: Ugurlar D, Gazioglu N, Erdincler P, Ugurlar M, Sanus GZ, Tanriover N; Oral Presentation-NA.01-03: WFNS 2017 Congress- Istanbul

2. Frontoparietal Region Epidural Hematoma Rapidly Disappearance: Akpinar A, Ugurlar D, Akinturk N, Tascioglu T, Kasap M, Akcetin MA, Akdemir AO; EP-0128; WFNS 2017 Congress- Istanbul

3. Rhabdoid Glioblastoma in a 19 Year Old Female: An Extremely Rare Case: Ugurlar D, Akpinar A, Akpinar R, Comunoglu N, Akinturk N, Akdemir AO, Akcetin MA, Kaynar MY; EP-0671; WFNS 2017 Congress- Istanbul

4. Cerebral Atypical Meningioma Metastasized to Deltoid Muscle: Akpinar A, Akcetin MA, Akinturk N, Ugurlar D, Kasap M, Tascioglu T, Akdemir AO; EP-0825; WFNS 2017 Congress- Istanbul

5. Growing Skull Fracture of 22-Month-Old Patient; Akpinar A, Dincbal MN, Kilinc BM, Akinturk N, Ugurlar D, Kasap M, Akdemir AO; EP-0897; WFNS 2017 Congress- Istanbul

6. Occipital Calcified Chronic Epidural Hematoma: Akpinar A, Kilinc BM, Dincbal MN, Tasioglu T, Kasap M, Ugurlar D, Akdemir AO; EP-0922; WFNS 2017 Congress- Istanbul

7. Anterior Sacral Meningocele: Akinturk N, Ahmedov R, Akpinar A, Tascioglu T, Ugurlar D, Kasap M, Akcetin MA, Akdemir AO; EP-0499; WFNS 2017 Congress- Istanbul

8. Intracranial Intraventricular Tumors: Long Term Surgical Outcome of 25 Patients: Sayyahmelli S, Baran O, Ugurlar D, Kemerdere R, Antar V, Tanriverdi T; EP-0696; WFNS 2017 Congress- Istanbul

9. Lipoma of the Brain Convexity: Akinturk N, Oktem NB, Ugurlar D, Tascioglu T, Kasap M, Akpinar A, Ahmedov R, Akpinar R, Comunoglu N, Akcetin MA, Akdemir AO: EP-0806; WFNS 2017 Congress- Istanbul

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Selektif Amigdalohipokampektomi ve Medio-bazal Bölge Lezyonlarına Yaklaşım; İsmail Simsek, Cihan Isler, Baris Kucukyuruk, Rahsan Kemerdere, Doga Ugurlar, Necmettin Tanriover, Emin Ozyurt; Klinik Tıp Bilimleri 4;2.

2. Mediobazal Yerleşimli Tümörlerin Cerrahisine İlişkin Mikrocerrahi Anatomi: Turk Nöroşir Derg 2015, 25;3,302-312.

3. Uluslararası Subaraknoid Anevrizma Çalışmalarının (ISAT) Tarihçesi ve Eleştirilerinin Derlemesi ; Doğa UĞURLAR, Galip Zihni SANUS, Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Bülteni, Mart 2016, sayfa 16-24

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Suprasellar Meningiomlar: Klinik Seri ve cerrahi sonuçlar: Isler C, Ugurlar D, Kucukyuruk B, Kafadar AM, Turk O, Hancı NE, Ozyurt E; 28. TND Bilimsel Kongresi, Nisan 2014

2. Travmatik Beyin Absesi ve Eşlik eden Anterior Kafa Tabanı Yaralanmasının Endoskopik Endonazal Transetmoid Tedavisi: Olgu Sunumu: Kucukyuruk B, Tanriover N, Ugurlar D, Aydın S, Ak H, Gazioglu N; EPS-605; 28.TND Bilimsel Kongresi, Nisan 2014

3. Sfenoid Sinüs Lateral Reses Kaynaklı BOS Fistülü ve Meningoensefalosel Tedavisinde Endoskopik Endonazal Transpterigoid Yaklaşım: Kucukyuruk B, Tanriover N, Aydin S, Ugurlar D, Erdi F, Gunaldi O; 28.TND Bilimsel Kongresi, Nisan 2014

4. İntrakonal Bölgeye Superolateral Transkranial Yaklaşımın Limitasyonları: Baran O, aydin İ, Antar V, Ugurlar D, Ozlen F, Tanriover N, Sözlü Sunum-133, 29. TND Bilimsel Kongresi, Nisan 2015

5. Hipofiz Adenomunun bir varyantı: Crooke hücreli adenom: Aydin S, Yuksel O, Guler H, Ugurlar D, Kemerdere R, Celik SE, Comunoglu N, Gazioglu N, Tanriover N. 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

6. Posterior Fossa Dekompresyonu Sonrası Serebellar Ptozise Gelişimini Destekleyici Faktörlere Dair Bir Olgu Sunumu: Guler H, Aydin S, Yuksel O, Kemerdere R, Hanci M, Ugurlar D, Ahmedov ML,  Kayhan A, Akgun MY, Alizada O, Dokmeci M, Sanus GZ; 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

7. Plurihormonal Hipofiz Adenomları: Suprasellar Uzanım ve Kavernöz Sinüs İnvazyonunun Patoloji Işığında Cerrahi Sonuçlar ile Değerlendirilmesi: Aydin S, Guler H, Yuksel O, Ugurlar D, Celik SE, Comunoglu N, Kadioglu P, Gazioglu N, Tanriover N. 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

