Dr. Öğr. Üyesi
Bedriye KOYUNCU SÖKMEN

Dr. Öğr. Üyesi
Bedriye KOYUNCU SÖKMEN

Randevu Al
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi

Video

  • 2020
   Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
   Radyoloji

   2016
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Radyoloji

   2009-2014
   Taksim Eğitim ve Araştırma Hastenesi
   Radyoloji Uzmanlık Eğitimi

   2014-2016
   Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Radyoloji Bölümü

   2009
   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Türk Radyoloji Derneği
   • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Sokmen K. B, Sokmen D , Ucar N , Ozkurt H, Simsek A. The correlationbetween biological activity and diffusion–weighted MR imaging and ADCvalue in cases with prostate cancer. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia.
   • Vol 89 No:4 (2017): 277-2812. Aumann K. E. , Server S. , Sokmen B.K., Oz A., Namal E., Inan N.I., BalcıN.C. , Tokat Y. Diagnostic performences of intravoxel incoherent motion andconventional- diffuison weighted imaging in the differential diagnosis ofbenign and malignant portal thrombosis. Abdominal Radiology ; September2018, Volume 43, Issue 9 , pp 2270–2276
   • 3. Oz A. , Koyuncu Sokmen B, İnan N, Balcı NC., Tokat Y. Incidentally detectedPET-avid liver adenomatosis; MRI and 18F-FDG CT-PET findings Turk JGastroenterol 2018; 29: 623-4. Letter to the Editor
   • 4. Ulusoy O.L., Alis D. , Oz A., Barlas S.B., Sokmen B.K., Server S., Mutlu A.,Colakoglu B. , The prevalance and characteristics of the subclavius posticusmuscle in the adult population on MRI. Surgical and Radiologic Anatomy;October 2018, Volume 40 ,Issue 10, pp 1141-1145
   • 1.Gurcaglar AA,Gozdemir Elif, Tekeli AT, Sokmen D, Sokmen B. Total UterineProlapse Induced Acute Renal Failure: A Case Report. EC Gynaecology 3.2(2016):252-254
   • 2.Topbas E, Sökmen D, Koyuncu Sökmen B, Eyyüboglu SE. The importance of medical and nursing care of the open prostatectomy-related vesico-cutaneous fistula.International Journal of Urological Nursing 2017;Vol 11 No 2:118-122

   Ulusal Dergilerde Yayınlanan Case Report ve Makale

   • 1. Sökmen D.,Seker KG, Colakoglu Y, Koyuncu Sökmen B, Sar M, Tugcu V. Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom.Yeni Üroloji Dergisi 2017;12(3):69-71
   • 2. Ulusoy L.O., Barlas S., Öz A., Sökmen B.K. ,Server S. Canlı Donör Karaciğer Naklinde Karaciğer Yağlanma Değerlendirilmesi: IDEAL MR ile BT’ nin karşılaştırılması. Journal of Academic Research in Medicine 2018; 8(3):182-5.
   • 3. Şimşek A.. Sökmen D., Sökmen B.K , Törer B.D., Tuğcu V. , Taşçı A.İ. ; ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT de taş-cilt mesafesi ve taşın HU değerinin başarıya etkisi ; Yeni Üroloji Dergisi 2014;9(1):43-47

   Kitap ve Bölüm Yazarlığı

   • 1. B.K.Sökmen , C. Akman. Yaşlılık ve Solunum Hastalıkları Kitabı, Bölüm 7; Yaşlı Hastalarda Radyolojik Görüntüleme ; 2018 ; 69-76

   Konferans Bildirimleri
   • 1. Sokmen BK, Oz A, Server S, Dayangac M, Inan N, Dogusoy GB, Balcı NC. Comparison of intravoxel incoherent motion and conventional- diffuison weighted imaging parameters for hepatocellular carcinoma grading at explant. ESGAR Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 2. Kaya E, Koyuncu Sökmen B, Server S, Oz A, Inan N, Balcı NC. Tokat Y. Diagnostic performence of intravoxel incoherent motion and conventionaldiffuison weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant portal thrombosis. ESGAR Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 3. Oz A. Namal E., Server S, Koyuncu Sökmen B, Barlas SB, İnan N, Balcı NC. Intravoxel incoherent motion (IVIM) of colon cancer liver metastases fort he response assessment of anti-angiogenic treatment: preliminary results. ESGAR Athens 2017. Oral presentation. June 20-23 2017.
   • 4.Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Oz A, Koyuncu Sökmen B, İnan N, Balcı NC.MRI detection of pulmonary nodules: comparison between true FISP and contrast-enhanced VIBE. ECR Wien 2017. Oral Presentation. March 1-5 2017.
   • 5. Barlas SB, Ulusoy OL, Server S, Ayhan M, Öz A, Sökmen BK. Ankiloze olmayan servikal omurgada anstabil izole travmatik transdiskal fraktür – dislokasyon; 3 olgu. TMRD2017. Ankara. Poster.
   • 6. Öz A, Sökmen BK, Server S, Barlas S, Aytaç Ö, İnan N, Balcı NC. Marion Hastalığı MRG bulguları; üretral kas hipertrofisine bağlı mesane boynu obstrüksiyonu. TMRD 2017. Ankara. Poster.
   • 7. Öz A, Sökmen BK, Barlas S, Yakupoğlu A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y. Karaciğer adenomatozisi MRG bulguları; 18F-FDG PET BT pozitif olgu sunumu. TMRD 2017. Ankara. Poster.
   • 8. Ulusoy OL, Barlas SB, Mutlu A, Server S, Koyuncu Sökmen B, İnan N. Başlangıç Bulgusu İzole Yumuşak Doku Kitlesi Olan Sarkoidoz Olgusu. TMRD 2017. Ankara. Poster.
   • 9. Sökmen BK, Öz A, Server S, Dayangaç M, Doğusoy GB, İnan N, Balcı NC. Eksplanttaki hepatoselüler karsinom gradelemesinde intravoxel incoherent motion ve konvansiyonel difüzyon ağırlıklı görüntüleme parametrelerinin karşılaştırılması. TMRD 2017. Ankara. Sözlü bildiri.
   • 10. Kaya E, Sökmen BK, Server S, Öz A, İnan N, Balcı NC, Tokat Y. Benign ve malign portal ven trombozu ayırıcı tanısında intravoxel incoherent motion ve konvansiyonel difüzyon ağırlıklı MRG’nin tanıya katkısı. TMRD 2017. Ankara. Sözlü bildiri.
   • 11.Biyolojik Açık Cerrahi Yöntem İle Tamir Edilen Aşil Tendon Yaralanmalarının Sonoelastografik İnceleme Sonuçları. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016. Antalya. Poster Sunum
   • 12. Sökmen B.K, Oz A, Ulusoy OL, Barlas S.B. , Gürcan N.İ Spontaneous Idiopathic Bilateral Adrenal Haemorrhage: A Rare Cause of Abdominal Pain. TRD
   • 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster Bildiri 13. Sabet S, Akbal E, Sökmen B.K., Gürcan N.İ. İntraluminal duodenal divertikülde windsock bulgusu ve eşlik eden anüler pankreas,nadir bir konjenital anomalinin radyolojik bulguları. TRD 38. Ulusal Radyoloji Kongresi 2017 Poster