Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EZELSOY

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet EZELSOY

Kalp ve Damar Cerrahisi / Varis / Damar Cerrahisi

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2007 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ezelsoy, Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 2013 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesinde tamamladı. Mecburi hizmet görevini 2014-2015 yılları arasında Antakya Devlet Hastanesi’de yaptı.

İngiltere, İtalya ve Belçika’da çeşitli kliniklerde eğitim amacıyla bulunan Dr. Öğr. Gör. Mehmet Ezelsoy, 2008 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde çalışmaktadır. 


İlgi Alanları:

 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • Erişkin Kalp Cerrahisi
 • Venöz Yetmezlik/Varis Tedavisi 
 • Periferik Vasküler Cerrahisi 

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2016 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Dr. Öğr. Gör. / Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2014 - 2015 Antakya Devlet Hastanesi Uzman Doktor (Mecburi Hizmet)
 • 2013 University Hospital of Liege, Belçika Uzman Doktor (Observership) -1 ay süresince-
 • 2008 - 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Doktora/ S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2008 - 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Araştırma Görevlisi
 • 2000 - 2007 İstanbul Bilim Üniversitesi Lisans / Tıp Fakültesi

 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği 
 • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Bayramoglu Z. , Caynak B. , Ezelsoy M. , Oral K. , Sagbas E. , Akpınar B. Angiographic evaluation of graft patency in robotic-assisted coronary artery bypass surgery: 8 year follow-up. Int J Med Robot. 2013 Dec 2. doi: 10. 1002/rcs.1553.

2. Ozkara A, Ezelsoy M, Onat L, Sanisoglu I. Type B Interrupted Aorta in Adults. Heart Surg Forum. 2014 Apr;17(2):E80-1. doi: 10. 1532/HSF98.2013309.

3. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Kemal Ayalp, Murat Kayabali. Hybrid Vascular Surgery Approaches for Multilevel Arterial Occlusive Disease.The Heart Surgery Forum #2014-390 18 (1), 2015  doi: 10.1532/HSF98.2014390

4. Mehmet Ezelsoy, Ali Coner, Okan Cicek. Severe Upper Gastrointestinal Bleeding from Aortoenteric Fistula: A Late Complication of Esophagojejunostomy. The Heart Surgery Forum #2015-508 18 (1), 2015 doi: 10. 1532/HSF98.2015508

5. Mehmet Ezelsoy, Baris Caynak, Muhammed Bayram, Kerem Oral, Zehra Bayramoglu, Ertan Sagbas, Vedat Aytekin, Belhhan Akpınar. The Comparison between Minimally Invasive Coronary Bypass Grafting Surgery and Conventional Bypass Grafting Surgery in Proximal LAD Lesion. The Heart Surgery Forum #2015-471 18 (2), 2015 doi: 10. 1532/hsf.1239

6. Mehmet Ezelsoy, Gorkem Turunc, Muhammed Bayram.  Early Outcomes of Pharmacomechanical Thrombectomy in Acute Deep Vein Thrombosis Patients.  The Heart Surgery Forum #2015-1307  18 (5), 2015  doi: 10.1532/hsf.1307

7.  Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Baris Caynak, Zehra Bayramoglu, Belhhan Akpinar. Pain and the Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery. The Heart Surgery Forum #2016-1606  19 (4), 2016 doi: 10.1532/hsf.1606

8. Muhammed Bayram, Mehmet Ezelsoy, Emrah Usta, Kerem Oral, Ayten Saraçoğlu, Zehra Bayramoğlu, Özgür Yıldırım. Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. Turk J Anaesth Reanim 2014; 42: 239-44 doi: 10.5152 /TJAR.2014.65668

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Z.Bayramoğlu, M.Ezelsoy, B.Çaynak, O.Yıldız, E.Sağbaş, N.Yazıcıoğlu, B.Akpınar. Surgical placement of left ventricular lead for cardiac resynchronization therapy after failure of percutaneous attempts (OP-354) - 9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya; Türkiye, Mart 2013

2. Nurcan Arat Koc, Gültekin Mehmet Ercan, Serkan Kahraman, Mehmet Ezelsoy, Ahmet Özkara – İzole aortik ark interrupsiyonu olan bir hastada kardiyak görüntülemenin yorumlanması (PO-029) - 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation Antalya; Türkiye, Ekim 2013

3. Saide Aytekin, Selen Yurdakul, Özlem Yıldırımtürk, Alp Burak Çatakoğlu, Refik Erdim, Ertan Sağbaş, Zehra Bayramoğlu, Mehmet Ezelsoy, Emine Altıntaş, Belhhan Akpınar, Vedat Aytekin – Robot Destekli Koroner Baypas Greft Operasyonu Geçirmiş Hastalarda LIMA Greft Açıklığının Strain İnceleme ile Kombine Edilmiş Stress Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi (OP-115) - 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation 2013 Antalya; Türkiye, Ekim 2013

4. Bayram, M.; Ezelsoy, M.; Usta, E.; Oral, K.; Saracoglu, A.; Bayramoglu, Z. - Rapid detection of acute kidney injury by urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery (12AP2-8)— European Journal of Anaesthesiology: June 2014 - Volume 31 - Issue - p 200 Intensive Care Medicine - Euroanaesthesia 2014 Stockholm; Sweden, Haziran 2014

5. Mehmet Ezelsoy, Barış Çaynak, Zehra Bayramoğlu, Kerem Oral, Ertan Sağbaş, Belhhan Akpınar - Robotically enhanced coronary artery bypass graft surgery: mid-term clinical and angiographic results - 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2014 İstanbul; Türkiye, Mart 2014

6. Mehmet Ezelsoy, Ali Çoner, Okan Çiçek -  Severe Upper Gastrointestinal Bleeding From Aortoenteric Fistula: A Late Complication of Esophagojejunostomy (PP-141) - 11th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery 2015 İstanbul; Türkiye, Mart 2015

7.  Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Belhhan Akpınar - Pain and The Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery- 
10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2016 Beirut; Lebanon, Nisan 2016 

8. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy,  Belhhan Akpınar - 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2016 Beirut; Lebanon, Nisan 2016 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Özkara A. ve Ezelsoy M. Ekstrakorporeal Dolaşımda Antikoagülasyon ve Nötralizasyon. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(2):33-9

2. Mehmet Ezelsoy, Ali İhsan Hasde, Mehmet Aslan, Mustafa Mavi. Hemodiyaliz hastalarında snuff-box arteriovenöz fistüllerin değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739 /uvcd.2015-44207

3. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy. İleri yaş hastada izole iliak arter anevrizması. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739 /uvcd.2014-41820

4. Ali İhsan Hasde, Mehmet Ezelsoy, Mustafa Özgür, Mehmet Aslan, Mahmut Kış, Mustafa Mavi. Ateşli silah yaralanmalarında üst ekstremite arteriyel yaralanmalarının değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739/uvcd.2015-47468 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. B.Çaynak, S.Onan, O.Şen, M.Ezelsoy, H.Hüzmeli, Y.Durak, Z.Bayramoğlu, B.Akpınar - Diyaliz Bağımlı Olmayan Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Kalp Cerrahisi (S-153) - 
Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi 2010 Antalya; Türkiye, Mart 2010

2. Z.Bayramoğlu, M.Ezelsoy, B.Çaynak, M.K.Oral, E.Sağbaş, B.Akpınar - Robot Yardımı ile Yapılan Koroner Kalp Cerrahisinin Klinik ve Anjiografik Sonuçları (S-103) - TKDC 12.Ulusal Kongresi 2012 Antalya; Türkiye, Mart 2012

3. Ahmet Özkara, Mehmet Ezelsoy, Levent Onat, Ilhan Sanisoğlu - Erişkinde Tip B İnterrupted Aorta (PP-267) - 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi 2013 İstanbul; Türkiye, Ekim 2013

4. Mehmet EZELSOY, Mehmet Aslan, Ali İhsan Hasde, Mustafa Mavi - Akut derin ven trombozu hastalarında farmakomekanik trombektominin erken dönem sonuçları (P-212) - 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi 2015 Antalya; Türkiye, Ekim 2015

5. Mehmet EZELSOY, Kerem Oral - İleri yaş hastada izole dev iliak arter anevrizmasi (P-002) - 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi 2015 Antalya; Türkiye, Ekim 2015 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 • 2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi
 • 2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi - Ventrikül Destek Cihazları Kursu
 • 2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Mitral ve Aort Kapak Tamirleri Kursu
 • 2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Maketler Üzerinde Distal Bypass Girişimleri Kursu
 • 2010 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 11. Ulusal Kongresi – Ekokardiografi ve Doppler USG Kursu
 • 2010 – Heart Asist 5 Left Ventricular Asist Device Training Program – Istanbul Florence Nightingale Hospital
 • 2010 – Specialty Skills in Cardiothoracic Surgery – The Royal College of Surgeons of England
 • 2011 – International School of Cardiac Surgery – Directed by Prof.Ugo Filippo Tesler and Marko I. Turina in Erice / Italy
 • 2012 – Istanbul Meeting Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery
 • 2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Aort Kapak Onarımı Kursu
 • 2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – İleri Mitral ve Triküspid Kapak Onarım Teknikleri
 • 2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – RF Endovenöz Ablasyon ve Renkli Doppler USG kursu
 • 2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Biyolojik Aort Kapağı Uygulama Kursu
 • 2012 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 12. Ulusal Kongresi – Total Yapay Kalp Zirvesi
 • 2013 – European Masterclass Arterial Revascularisation for Coronary Artery Bypass Grafting – St.Hugh’s College Oxford University / England
 • 2013 –  Europian Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS) – Fundementals of Cardiac Surgery Part 1 Windsor / England
 • 2013 – Liege Universitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde Observership Programı Liege/Belçika
 • 2013 – Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 3. Okulu, Eskişehir Kursu
 • 2013 – 14 th Congress of Asian Society for Vascular Surgery / İstanbul
 • 2013 – Koşuyolu Kapak Tamir Atölyesi
 • 2014 – 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2014 / İstanbul
 • 2014 – Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
 • 2014 - Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu Robotik Mitral Kapak Tamir Kursu
 • 2015- Ablation as a concomittant procedure for atrial fibrillation kursu - Istanbul Acıbadem University
 • 2015 - 2.Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu 
 • 2015 - 2.Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu, Endoskopik Damar Çıkarma Kursu
 • 2015 – ISMCS 2015 Winter Workshop, Istanbul
 • 2016 – 20th European Vascular Course Maastricht, Holland
 • 2016 – TKDC Eskişehir Okulu