Dr. Öğr. Üyesi Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi
Nihal ŞANLI HAMZAOĞLU

Akupunktur

Yrd. Doç. Dr. Nihal Şanlı Hamzaoğlu - Akupunktur Uzmanı
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2012 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012 Juing Ming College of Oriental Medicine
 • 2012 Londra I.Z.Chirali
 • 2011 Japonya Fukuoka Üniversitesi Traditional Chinese Medicine (TCM)
 • 2011 Heidelberg Üniversitesi TCM
 • 2009 Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Eğitimi
 • 1992 - 2011 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1990 Japonya Hokkaido Üniversitesi Kliniği
 • 1984 - 1992 İstinye Devlet Hastanesi
 • 1981 - 1984 İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 1980 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
 • Akupunktur Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationship of difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependent diabetes and hand abnormality detected using the 'prayer sign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60 (2003) (Editöre mektup)


2. Erden V, Basaranoglu G, Beycan I, Delatioglu H, Hamzaoglu NS."Reproducibility of mini-BAL culture results using 10 ml or 20 ml instilled fluid," Intensive Care Med, 29(10), 1856 (2003) (Editöre mektup)


3. Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS., Saitoglu L. "Smoking and postoperative analgesia," Ann Pharmacother, 39(9), 1579-80.Epud 2005 Aug 2. (2005) (Editöre mektup)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Erden V, Hamzaoğlu NŞ, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Erkalp K, "Percu Twist yöntemi ile perkütan trakeostomi," Yoğun Bakım Dergisi, 4 (1), 57-60 2004.


2. Başaranoğlu G, Erden V, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L, "Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım," Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (3), 144-145. 2004


3. Erden V, Başaranoğlu G, Delatioğlu H, Hamzaoğlu NŞ, Saitoğlu L."Tek aşamalı dilatatör" ultraperc" ile perkütan dilatasyonel trakeostomi" Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6 (1), 8-12 2005

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Hamzaoglu N,Denkel T,Akpir K,Uculas G,Oner C . Atracuriumun intrakranial basinc uzerine etkisi.Tark kongresi1984


2.Hamzaoglu N;Bir olgu nedeniyle Malign Hipertermi krizinde Dantrolen Sodyum tedavisi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni.1991


3.Hamzaoglu N.Celik M.Atracurium Besilat ile suksinil Koliningozici basincina etkisinin karsilastirilmasi.Sisli Etfal hastanesi Tip Bulteni 1991


4.Hamzaoglu N.Morfin yoluyla Postoperatif Agrinin Giderimesi.Sisli Etfal Hastanesi Tip Bulteni1991


5. Delatioğlu H, ErdenV, Kılıççıoğlu B, Hamzaoğlu S.N. Fadıllıoğlu S. "Kist dermoid sakral operasyonlarında intratekal meperidin uygulaması." 2. Ulusal rejyonal anestezi kongresi, 25, İstanbul 1995


6. Kılıççıoğlu B.T,Hamzaoglu NŞ, Erden V, Delatioğlu H."Elective percutaneous dilatational tracheotomy presentation of 42 cases ."7 th International Intensive Care Symposium 152, İstanbul 1995


7. Kılıççıoğlu B.T, Erden V, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Akut böbrek yetmezliği olgularında kontinü arteriovenöz hemofiltrasyon uygulamalarımız," TARK, 435-436, Mersin 1995


8. Erden V. Kılıççıoğlu B.T, Delatioğlu H, Fadıllıoğlu S, Hamzaoglu NŞ. "Laparoskopik kolesistektomilerde end tidal CO2 ile PaCO2 nin karşılaştırılması TARK, 500, Mersin 1995


9.Kiliccioglu B.T.Fadillioglu S.Delatioglu H.Erden V.hamzaogluN. Ciltten emilim nedeniyle karbamat entoksikasyonu.Tark 1995.


10.Erden V.Kiliccioglu B.T.Delatioglu H.Fadillioglu S.Hamzaoglu N. Laparoskopik Kolesistektomilerde end-tidal karbondioksit ile PACO2 nin karsilastirilmasi Tark1995


11.Karadeniz H.Hamzaoglu N.Erden V.Fadillioglu S.Kiliccioglu B.T.DelatiogluH.;Metilalkol intoksikasyonunda hemofiltrasyon uygulamasiTARK1996


12. Hamzaoğlu NS,Delatioğlu H,Fadıllıoğlu S, KılıççıoğluB.T. Erden V. "Üretral ateş sendromu." TARK , 423-424, Mersin 1995


13.Koseoglu G.Ormanci F.Karadeniz H.Erden V,HamzaogluN. "Doğumda epidural analjezide bupivakain ile bupivakain fentanil kombinasyonunun karşılaştırılması," VI. Kış Sempozyumu, Bursa 1996


14.Hamzaoglu N.Perkutaneus dilatational trakeotomi.Vakif Gureba Tip Kongresi.Istanbul 4-8 aralik 1995.


15.Hamzaoglu N.Continue Arterio-venous Hemofiltration.Vakif Gureba Tip Kongresi.Istanbul 4-8 aralik 1995.


16.Hamzaoglu N.Fadillioglu S.Delatioglu H.Erden V.Kiliccioglu B.T.Ankilozan Spondilitli bir hastanin kor nazal intibasyonu olgu sunumu.Vakif Gureba Tip Dergisi.1995.


17.Erden V.Cakar N.Delatioglu H.Kiliccioglu B.T.Hamzaoglu N.FiberoptikBronkoskopik zor intubasyon olgu sunumu.Tark1995.

Diğer Yayınlar

1-  Erden V, Basaranoglu G, Delatioglu H, Hamzaoglu NS. "Relationship of difficult laryngoscopy to long-term non-insulin-dependent diabetes and hand abnormality detected using the 'prayer sign,' Br J Anaesth, 91(1), 159-60 (2003) (Editöre mektup)

2-   M Zuber. "Steifigkeit der Finger und Faustschlussdefizit bei einem 58-jahrigen Patienten mit Diabetes mellitus," Medizinische Klinik 101 (3), 255-256 (2006)