Dr. Öğr. Üyesi
Arzu GÜNTÜRK

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Özel İlgi Alanları
 • Dahiliye
 • Diyabet

Video

  • 2001
   İstanbul Üniversitesi
   Yüksek Lisans

   1995
   İstanbul Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • İstanbul Tabip Odası
   • İç Hastalıkları Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Risk Factors for Mortality in elderly patients who live in nursing homes: 8-year follow-up period. Asian Journal of Medical Medical Sciences.Nov-Dec 2019 Vol: 10 Issue 6 p: 1-
   • Relationship of COVID-19 and Diabetes Mellitus.Intervention in Obesity and Diabetes. June 15, 2020 341-43.
   • Characteristics of Diabetic Ageing Patients in Nursing Homes: One Center Experience in Turkey. Nutrition and Metabolic Insights. Jan 2, 2021Volume 14: 1-7.
   • Presentation of COVID 19 Patients with and without Diabetes. Novel Research in Sciences. Apr. 15, 2021 1-4.
   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
   • Obesity Profile in Turkey. 1 st Balkan Congress on Obesity and 5 th Panhellenic Medical Congress on Obesity. 6-9. 2. 2003. P: 72 8 ( Oral presentation)
   • Recall Bias in Rheumatologic Diseases. 2nd Hippocrates Congress on Medical Health Sciences. P 416. (Oral presentation)(Tez)
   • Diagnosis of COVID-19 Infection: A case Report. 5th Hippocrates Congress on Medical Health Sciences. P 200-1 (Oral presentation)
   Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
   • Gestational Diabetes From Diagnosis to Treatment. Editor: Hasan Aydın. 2020 Nova Science Publishers. Chapter: 43. Congenital Malformations in Gestational Diabetes Mellitus. P: 431-8.
   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
   • Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Gastrointestinal Sisteme ait Komplikasyonlar Cerrahpaşa Journal of Medicine Cilt: 32 Sayı: 3 Yıl: 2001 Alındığı tarih: 28.2.2001
   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
   • Diabetes Mellitus Açısından Riskli 1038 Olgunun Glukoza İnsülin Cevabı 38. Ulusal Diabet Kongresi. 13-17 Mayıs 2002. S.: 18. (Poster)
   • Bir Otoimmun Hepatit Olgusu. 10. Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-17 Kasım 2020. P08(Poster) 
   Diğer yayınlar
   • Amilin: Diabet için Risk mi, Yeni Bir Tedavi Yöntemi mi? Endokrinolojide Yönelişler. Nisan 2000. S: 89-91.
   • Diabet ve Gebelik. Calamus. Yıl: 2 Sayı: 6. Yaz. S: 1-3.
   • Hiperlipidemi ve Yönetimi. Editör. Mehmet Akif Öztürk. Akademisyen Yayınevi 2021. Metabolik Açıdan Hiperlipidemi. 4. Bölüm. S: 41-50.