Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç

Dr. Öğr. Üyesi
Nilüfer Aykaç

Göğüs Hastalıkları

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

1993 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Nilüfer Aykaç,  1998 yılında SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlık eğitimine başladı.

2003 Temmuz - 2013 Aralık tarihleri arasında SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. 2002 yılında Altı ay süreyle  Londra’da Royal Brompton Hospital Lung Division’da Prof. Athol U Wells, Prof.Dr Roland M du Bois,  Dr. Rob Wilson yanında İntersitisyel  Akciğer hastalıkları ve Bronşektazi alanında çalıştı.  2006 yılında MSF ( sınır tanımayan hekimler örgütü) ‘nün davetlisi olarak İsviçre’de 15 günlük eğitime katıldı.

İstanbul Tabip Odası Klinik Gelişim Dergisi’nde 4 yıl bilimsel danışma kurulu üyeliği yaptı.
Haziran 2013’den  itibaren  Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi’nde ve Bilim Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Gör. Olarak çalışmaktadır. 

Aykaç; akciğer kanseri (tanı, tedavi ve tedavi komplikasyonları),  bronkoskopi (girişimsel), sigara bıraktırma tedavisi, yoğun bakım (noninvazif mekanik ventilasyon, invaziv mekanik ventilasyon), uyku hastalıkları, ILO Pnömokonyozların radyolojij sınıflaması (B tipi okuyucu), meslek hastalıkları, hava kirliğinin insan sağlığı üzerine etkileri  ile ilgili eğitim görmüş ve deneyimlidir.

Halen Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu eşbaşkanlığı görevini yürütmektedir.

İlgi Alanları:
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı - Sarkoidoz
 • Akciğer Kanseri
 • Bronkoskopi
 • KOAH - Astım
 • Sigara Bırakma Tedavisi
 • Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım
 • Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları
 • Tüberküloz
 • Uyku Bozuklukları

  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2013 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • 2010 Girişimsel Bronkoskopi, Uyku Bozuklukları, Sigara Bırakma Tedavisi, Akciğer Kanseri, İntersitisyel Akciğer Hastalıkları Göğüs Hastalıkları
 • 1998 - 2003 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası
 • 1987 - 1993 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2014
 • İstanbul Tabip Odası TTB Delegesi 2012-halen
 • Türk Toraks Derneği Delegesi 2016- halen
 • Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanı 2015- Halen

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1- Türk Toraks Derneği Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu 1999TTD

2- Torasik Ultrasonografi Kursu 2002

3- The International Labour Organization (ILO)International Classification of Radiographs of Pneumoconioses Course 2005

4-nCenevre'de MSF (Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières) olağan dışı durumlarda hekimlik eğitimi 2005

5- WASOG Conference on Diffuse Lung Disease 2006

6- TTD Temel Mekanik Ventilasyon Merkezi Kursu 2007

7- Tüberküloz Kontrolü ve Epidemiyoloji Kursu 2008

8- TTD Sigara Bırakma Tedavisi Kursu 2008

9- TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu 2009

10- TUSAD 1. Ulusal Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu2011

11- 2. European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology 2013

12- Endobronchial Ultrasonography Course 2013 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Kemal Tahaoğlu, M.D., Tülay Törün, M.D., Tülin Sevim, M.D., Güliz Ataç, M.D., Altan Kir, M.D., Levent Karasulu, M.D., İpek Özmen, M.D., and Nilüfer Kapaklı, M.D. The Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Turkey N Engl J Med 2001; 345:170-174

2- Tahaoğlu K, Ataç G, Sevim T, Törün T, Yazıcıoğlu Ö, Horzum G, Gemci İ, Öngel A, Kapaklı N, Aksoy E, Tahaoğlu K. The management of anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity. Int J Tuberc Lung Dis 2001; 5 (1): 65-69

3- Sevim T, Aksoy E, Ataç G, Özmen İ, Kapaklı N, Horzum G, Öngel A, Törün T, Tahaoğlu K. Treatment adherence of 717 patients with tuberculosis in social security hospital in İstanbul, Turkey. Int J Tuberc Lung Dis 2002; 6 (1): 25-31

