Dr. Öğr. Üyesi Ozan UZUNHAN

Dr. Öğr. Üyesi
Ozan UZUNHAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Yenidoğan

RANDEVU AL
Yrd. Doç. Dr. Ozan UZUNHAN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Yenidoğan Uzmanı
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Bugün
 • 2016 Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Neonatoloji Uzmanı
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Uzmanlığı
 • 2011 - 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Yandal Uzmanlık - Neonatoloji
 • 2011 - 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Uzman Hekim Temsilcisi
 • 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
 • 2005 - 2006 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi
 • 2004 - 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Doktoru
 • 1997 - 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • Türk Neonatoloji Derneği 

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Baş F, Darendeliler F, Aycan Z, Çetinkaya E, Berberoğlu M, Sıklar Z, Öcal G, Timirci Ö, Çetinkaya S, Darcan Ş, Gökşen Şimşek D, Bideci A, Cinaz P, Böber E, Demir K, Bereket A, Turan S, Atabek ME, Tütüncüler F, Isbir T, Bozkurt N, Kabataş Eryılmaz S, Uzunhan O, Küçükemre Aydın B, Bundak R. The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenter study. Horm Res Paediatr. 2012;77(2):85-93. 

2- Uzunhan O, Törün SH, Somer A, Salman N, Köksalan K. Comparison of tuberculin skin test and QuantiFERON®-TB Gold In-Tube for the diagnosis of childhood tuberculosis. Pediatr Int. 2015 Oct;57(5):893-6

3- Elshana H, Özmen M, Aksu Uzunhan T, Uzunhan O, Ünüvar E, Kılıç A, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M. A tertiary care center's experience with febrile seizures: Evaluation of 632 cases. Minerva Pediatr. 2015 Jun 4

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- Ayper Somer, Ayça Erkin Çakmak, Bahar Çalışkan, Ozan Uzunhan, Feryal Gün, Nuran Salman, Nezahat Gürler, Tansu Salman, Alaattin Çelik. Lung abcess in childhood: Retrospective analysis of 32 cases. 27th Annual Meeting of The European Society  for Paediatric  Infectious Diseases (ESPID), Brussels, Belgium 9-13 June, 2009,

2- Feyza F. Darendeliler, Firdevs Baş, Nilüfer Bozkurt, Ozan Uzunhan, Zehra Aycan, Ergun Çetinkaya, et al. The exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: a multicenter study. LWPES/ESPE 8th Joint Meeting. New York, N.Y., USA, September 9-12,2009.


3- Ayper Somer, Ozan Uzunhan, Selda Hançerli Törün, Kaya Köksalan, Nuran Salman, Tuğçe Uzunhan, Ensar Yekeler. Comparison of tuberculin skin test and Quantiferon-TB Gold in-tube fort he diagnosis of childhood tuberculosis infection. 31st Annual Meeting of The  European Society  for Paediatric  Infectious Diseases (ESPID), Milan, Italy, May 28- June 1, 2013.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Şükran Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Zeynep İnce, Asuman Çoban. Serum alkalen fosfataz değerinde ani yükselme düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde intestinal perforasyon için bir belirteç olabilir mi? 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), 15-18 Nisan 2012.

2- Ozan Uzunhan, Asuman Çoban, Özgül Emel Bulut, Kemal Nişli, Zeynep İnce Periferik Yolla Takılan Santral Kateter Uygulamasına Bağlı Gelişen Ciddi Bir Komplikasyon: Kardiyak Tamponad. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013

3- Ozan Uzunhan, Zeynep İnce, Özgül Emel Bulut, Kemal Nişli, Asuman Çoban. Preterm Bir Yenidoğanda Domperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Ciddi Bir Disritmi: “Torsade De Pointes” Tipi Ventriküler Taşikardi. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013.

4- Özgül Bulut, Asuman Çoban, Ozan Uzunhan, Zeynep İnce. Antenatal tanılı yaygın bilateral renal ven ve inferior vena kava trombozu: Faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonları için çift heterozigot olan bir yenidoğan. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013.

5- Özgül Bulut, Asuman Çoban, Ozan Uzunhan, Zeynep İnce. Gebelikte trombositopeni saptanan anne bebeklerinde trombosit sayıları. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), 14-17 Nisan 2013.

6- Meltem Bor,  Asuman Çoban, Nursu Kara, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Zeynep İnce. Perinatal arteriyel inme. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.

7- Meltem Bor,  Asuman Çoban, Nursu Kara, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Umut Altunoğlu, Hülya Kayserili, Utkucan Uçkun, Zeynep İnce. Preterm ikiz bebeklerde Crisponi sendromu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.

8- Nursu Kara, Asuman Çoban, Meltem Bor, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Zeynep İnce. Preterm bir yenidoğanda hiponatremik hipertansif sendrom. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.

9- Meltem Bor,  Zeynep İnce,  Nursu Kara, Özgül Bulut, Ozan Uzunhan, Başak Şeker, Asuman Çoban. Neonatal hemanjiom tedavisinde propranolol kullanımı. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.

10- Meltem Bor,  Zeynep İnce,  Nursu Kara, Özgül Bulut, Ozan Uzunhan, Osman Uzunlu, Asuman Çoban. Preterm yenidoğanda invajinasyon: İkizden ikize transfüzyon sendromunun ender bir gastrointestinal komplikasyonu mu? 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.

11- Özgul Bulut, Asuman Çoban, Ozan Uzunhan, Nursu Kara, Zeynep İnce. Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin anne sütü ile beslenmesinde hedefli ve ayarlanabilir protein desteğinin erken dönem büyüme üzerine etkilerinin karşılaştırılması. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), 19-22 Nisan 2015.

12- Ozan Uzunhan, Firdevs Baş, Zeynep İnce, Özgül Emel Bulut, Nursu Kara, Feyza Darendeliler,  Asuman Çoban. İkiz çocuklarda prepubertal dönemdeki büyüme modeli ve büyümeyi etkileyen faktörler. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), 19-22 Nisan 2015.

13- Ozan Uzunhan, Firdevs Baş, Zeynep İnce, Özgül Emel Bulut, Nursu Kara, Meltem Bor, Feyza Darendeliler,  Asuman Çoban. İkiz çocuklarda doğum ağırlığı ile insülin direnci arasındaki ilişki. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), 19-22 Nisan 2015.

Diğer Yayınlar

1. Tıpta Uzmanlık Tezi
• Çocukluk Çağı Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında Tüberkülin Deri Testi ile QuantiFERON®-TB Gold In-Tube Testinin Karşılaştırılması

2. Tıpta Yandal Uzmanlık Tezi
• Monozigotik ve dizigotik ikizlerde doğum ağırlığı ile insülin direnci arasındaki ilişki ve büyümeyi etkileyen faktörler