8. Chiari Tip 1 Malformasyonlu Hastalarda Farklı Cerrahi Tekniklerin Tedavi Sonuçlarına Etkisinin Karşılaştırılması: Guler H, Kemerdere R, Aydin S, Yuksel O, Isler C, Hanci NE, Ugurlar D, Ahmedov ML, Ulu MO, Kafadar AM, Hanci M, Sanus. Sözlü Sunum-79; GZ. 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

9. Chiari Tip 1 Malformasyonu için Yapılan Posterior Fossa Dekompresyonu Sonrası Gelişen Subdural Efüzyon- Olgu Sunumu: Guler H, Aydin S, Kemerdere R, Ahmedov ML, Hanci NE, Ugurlar D, Isler C, Kafadar AM, Sanus GZ. EPS-382; 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

10. Yeni Bir Teknik ile Elde Edilen Otolog Galea Greftinin Chiari Tip 1 Malformasyonlu Hastaların Posterior Fossa Dekompresyonuna Yönelik Duraplastisinde Kullanımının Sonuçları: Guler H, Kafadar AM, Kemerdere R, Aydin S, Yuksel O, Isler C, Hanci NE, Ugurlar D, Ahmedov ML, Ulu MO, Sanus GZ. EPS-569, 30. TND Bilimsel Kongresi Nisan 2016

11. Erişkin Spinal Disrafizm Cerrahisi Sonrası İatrojenik Pnomoraşiye Sekonder Paraparezi : Ugurlar D, Durmusalioglu I, Baturay K, Kirar F, Akcetin MA, Akdemir AO. 31. TND Bilimsel Kongresi, Mart 2017

12. Dokuz Yaşında Kung-fu Öğrencisinde Araknoid Kist ile İlişkili Subdural Hematomun Spontan Regresyonu: Ugurlar D, Akpinar A, Tascioglu T, Kasap M, Akdemir AO, Akcetin MA. 31. TND Bilimsel Kongresi, Mart 2017

13. Oksipital Kalsifiye Kronik Subdural Hematoma: Akpinar A, Ugurlar D, Akdemir AO, 31. TND Bilimsel Kongresi, Mart 2017

14. Lateral Kafa Tabanına Endoskopik Endonazal Transpterigoid Yaklaşım: Ugurlar D, Gazioglu N, Tanriover N, Erdincler P, Sanus GZ. , 31. TND Bilimsel Kongresi, Mart 

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Dekompresif Cerrahi; Serebral Venöz Sinüs Trombozu Tanı ve Tedavisi, 2017 Nobel Tıp, Bölüm 12, sayfa 95-108; ISBN: 978-605335272-3

2. Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi; Nöroşirürjide Şant Cerrahisi; 2014; ISBN: ISBN: 978-605-64466-4-1

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar


1. Spor ile ilişkili Kafa Travmaları, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Konseyi Kursları, Mayıs 2014, İstanbul

2. Endoskopik Orta Hat Kafa Tabanı Anatomisi; Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Kasım 2015-İstanbul

3. Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Anatomisi, 1. Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Araştırma Merkezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mart 2016- İstanbul

4. Uluslarası Subaraknoid Anevrizma Çalışması (ISAT) Sonuçları ve Takip Eden Yayınlar; TND Nöroanatomi ve Nörovasküler Grup Sempozyumu, Ocak 2017- Mersin

5. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Diseksiyonu Kursu Eğitmenliği, 2. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Araştırma Merkezi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mart 2017- İstanbul

6. İntrakranial Anevrizma Cerrahisi Sonrası Klinik Takip, Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Mart 2017- İstanbul 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1. TND 27. Bilimsel Kongresi, Nisan 2013- Antalya

2. Kocaeli Üniversitesi Tıp fakültesi Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Sempozyumu, Mayıs 2013

3. TND Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Kasım 2013- İstanbul

4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, Aralık 2014- Ankara

5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Sempozyumu, Mart 2015- İzmir

6. TND Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Eylül 2015- İstanbul

7. Altıncı "International Symposium on Microsurgical Anatomy" (ISMA) Kadavra Kursu, Prof. Rhoton Anatomi Laboratuarı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kasım 2015- İstanbul

8. TND Akademik Yazım Kursu, Kasım 2015- İstanbul

9. TND TURNOG Sellar ve Parasellar Bölge Lezyonları, Aralık 2017- İstanbul

10. Birinci Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Araştırma Merkezi, Mart 2015- İstanbul

11. TND 29. Bilimsel Kongresi, Nisan 2015- Antalya

12. Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Kasım 2015-İstanbul

13. İkinci Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Araştırma Merkezi, Mart 2016- İstanbul

14. Domuz Kadavralarında Spinal Enstrümantasyon Kursu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aralık 2016

15. TND Nöroanatomi ve Nörovasküler Eğitim Grubu Sempozyumu, İntrakranial Anevrizmalar, Ocak 2017- Mersin

16. TND Lomber Minimal İnvazif Cerrahi Kursu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak 2017- İstanbul

17. Üçüncü Endoskopik Endonazal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Araştırma Merkezi, Mart 2017- İstanbul

18. TND 31. Bilimsel Kongresi, Mart 2017, Antalya

19. World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) Kongresi- İstanbul-2017

20. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Mikroşirürji Kursu-2018

21. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gamma Knife Kursu-2018