Dr. Öğr. Üyesi
Bedriye KOYUNCU SÖKMEN

Dr. Öğr. Üyesi
Bedriye KOYUNCU SÖKMEN

Randevu Al
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2020
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Radyoloji

   2016
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Radyoloji

   2009-2014
   Taksim Eğitim ve Araştırma Hastenesi
   radyoloji uzmanlık eğitimi

   2014-2016
   Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Radyoloji Bölümü

   2009
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Radyoloji Derneği
   • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Sokmen K. B, Sokmen D , Ucar N , Ozkurt H, Simsek A. The correlationbetween biological activity and diffusion–weighted MR imaging and ADCvalue in cases with prostate cancer. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia.
   • Vol 89 No:4 (2017): 277-2812. Aumann K. E. , Server S. , Sokmen B.K., Oz A., Namal E., Inan N.I., BalcıN.C. , Tokat Y. Diagnostic performences of intravoxel incoherent motion andconventional- diffuison weighted imaging in the differential diagnosis ofbenign and malignant portal thrombosis. Abdominal Radiology ; September2018, Volume 43, Issue 9 , pp 2270–2276
   • 3. Oz A. , Koyuncu Sokmen B, İnan N, Balcı NC., Tokat Y. Incidentally detectedPET-avid liver adenomatosis; MRI and 18F-FDG CT-PET findings Turk JGastroenterol 2018; 29: 623-4. Letter to the Editor
   • 4. Ulusoy O.L., Alis D. , Oz A., Barlas S.B., Sokmen B.K., Server S., Mutlu A.,Colakoglu B. , The prevalance and characteristics of the subclavius posticusmuscle in the adult population on MRI. Surgical and Radiologic Anatomy;October 2018, Volume 40 ,Issue 10, pp 1141-1145
   • 1.Gurcaglar AA,Gozdemir Elif, Tekeli AT, Sokmen D, Sokmen B. Total UterineProlapse Induced Acute Renal Failure: A Case Report. EC Gynaecology
   • 3.2(2016):252-254
   • 2.Topbas E, Sökmen D, Koyuncu Sökmen B, Eyyüboglu SE. The importance of
   • medical and nursing care of the open prostatectomy-related vesico-cutaneous
   • fistula.International Journal of Urological Nursing 2017;Vol 11 No 2:118-122
   • Ulusal Dergilerde Yayınlanan Case Report ve Makale
   • 1. Sökmen D.,Seker KG, Colakoglu Y, Koyuncu Sökmen B, Sar M, Tugcu V.
   • Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom.Yeni Üroloji
   • Dergisi 2017;12(3):69-71
   • 2. Ulusoy L.O., Barlas S., Öz A., Sökmen B.K. ,Server S. Canlı Donör Karaciğer
   • Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’ nin
   • karşılaştırılması. Journal of Academic Research in Medicine 2018; 8(3):182-5.
   • 3. Şimşek A.. Sökmen D., Sökmen B.K , Törer B.D., Tuğcu V. , Taşçı A.İ. ;
   • ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT de taş-cilt mesafesi ve taşın HU
   • değerinin başarıya etkisi ; Yeni Üroloji Dergisi 2014;9(1):43-47
   • Kitap ve Bölüm Yazarlığı
   • 1. B.K.Sökmen , C. Akman. Yaşlılık ve Solunum Hastalıkları Kitabı, Bölüm 7;
   • Yaşlı Hastalarda Radyolojik Görüntüleme ; 2018 ; 69-76
   • Konferans Bildirimleri
   • 1. Sokmen BK, Oz A, Server S, Dayangac M, Inan N, Dogusoy GB, Balcı NC.
   • Comparison of intravoxel incoherent motion and conventional- diffuison weighted
   • imaging parameters for hepatocellular carcinoma grading at explant. ESGAR
   • Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 2. Kaya E, Koyuncu Sökmen B, Server S, Oz A, Inan N, Balcı NC. Tokat Y.
   • Diagnostic performence of intravoxel incoherent motion and conventionaldiffuison
   • weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant
   • portal thrombosis. ESGAR Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 3. Oz A. Namal E., Server S, Koyuncu Sökmen B, Barlas SB, İnan N, Balcı NC.
   • Intravoxel incoherent motion (IVIM) of colon cancer liver metastases fort he
   • response assessment of anti-angiogenic treatment: preliminary results. ESGAR
   • Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 4.Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Oz A, Koyuncu Sökmen B, İnan N, Balcı
   • NC.MRI detection of pulmonary nodules: comparison between true FISP and
   • contrast-enhanced VIBE. ECR Wien 2017. Oral Presentation. March 1-5 2017.
   • 5. Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Ayhan M, Öz A, Sökmen BK. Ankiloze
   • olmayan servikal omurgada anstabil izole travmatik transdiskal fraktür –
   • dislokasyon; 3 olgu. TMRD2017. Ankara. Poster.
   • 6. Öz A, Sökmen BK, Server S, Barlas S, Aytaç Ö, İnan N, Balcı NC. Marion
   • Hastalığı MRG bulguları; üretral kas hipertrofisine bağlı mesane boynu
   • obstrüksiyonu. TMRD 2017. Ankara. Poster.
   • 7. Öz A, Sökmen BK, Barlas S, Yakupoğlu A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y.
   • Karaciğer adenomatozisi MRG bulguları; 18F-FDG PET BT pozitif olgu sunumu.
   • TMRD 2017. Ankara. Poster.
   • 8. Ulusoy OL, Barlas SB, Mutlu A, Server S, Koyuncu Sökmen B, İnan N.
   • Başlangıç Bulgusu İzole Yumuşak Doku Kitlesi Olan Sarkoidoz Olgusu. TMRD
   • 2017. Ankara. Poster.
   • 9. Sökmen BK, Öz A, Server S, Dayangaç M, Doğusoy GB, İnan N, Balcı NC.
   • Eksplanttaki hepatoselüler karsinom gradelemesinde intravoxel incoherent motion
   • ve konvansiyonel difüzyon ağırlıklı görüntüleme parametrelerinin karşılaştırılması.
   • TMRD 2017. Ankara. Sözlü bildiri.
   • 10. Kaya E, Sökmen BK, Server S, Öz A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y. Benign ve
   • malign portal ven trombozu ayırıcı tanısında intravoxel incoherent motion ve
   • konvansiyonel difüzyon ağırlıklı MRG’nin tanıya katkısı. TMRD 2017. Ankara.
   • Sözlü bildiri.
   • 11.Biyolojik Açık Cerrahi Yöntem İle Tamir Edilen Aşil Tendon Yaralanmalarının
   • Sonoelastografik İnceleme Sonuçları. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji
   • Kongresi 2016. Antalya. Poster Sunum
   • 12. Sökmen B.K, Oz A, Ulusoy OL, Barlas S.B. , Gürcan N.İ Spontaneous
   • Idiopathic Bilateral Adrenal Haemorrhage: A Rare Cause of Abdominal Pain. TRD
   • 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster Bildiri
   • 13. Sabet S, Akbal E, Sökmen B.K., Gürcan N.İ. İntraluminal duodenal
   • divertikülde windsock bulgusu ve eşlik eden anüler pankreas,nadir bir konjenital
   • anomalinin radyolojik bulguları. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster
   • Bildiri
   •  

Video