• Üroradyoloji
  • Abdominal Radyoloji
  • Radyolojik Onkoloji
  • Toraks Radyolojisi

2009 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. (2003-2009)

2009-2014 tarihleri arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastenesinde radyoloji uzmanlık eğitimi aldı.

2014-2016 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümünde uzman olarak çalıştı.

2016 tarihinden itibaren Şişli Florence Nightingale Hastanesinde çalışmakta.
 

  • Türk Radyoloji Derneği
  • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

 

1. Sokmen K. B, Sokmen D , Ucar N , Ozkurt H, Simsek A. The correlation
between biological activity and diffusion–weighted MR imaging and ADC
value in cases with prostate cancer. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia.
Vol 89 No:4 (2017): 277-281
2. Aumann K. E. , Server S. , Sokmen B.K., Oz A., Namal E., Inan N.I., Balcı
N.C. , Tokat Y. Diagnostic performences of intravoxel incoherent motion and
conventional- diffuison weighted imaging in the differential diagnosis of
benign and malignant portal thrombosis. Abdominal Radiology ; September
2018, Volume 43, Issue 9 , pp 2270–2276
3. Oz A. , Koyuncu Sokmen B, İnan N, Balcı NC., Tokat Y. Incidentally detected
PET-avid liver adenomatosis; MRI and 18F-FDG CT-PET findings Turk J
Gastroenterol 2018; 29: 623-4. Letter to the Editor
4. Ulusoy O.L., Alis D. , Oz A., Barlas S.B., Sokmen B.K., Server S., Mutlu A.,
Colakoglu B. , The prevalance and characteristics of the subclavius posticus
muscle in the adult population on MRI. Surgical and Radiologic Anatomy;
October 2018, Volume 40 ,Issue 10, pp 1141-1145

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Case Report

1.Gurcaglar AA,Gozdemir Elif, Tekeli AT, Sokmen D, Sokmen B. Total Uterine
Prolapse Induced Acute Renal Failure: A Case Report. EC Gynaecology
3.2(2016):252-254
2.Topbas E, Sökmen D, Koyuncu Sökmen B, Eyyüboglu SE. The importance of
medical and nursing care of the open prostatectomy-related vesico-cutaneous
fistula.International Journal of Urological Nursing 2017;Vol 11 No 2:118-122

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Case Report ve Makale

1. Sökmen D.,Seker KG, Colakoglu Y, Koyuncu Sökmen B, Sar M, Tugcu V.
Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom.Yeni Üroloji
Dergisi 2017;12(3):69-71
2. Ulusoy L.O., Barlas S., Öz A., Sökmen B.K. ,Server S. Canlı Donör Karaciğer
Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’ nin
karşılaştırılması. Journal of Academic Research in Medicine 2018; 8(3):182-5.
3. Şimşek A.. Sökmen D., Sökmen B.K , Törer B.D., Tuğcu V. , Taşçı A.İ. ;
ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT de taş-cilt mesafesi ve taşın HU
değerinin başarıya etkisi ; Yeni Üroloji Dergisi 2014;9(1):43-47
Kitap ve Bölüm Yazarlığı
1. B.K.Sökmen , C. Akman. Yaşlılık ve Solunum Hastalıkları Kitabı, Bölüm 7;
Yaşlı Hastalarda Radyolojik Görüntüleme ; 2018 ; 69-76

Konferans Bildirimleri

1. Sokmen BK, Oz A, Server S, Dayangac M, Inan N, Dogusoy GB, Balcı NC.
Comparison of intravoxel incoherent motion and conventional- diffuison weighted
imaging parameters for hepatocellular carcinoma grading at explant. ESGAR
Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
2. Kaya E, Koyuncu Sökmen B, Server S, Oz A, Inan N, Balcı NC. Tokat Y.
Diagnostic performence of intravoxel incoherent motion and conventionaldiffuison
weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant
portal thrombosis. ESGAR Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
3. Oz A. Namal E., Server S, Koyuncu Sökmen B, Barlas SB, İnan N, Balcı NC.
Intravoxel incoherent motion (IVIM) of colon cancer liver metastases fort he
response assessment of anti-angiogenic treatment: preliminary results. ESGAR
Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
4.Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Oz A, Koyuncu Sökmen B, İnan N, Balcı
NC.MRI detection of pulmonary nodules: comparison between true FISP and
contrast-enhanced VIBE. ECR Wien 2017. Oral Presentation. March 1-5 2017.
5. Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Ayhan M, Öz A, Sökmen BK. Ankiloze
olmayan servikal omurgada anstabil izole travmatik transdiskal fraktür –
dislokasyon; 3 olgu. TMRD2017. Ankara. Poster.
6. Öz A, Sökmen BK, Server S, Barlas S, Aytaç Ö, İnan N, Balcı NC. Marion
Hastalığı MRG bulguları; üretral kas hipertrofisine bağlı mesane boynu
obstrüksiyonu. TMRD 2017. Ankara. Poster.
7. Öz A, Sökmen BK, Barlas S, Yakupoğlu A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y.
Karaciğer adenomatozisi MRG bulguları; 18F-FDG PET BT pozitif olgu sunumu.
TMRD 2017. Ankara. Poster.
8. Ulusoy OL, Barlas SB, Mutlu A, Server S, Koyuncu Sökmen B, İnan N.
Başlangıç Bulgusu İzole Yumuşak Doku Kitlesi Olan Sarkoidoz Olgusu. TMRD
2017. Ankara. Poster.
9. Sökmen BK, Öz A, Server S, Dayangaç M, Doğusoy GB, İnan N, Balcı NC.
Eksplanttaki hepatoselüler karsinom gradelemesinde intravoxel incoherent motion
ve konvansiyonel difüzyon ağırlıklı görüntüleme parametrelerinin karşılaştırılması.
TMRD 2017. Ankara. Sözlü bildiri.
10. Kaya E, Sökmen BK, Server S, Öz A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y. Benign ve
malign portal ven trombozu ayırıcı tanısında intravoxel incoherent motion ve
konvansiyonel difüzyon ağırlıklı MRG’nin tanıya katkısı. TMRD 2017. Ankara.
Sözlü bildiri.
11.Biyolojik Açık Cerrahi Yöntem İle Tamir Edilen Aşil Tendon Yaralanmalarının
Sonoelastografik İnceleme Sonuçları. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongresi 2016. Antalya. Poster Sunum
12. Sökmen B.K, Oz A, Ulusoy OL, Barlas S.B. , Gürcan N.İ Spontaneous
Idiopathic Bilateral Adrenal Haemorrhage: A Rare Cause of Abdominal Pain. TRD
38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster Bildiri
13. Sabet S, Akbal E, Sökmen B.K., Gürcan N.İ. İntraluminal duodenal
divertikülde windsock bulgusu ve eşlik eden anüler pankreas,nadir bir konjenital
anomalinin radyolojik bulguları. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster
Bildiri