4- Özmen İ, Kongar N, Oruç K, Kızıltaş Ş, Çalışır H, Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: An Unusual Presentation. Journal of Bronchology & Interventional Pulmonology: January 2010;17 (1) : 80-83

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-Ataç G, Aksoy E, Sevim T, Özmen İ, Horzum G, Kapaklı N, Törün T, Güngör G. Delays in diagnosis of lung cancer. 14th ERS Annual Congress September 4-8, 2004 Glasgow

2-.Güngör G, Çelik B, Törün T, Özmen I, Maden E, Kapakli N, Sevim T, Tahaoglu K Booster phenomenon in hemodialysis patients . 14th ERS Annual Congress September 4-8, 2004 Glasgow

3- Kapaklı N, Ataç G, Sevim T, Özmen İ, Tahaoğlu K, Expiratory HRCT findings correlated with pulmonary function tests in sarcoidosis ERS 16th Annual Congress: Munich 2006


4- Aksoy E, Ataç G, Horzum G, Törün T, Özmen İ, Kapaklı N. Retrospective analysis of patients with IPF. ERS 17th Annual Congress: Stockholm 2007

5- Adıgüzel N, Altınöz H, Yarkın T, Karakurt Z, Kapaklı N, Yazıcıoğlu-Moçin Ö. Sedation in COPD patients mechanically ventilated due to acute respiratory failure: the prognostic effects of its duration more than 24 hours. 16th ERS Annual Congress, ERJ 2006,28(Suppl 50):395s

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Türker H, Karakurt Z, Akın H, Erdem E, Uysal E, Kapaklı N, Sulu E, Atasalihi A,Pulmonary Aspergilloma in a Turkish Hospital Population Turkish Respiratory Journal May 2002, Volume 3, Number 1, Page(s) 007-014

2- .Aksoy E, Sevim T, Ataç G, Özmen İ, Kapaklı N, Uysal E, Koş B, Tahaoğlu K. Tüberkülozda hematolojik değişiklikler. Göztepe Tıp Dergisi 2000; 15(3): 157-15

3- Ataç G, Sevim T, Özmen İ, Kapaklı N, Aksoy E, Öngel A, Tahaoğlu K. Yaşlı hastalarda tüberkülozun klinik ve laboratuvar özelikleri. Tüberküloz ve Toraks 2002; 50 (2): 258-263

4-  Sevim T, Ataç G, Öngel A, Özmen İ, Kapaklı N, Horzum G, Tahaoğlu K, Yirmibeş Pulmoner Emboli Olgusunun Değerlendirilmesi Solunum Hastalıkları 2001; 12: 39-43

5- Kapaklı N, Özmen İ, Maden E, Takır H, Sevim T, Two sarcoidosis cases with lupus pernio and their clinical follow up. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005:3(2): 47-51

6- Özmen İ, Aksoy Emine, Kongar N, Ataç G, Sevim T, Terzioğlu K, Çelikoğlu E, Tahaoğlu K. Dura-plevral fistüle bağlı taraflı masif plevral effüzyon. tek masif plevral effüzyon. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2013. 7605

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Ataç G, Sevim T, Özmen İ, Kapaklı N, Aksoy E, Öngen A, Tahaoğlu K. Yaşlı hastalarda tüberkülozun klinik özellikleri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2000

2-Aksoy E, Ataç G, Horzum G, Törün T, Özmen İ, Kapaklı N. İPF olgularının retrospektif incelenmesi Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003

3- .Sevim T, Ataç G, Törün T, Kapaklı N, Güngör G, Aksoy E, Tahaoğlu K. Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde ilaç yan etkileri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003

4- Sevim T, Ataç G, Güngör T, Törün T, Kapaklı N, Öngel A, Bölükbaşı Y. Sarkoidozlu olgularda yüksek serum ACE ve kalsiyum değerleri ve tüberkülin cilt testi negatifliği oranları. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003

5- .Sevim T, Ataç G, Törün T, Kapaklı N, Güngör G, Aksoy E, Tahaoğlu K. Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisinde ilaç yan etkileri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003

6- Aksoy E, Ataç G, Horzum G, Törün T, Özmen İ, Kapaklı N. İPF olgularının retrospektif incelenmesi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2003

7- Kapaklı N, Ataç G, Sevim T, Güngör G, Özmen İ, Bölükbaşı Y, Maden E, Sarkoidozda inspiryum ve ekspiryum YRBT bulguları ve solunum fonksiyon testleri ile korelasyonu. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2004. TP 359.

8- .Törün T, Horzum G, Özmen İ, Kapaklı N, Maden E, Tahaoğlu K. PS545. Fiberoptik Bronkoskopi Uygulamasında Premedikasyonda Atropinin Yeri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2004

9- .Güngör G, Törün T, Bölükbaşı Y, Çelik B, Kapaklı N, Bilgin R, Tahaoğlu K, Sarkoidoz tanısında transbronşial biyopsinin tanı değerini etkileyen parametreler. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 2004 PS818

10- .Özmen İ, Ataç G, Aksoy E, Kapaklı N, Törün T, Bölükbaşı Y, Tahaoğlu K. Pnömonilerde radyolojik düzelme süresi ile ilişkili parametreler. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 2005, TP360

11- Horzum G, Aksoy E, Güngör G, Ataç G, Kapaklı N, Bıçakçı B, Sevim T, Transbronşial iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. Mini Sempozyum - MS79 Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Mayıs 2005,

12-Kapaklı N, Ataç G, Aksoy E, Güngör G, Törün T, Bostan L, Uslu A, Sevim T, "İleri yaş sarkoidoz olgularının klinik özellikleri", Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi 2006, TP171

.13- .Adıgüzel N, Altınöz H, Yarkın T, Karakurt Z, Kapaklı N, Yazıcıoğlu-Moçin Ö. Akut solunum yetmezliği nedeniyle invaziv mekanik ventilasyon uygulanan KOAH olgularında sedasyon: 24 saatten uzun olmasının prognoza etkisi. TP85. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi 2006; 7(Ek 1).

14- Aksoy E, Ataç G, Sevim T, Özmen İ., Kapaklı N, Törün T, Güngör G, Öztürk E, Kargın F., Tahaoğlu K, " Üçyüzseniki kadın ve erkek tüberküloz olgusunun tedavi sonucu", Türk Toraks Derneği. 9. Yıllık Kongresi, 2006. PS101

15- .Yarkın T, Adıgüzel N, Karakurt Z, Güngör G, Şen-Güler A, Aksoy F, Kapaklı N, Baran R. Ciddi pnömoni ve pansitopeni ile kendini gösteren, kloramin inhalasyonuna bağlı yaygın trakeobronşiyal nekroz. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007:PS-209.

16- .Özmen İ, Kapaklı N, Ataç G, Aksoy E, Törün T, Sevim T, Gündüz G, TahaoğluK. Toraks BT ve 18 FDG PET BT 'nin akciğer kanseri evrelemesindeki rolü. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007: TP195

17-  Sevim T, Ataç G, Aksoy E, Gündüz G, Özmen İ, Törün T, Kapaklı N, Tahaoğlu K, Alışılmamış radyolojik bulgu gösteren tüberküloz olgularımızın analizi. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007: TP274.

18- Aksoy E, Ataç G, Sevim T, Özmen İ, Kapaklı N, Törün T, Tahaoğlu K, 76 Diffüz parankimal akciğer hastalığı olgumuzun değerlendirilmesi Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007: TP091

19- .Törün T, Kapaklı N, Aksoy E, Ataç G, Özmen İ, Sevim T, Tahaoğlu K, 7 HIV(-) Tüberküloz dışı mikobakteri olgusunun tedavi sonuçları. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 2007:TP277

20- .Gündüz G, Sevim T, Oğuz F, Gün G, Gündüz Ö, Ataç G, Aksoy E, Özmen İ, Aykaç N, Tahaoğlu K, Romatoid Artritte Akciğer Tutulumunun Klinik Laboratuvar ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 2008:PS76

21- .Ataç G. Özmen İ, Aksoy E., Bostan L, Aykaç N, Uslu A., Sevim T.,. Tahaoğlu K. 39 Pulmoner Emboli Olgusunun Tanı Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 2008: PS-96

22- .Kongar N, Sağlık Ortamı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 2009:TP053

23- Kongar N. Sağlık Ortamı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2009.

24- Albayrak E , Kongar N, Çoban Ağca M, Tokgöz F, Sevim T. Akciğer Kanseri ve Organize Pnömoni Birlikteliği; Bir Olgu Nedeniyle TÜSAD 33. Ulusal Kongresi 2011 EP004

25- .Albayrak N, Çoban Ağca N, Aktaş O, Yorulmaz H, Kongar N, Tokgöz F, Sevim T Kliniğimizde izlediğimiz 10 hipersensitivite pnömoni olgusunun değerlendirilmesi. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi 2011

26- .Özmen İ, Korkmaz O, Ogün H, Kongar N, Çalışır H, Silikozis ve Tüberküloz Birlikteliği Sözlü Sunum Türk Toraks Derneği 14. Ulusal kongresi 2011. SS227

27- .Çiftaslan N, Kongar N, Aksoy E, Bodur Y, Aktaş O, Tokgöz F, Sevim T Ig A Nefropatisi ile birliktelik gösteren ilginç seyirli bir sarkoidoz olgusu TÜSAD 34. Ulusal Kongresi 2012.EP-060

28- .Aksoy E, Tokgöz F, Kongar N, Bodur Y, Çiftaslan N, Aktaş O, Sevim T Paratiroid adenomunun eşlik ettiği sarkoidoz olgusu TÜSAD 34. Ulusal Kongresi 2012.EP-061

29- Çiftaslan N, Aktaş O, Kongar N, Aksoy E, Bodur Y, Tokgöz F, Sevim T Bir meslek hastalığı olgusu: itfaiyecide amonyum persülfat inhalasyonuna bağlı akut solunum yetmezliği TÜSAD 34. Ulusal Kongresi 2012.EP-162

30- .Aksoy E, Tokgöz F, Kongar N, Çiftaslan N, Bodur Y, Aktaş O, Güran S, Sevim T Swyer-James-Macleod sendromu: 4 olgu nedeniyle TÜSAD 34. Ulusal Kongresi 2012.EP-185

31- Tokgöz F, Albayrak E, Aktaş O, Kongar N, Çiftaslan N, Yakar Hİ, Bodur Y, Sevim T. 150 Plevral Effüzyon Olgusunun Değerlendirilmesi TTD15. Yıllık Kongresi 2012. P104.

32- Aksoy E, Çiftaslan Gökşenoğlu N, Sevim T, Aykaç Kongar N, Aktaş O, Bodur Y, Tokgöz F Radyolojik Olarak Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Romatoit Artritin Akciğer Tutulumu. TTD16. Yıllık Kongresi 2013. P567

33- .Tokgöz F, Aksoy E, Aykaç Kongar N, Çiftaslan N, Bodur Y, Aktaş O, Sevim TErişkin Yaşta Akciğer Tutulumu ile Tanı Konulan Sık Değişken İmmun Yetmezlik. TTD 16. Yıllık Kongresi 2013. P552

34-.Aksoy E, Tokgöz F, Aykaç Kongar N, Bodur Y, Çiftaslan N, Aktaş O, Sevim T. Primer Bilier Siroz ve Sarkoidoz Birlikteliği TTD16. Yıllık Kongresi 2013. P219.

Diğer Yayınlar

1- Özel Tüberküloz da Tanı ve Tedavi İlkeleri. Klinik Gelişim Tüberküloz Özel Sayısı2007; 20 (1) 14-17

2- Mesleki Akciğer hastalıklarında radyolojik değerlendirme Klinik Gelişim Meslek Hastalıkları Özel Sayısı 2010 ;23(4)11-20

3-T überküloz 11-20 Klinik Gelişim Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları Özel Sayısı 2013; 26 (1) 33-44

4- Klinik Gelişim Tüberküloz Özel Sayısı Editörlüğü Cilt 20 Sayı 1 2007