Dr. Öğr. Üyesi Banu YAZICI Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Beslenmesi
 • Çocuk Sağlığı

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2012
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

   2011
   İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık

   2004
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Pediatri Derneği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler