Dr. Öğr. Üyesi Akil TAYYARECİ İstanbul Florence Nightingale Hastanesi - Genel Cerrahi

Özel İlgi Alanları
 • Fıtık
 • Safra Kesesi
 • Dalak Cerrahisi
 • Hemoroid

Randevu Alın

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
  • 2013

   Demiroğlu Bilim Üniversitesi / Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi Öğretim Üyesi

   2006 - 2013
   Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Genel Cerrahi Öğretim Üyesi

   1995 - 2006
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi Uzmanı / Başhekim Yrd.

   1992 - 1995
   Florence Nightingale Hastanesi
   Genel Cerrahi Uzmanı / Başhekim Yrd.

   1981 - 1992
   Alman Hastanesi
   Genel Cerrahi Uzmanı / Başhekim Yrd.

   • Türk Kanser Derneği
   • Ulusal Cerrahi Derneği
   • Türk Böbrek Vakfı
   • Türk Tabipleri Birliği

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  Saner H, Ünal H, Balcısoy Ü, Mehmet A. Le Traitement chirurgical des fissures anales. Archives de l’Union Medicale Balkanigue T.15, no.5, 1977-Bucarest 
   • 2. Saner H, Ünal H, Mehmet A, Celep T. Les Resultats precoces du traitement chirurgical des. Archives de l’union Medicale Balkanigue T.15, No.5, 1977-Bucarest 
   • 3. Salepcioglu A, Saner H, Unal H, Mehmet A. Les Kystes Dermoides. Archivse de l’Union Medicale Balkanigue. T.15,No:5 1977-Bucarest
   • 4. İşcan M, Düren M, Tayyareci A. Askariden Pankreatitis. Frostcar Med 109 (1991) nr.12
   • 5. Muftuoglu MAT, Gungor O, Odabaşı O, Ekinci O, Tayyareci A, Sekmen U, Sağlam A. The comparison of heavy-weight mesh and light-weight mesh in an incisional animal model. Hernia 2010, 14(4): 397-400 
   • 1. Tayyareci A. Mezenter Damar Tıkanmaları. Klinik Gelişim. 1990; 4: 859-862 
   • 2. Özkan N, Serdarbaş N, Bayındır Ç, Tayyareci A, Serdengeçti S. Farklı bölgelerde yerleşen 3 değişik primer malign tümör. Türk Onkoloji Dergisi 2000; 15(3): 136-138.
   • 3. Tayyareci A, Kafadar Y, Müftüoğlu T, Erbeşler N. Dev skrotal herninin kompresyonuna bağlı mezenter rüptürü. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003; 17(3): 185.
   • 1. Lecture Notes on General Surgery Ellis H, Calne SR, Watson C. Çeviri. Genel Cerrahi. Nobel Tıp Kitabevi. Tayyareci G, Tayyareci A. 2005 
   • 2. Anderson ID. Care of the Critically ill Surgical patient. Çeviri. Kritik Cerrahi hastanın Bakımı. Değerli Ü, Tayyareci G, Tayyareci A. 2009 Nobel Tıp Kitabevi. 
   • 3. Teitelbaum DH, Btaice IF, Islam S. Nutrisyonel Destek Komplikasyonları. Çeviri. Tayyareci A. Cerrahide Komplikasyonlar 2008. Güneş Kitabevi.