Dr. Öğr. Üyesi Işık KARALÖK

Dr. Öğr. Üyesi
Işık KARALÖK

Radyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Işık Karalök, Radyoloji uzmanlık eğitimini 2011 yılında tamamladı.
 
   2013 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Radyoloji Ana bilim Dalında, Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Radyoloji Bölümünde çalışmaktadır. 

İlgi Alanları:

 • Spinal Radyoloji
 • Muskuloskeletal Radyoloji
 • Spina Bifidada Görüntüleme

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2011 - 2013 Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi Devlet Hizmet Yükümlülüğü
 • 2009 - 2011 Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
 • 2006 - 2009 Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü
 • 1998 - 2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • ESR

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Z.Iyigun, T.Duymaz, L.Ozgonelel, I.Karalok, I.Alatas, E. Ozgonelel, B.Yazici, K.Ozel  “ Using Functional Mobility Scale for Assesment Ambulation and Study of Association of Lesion and Ambulation Level with Kidney Malposition in Spina Bifida”, International Journal of Therapies and Rehabilitation Research, Manuscript Number: IJTRR-2015-11-084 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. I. Karalök,  E. Kaya,  S. Server,  A. N.Gürmen, “Spinal disrafizmde radyolojik Değerlendirme ”,  Türkiye Klinikleri Spina Bifida özel sayısı ,  Dec  2015

2. I.Karalök, S. Altunrende, S.Bulut, S.Server , " Renal transplantasyonda preoperatif dönemde donör ve alıcının BT ve BTA ile değerlendirilmesi ” ,  Türkiye Klinikleri Karaciğer ve Böbrek Transplantasyon özel sayısı,  Dec  2016 

3. Server S. AlBayrak E. Bulut S.S.  Karalok I. Altunrende S.” Karaciğer nakli sonrası komplikasyonların girişimsel radyoloji ile tedavisi ”, Türkiye Klinikleri Karaciğer ve Böbrek Transplantasyon özel sayısı,  Dec  2016 

4. E.Kaya, O. Ceyhan , C. Balci, S.Server, S.Altunrende,  I. Karalok , S. Koculu, N. Gurmen  “ Karaciğer nakil sonrası görüntüleme- komplikasyonların radyolojik değerlendirmesi ”, Türkiye Klinikleri Karaciğer ve Böbrek Transplantasyon özel sayısı,  Dec  2016 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. I.Karalok, L.Ulusoy “Magnetic resonanace imaging findings in early stage diabetic foot and correlation with etiologies vasculopathy and neuropathy”, has been accepted for ECR 2016,  March 2 to 6, in Vienna, Austria. 

2. I.Karalok, I.Alatas, H. Canaz, K.Ozel “Coexistence and relationship of Jarcho Levin Syndrome with  congenital and developmental urinary tract pathologies” 15th Interim Meeting of the WFNS, Rome, Italy, 2015.

3. E.D. Cicek, G. Eker, I. Gulcan, B. Saydam “A case report: isolated hydatid cyst in axilla”   16 th Annual Meeting of the European Society of Thoracic Imaging  Nice, France, 2008

4.  I. Alatas, H. Canaz, E.Emel, I.Gulcan, M.Aytar, A.Alanay, Rib anomalies ın patients with myelomeningocele, EANS 2014, Prague, Czech Republic 20144.  

5. H. Canaz, I. Alatas, E.Emel, I.Gulcan, M.Aytar, A.Alanay, Myelomeningocele patients and accompanying vertebral anomalies, EANS 2014,Prague, Czech Republic 2014

6. T. Duymaz, Z.Iyigun, O.Kesmezacar, I.Karalok, L.Ozgonenel, K.Ozel, Study of association of lesion and ambulation level with kidney malposition in spina bifida, 9th World Congress of  ISPRM (the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine) , Berlin, 19 - 23 June 2015 

7.E.Ozgonenel, I.Karalok, I. Alatas, E.Ceylan Gunay,L.Ozgonenel, P.Gun Atak,K.Ozel, Diagnostic Accuracy of Tc-99m DMSA Scintigraphy and Renal Ultrasonography in Children with Spina Bifida During Long Term Follow up, 28th Annual EANM (European Association of Nuclear Medicine Congress) , Hamburg, Germany , October 2015. 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1. I.Gülcan, G.Eker, E.D.Çiçek, B.Saydam “Olgu sunumu:Malign radyolojik bulgular ile prezente atipik koroid pleksus papillomu” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

