Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÜLLER Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Gastroenteroloji

Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Gastroenterolojisi
 • Karaciğer
 • Organ
 • Çocuk Sağlığı
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Yutma Güçlükleri
 • Tanısal ve Terapatik Endoskopik İşlemler
 • Fonksiyonel Gastroentestinal Hastalıklar

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2003
   İstanbul Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Pediatri Kurumu
   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Çocuk Gastroentroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Kardelen, Aslı Derya, Manolya Kara, Dilek Güller, Esin Karakılıc Ozturan, Zehra Yavas Abalı, Serdar Ceylaner, Ayça Kıykım et al. "LRBA deficiency: a rare cause of type 1 diabetes, colitis, and severe immunodeficiency." Hormones (2020): 1-6.
   • Kardaş, Ayşenur, Nazan Dalgıç, Dilek Güller, Sibel Değim İlgar, Banu Bayraktar, and Ömer Naci Tabakçı. "Kateter Enfeksiyonlarına Alternatif Çözüm: Kilit Tedavisi." Çocuk Dergisi 20, no. 3 (2020): 124-126.
   • Küçükosmanoğlu E, Tanıdır C, Demir F, Coşkun Ş, Hafızoğlu T, Şeşeoğulları Y, Kurnaz H, Kozaklı S, Sümengen D, Özeroğlu G, Şilfeler İ. İstanbul'da çocuklarda solunum allerjenleri duyarlılığı. Gaziantep Tıp Dergisi. 2009;15(3):10-3.
   • Silfeler, I., Genens, M., Sumengen, D., Guler, S. and Acar, Y., 2011. Atypical presentation of congenital lymphedema. Pakistan Journal of Medical Sciences27(5), pp.1194-1195.
   • Sumengen, D., Silfeler, I., Dorum, B. A., Canbak, Y., Kurnaz, H., Pekun, F., & Nuhoglu, A. (2011). Evaluation of patients admitted to the emergency department with fever and convulsion with respect to lumbar puncture and laboratory findings/Cocuk acil poliklinigine ates ve konvulziyon sikayetiyle basvuran hastalarin lomber ponksiyon ve laboratuvar bulgulari acisindan degerlendirilmesi. The Journal of Kartal Training and Research Hospital22(1), 7-15.
   • Şilfeler, İbrahim, Mikayir Genenş, Dilek Sümengen, Şahin Hamilcıkan, Berna Akşahin, Fügen Pekün, and Asiye Nuhoğlu. "Severe fulminant form of neonatal Citrullinemia: A case report." (2011).
   • Güller D, Urgancı N. Gastrointestinal sistem motilite bozukluklarında beslenme.  Urgancı N, editör. Çocuklarda Gastrointestinal Motilite ve Bozukluklarına Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.84-90.