Dr. Öğr. Üyesi Refik  BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi
Refik BİLGİN

Nükleer Tıp

Görev Aldığı
Hastaneler
  • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Videolar
  • Haberler
Bugün
  • 2018 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Nükleer Tıp
  • 2014 - 2017 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanlığı
  • 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans
  • 2007 - 2014 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanlığı / Yüksek Lisans

  • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
  • Türk Tabipler Birliği

Yayınlar

1. Clin Nucl Med. 2016 Dec;41(12):956-958. Bilgin R, Ergül N, Çermik TF Incidental Meningioma Mimicking Metastasis of Prostate Adenocarcinoma in 68Ga-Labeled PSMA Ligand PET/CT.

2. Refik Bilgin, Tevfik Fikret Çermik, Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis Tanılı Olguda Kemik Sintigrafisi Dalı, Sakarya 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2016; SS-38

3. Refik Bilgin, Tevfik Fikret Çermik, Nurhan Ergül, F-18 FDG ve Ga-68 DOTATOC Tutulumu İzlenen Kötü Diferansiye Tiroid Kanserli Olguda Yaklaşım: 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, İzmir, 2016; SS-70

4. Mustafa Serdengeçti, Buğra Kaya, Farise Yılmaz, Refik Bilgin The outcome of I-131 therapy with fixed doses for Graves disease and toxic nodular/multinodular goiter in endemic region. 10. Congress WFNMB Cape Town 2010

5. Mustafa Serdengeçti, Pelin Özcan Kara, Buğra Kaya, Farise Yılmaz, 1 Murat Ismail oğlu, Özlem Şahin, Refik Bilgin, 1, Hasimato Tirodit Tanılı Olguda Tiroid Sintigrafisinde Yalancı Sıcak Nodül İzlenmesi 22. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2010; SS-52