• Karın Duvarı Fıtıkları
 • Meme Selim ve Habis Hastalıkları
 • Safra Hesesi ve Yolları Hastalıkları
 • Dalak Cerrahisi Hastalıkları
 • Pilonidal Sinus (Kıl Dönmesi)
 • Hemoroidler
 • Anal Fissür ve Fistüller
 • İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları

1974 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1975 - 1980 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

    Uzmanlık eğitiminin ardından Alman Hastanesi'nde Prof. Dr. Şevket Tuncel ile 11 yıl birlikte  çalışmıştır. Aynı hastanede bir süre Başhekim Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir.

    Dr. Öğr. Gör. Akil Tayyareci, 1992 yılından beri Grup Florence Nightinhale Hastaneleri'nde  Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmaktadır. 2006 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi'nin kurulmasıyla aynı hastanede öğretim üyesi olan Dr. Öğr. Gör. Akil Tayyareci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde eğitim ve öğretim hizmetine devam etmektedir.


 

 • Türk Kanser Derneği
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Türk Tabipleri Birliği

 

 Saner H, Ünal H, Balcısoy Ü, Mehmet A. Le Traitement chirurgical des fissures anales. Archives de l’Union Medicale Balkanigue T.15, no.5, 1977-Bucarest 

2. Saner H, Ünal H, Mehmet A, Celep T. Les Resultats precoces du traitement chirurgical des. Archives de l’union Medicale Balkanigue T.15, No.5, 1977-Bucarest 

3. Salepcioglu A, Saner H, Unal H, Mehmet A. Les Kystes Dermoides. Archivse de l’Union Medicale Balkanigue. T.15,No:5 1977-Bucarest

4. İşcan M, Düren M, Tayyareci A. Askariden Pankreatitis. Frostcar Med 109 (1991) nr.12

5. Muftuoglu MAT, Gungor O, Odabaşı O, Ekinci O, Tayyareci A, Sekmen U, Sağlam A. The comparison of heavy-weight mesh and light-weight mesh in an incisional animal model. Hernia 2010, 14(4): 397-400 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Tayyareci A. Mezenter Damar Tıkanmaları. Klinik Gelişim. 1990; 4: 859-862 

2. Özkan N, Serdarbaş N, Bayındır Ç, Tayyareci A, Serdengeçti S. Farklı bölgelerde yerleşen 3 değişik primer malign tümör. Türk Onkoloji Dergisi 2000; 15(3): 136-138.

3. Tayyareci A, Kafadar Y, Müftüoğlu T, Erbeşler N. Dev skrotal herninin kompresyonuna bağlı mezenter rüptürü. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003; 17(3): 185.
Diğer Yayınlar
1. Lecture Notes on General Surgery Ellis H, Calne SR, Watson C. Çeviri. Genel Cerrahi. Nobel Tıp Kitabevi. Tayyareci G, Tayyareci A. 2005 

2. Anderson ID. Care of the Critically ill Surgical patient. Çeviri. Kritik Cerrahi hastanın Bakımı. Değerli Ü, Tayyareci G, Tayyareci A. 2009 Nobel Tıp Kitabevi. 

3. Teitelbaum DH, Btaice IF, Islam S. Nutrisyonel Destek Komplikasyonları. Çeviri. Tayyareci A. Cerrahide Komplikasyonlar 2008. Güneş Kitabevi.