• 2015 – 2019 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırna Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
  • 2013 – 2015 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi
  • 2011 – 2013 Rize Çayeli Hastanesi Uzman Doktor
  • 2006 – 2011 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi1. Genel Cerrahi Kliniği
  • 2004 – 2005 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Y. Lisans