2. I.Gülcan, E.D.Çiçek, G.Eker, A.N.Kahraman “Nörofibramatozis tip 2 olgusunda radyolojik tipik prezentasyon” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

3. I.Gülcan, E.D.Çiçek, G.Eker “Olgu sunumu: Olası Creutzfeldt-Jakob hastalığı” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

4. I.Gülcan, S.Durmaz, G.Eker, M.N.Tasalı “Olgu sunumu: Unilateral multisentrik saf müsinöz meme karsinomu ” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

5. I.Gülcan, E.D.Çiçek, M.Özarar, B.Saydam “Olgu sunumu: Non Hodgin Lenfomanın meme tutulumu” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

6. G.Eker, I.Gülcan, F.Yıldızhan, M.Özarar “Pankreas seröz kistadenomu( Mikrokisitk adenom) olgu sunumu ve literatür bilgileri eşliğine pankreasın kistik lezyonlarının tanı ve yönetimi” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

7. G.Eker, E.D.Çiçek, I.Gülcan, A.N.Kahraman “Diz ekleminin nadir tümörü:Eklem kapsülü kaynaklı intraartiküler fibroma olgusu” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

8. G.Eker,E.D.Çiçek, I.Gülcan, Y.Baca “Mikrospondili ve tipik servikal vertebra tutulum bulguları gösteren poliartiküler tip juvenil romotoid artrit olgusu” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

9. G.Eker, E.D.Çiçek, I.Gülcan, M.Özarar, S.Tokgöz “Lokalize form Langerhans hücreli histiositoz olgusu: Eozinofilik granulom” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

10. G.Eker, E.D.Çiçek, I.Gülcan, F.Yıldızhan, Y.Baca “Pulsatil tinnitusun nadir bir sebebi:Aberan sigmoid sinüs ” 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 2009  (Poster Sunum)

11. SK Ozel, I Alatas, H.Canaz, I.Karalok, Urological Disorders in Jarcho -Levin Syndrome, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi,  May 2015 , Diyarbakir

12. S. Koçulu, I.Gulcan, V.Atansay, B.Abay, E.Çevik, N.Aksu, A.Ordu, “Septic Artritis secondary to Pasteurella Multocida due to dog bite :Case report ” , 25. Ulusal Ortopedi Kongresi,  Oct 2015, Antalya


Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1- 6. MEF Bilimsel  Proje Yarışması Biyoloji dalında Türkiye 3. ‘lüğü ( 1997)

2- Özel Moda Lisesini birincilikle bitirdi ( 1998)

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1- Türk Nöroradyoloji Derneği 5. Nöroradyoloji Günleri “Omurga ve Omurilik Kategorik Kursu”, 21-22 Mart 2009, İstanbul.

2- Türk Manyetik Rezonans Derneği MR Fizik Kursu, 28 Mart 2008, İstanbul.

3- TRD İstanbul Şubesi MR Fizik Kursu , 13 Mart 2010, İstanbul. 

4- Türk Nöroradyoloji Derneği 6. Nöroradyoloji Günleri “ Travma ve Enfeksiyon Kategorik Kursu”,  27-28 Mart 2010 , İstanbul. 

5- Tıbbi Ultrasonografi Derneği “Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu”, 09-10 Ekim 2010, İstanbul.

6- Türk Radyoloji Deneği Kış okulları Kurs 1 , 2011, Antalya.

7- Türk Radyoloji Deneği Kış okulları Kurs 2, 2010, Antalya.  

8- 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007 Antalya.

9- 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 Antalya.

10- 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

11- 15th Interim Meeting of the WFNS,  2015 , Rome

12- ECR 2016,  March 2 to 6, in Vienna, Austria. 

13- Genel Radyografi Sempozyumu, 18-19 Nisan 2009 Eskişehir.

14- Türk Toraks Radyolojisi 13. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 8-9 Mayıs 2009, Ankara.

15- TRD İstanbul Şubesi Meme Sempozyomu, 26 Şubat 2012, İstanbul.

16- 3. Ulusal Meme Radyolojisi Sempozyumu , 5-6 Mayıs 2012, İstanbul.

17- Türk Toraks Radyolojisi Derneği Bilimsel Toplantısı, 12-13 Eylül 2009, İstanbul.

Diğer Yayınlar

Yürüttüğü Çalışmalar

Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nda Verilen Dersler  

1- Ürogenital Sistem Radyolojisi

2- Endokrin Sistem Radyolojisi

3- Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma