Dr. Öğr. Üyesi Evrim Göde ÖĞÜTEN

Dr. Öğr. Üyesi
Evrim Göde ÖĞÜTEN

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Evrim Göde Öğüten, Psikiyatri ihtisasını 2012 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde tamamlamıştır. Asistanlığı sırasında 2010-2011 yılları arasında Almanya'nın öncü Üniversitelerinden Ruhr Üniversitesi’ne bağlı LWL Psikiyatri Hastanesi’nde Prof. Dr. Martin Brüne'nin yanında gözlemci hekim ve araştırmacı olarak Transkranyal Manyetik Stimulasyon çalışmasını sorumlu araştırmacı olarak yürütmüş; hasta grup görüşmelerine ve terapilerine katılmıştır. Uluslar arası nörobilim doktora programında dersler almış, çalışmalara eşlik etmiştir.

2012 yılında Psikiyatri Uzmanı olduktan sonra Tatvan Devlet Hastanesi'nde 2012-2014 yılları arasında mecburi hizmet görevini tamamlayıp, 2014 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiaytri Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak göreve başlamıştır. Halen Dr. Öğr. Gör. olarak, İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightangale Hastanesi’nde Psikiyatri uzmanı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.


ilgi Alanları:
 • Genel Psikiyatri Polikliniği
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Geropsikiyatri
 • Psikosomatik Hastalıklar ve Ağrı
 • Uyku Bozuklukları
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Konsultasyon ve Liyezon Psikiyatrisi  • Doğum Tarihi 1983
  • Doğum Yeri KONYA
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
Bugün
 • 2014 İstanbul Bilim Üniversitesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi
 • 2012 - 2014 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Uzman Hekim Mecburi Hizmet
 • 2010 - 2011 Ruhr Üniversitesi Almanya LWL Psikaytri Kliniği Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırmacı, Proje Yöneticisi ve Gözlemci
 • 2007 - 2012 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 2001 - 2007 Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Türk Tabipler Birliği-İstanbul Tabip Odası

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.The history of childhood trauma among individuals with ultra high risk for psychosis is as common as among patients with first-episode schizophrenia Sahin S, Yuksel C, Guler J, Karadayı G, Akturan E, Gode E, Ozhan AA, Ucok A Early Intervention in Psychiatry, Volume 7, Issue 4, pages 414–420, November 2013,  DOI: 10.1111/eip.12022

2.The Relationship Between Psychotic Symptoms of People with Alzheimer’s Disease and Theory of Mind Skills and Functionality Evrim Göde-Öğüten, Işın Baral-Kulaksızoğlu Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2013, 13-18 July 2013, Boston, USA

3.P300 amplıtude reductıon ın subjects at ultra hıgh-rısk for psychosıs Keskin-Ergen Y, Ucok A, Gode E, Devrim-Ucok M Schizophrenia Research 117(2-3):361-362 (2010); DOI: 10.1016/j.schres.2010.02.637

4.Chıldhood trauma may be related to transıtıon to psychosıs ın ultra hıgh rısk ındıvıduals Sahin S, Ucok A, Gode E, Yuksel CSchizophrenia Research 117(2-3):204-204 (2010); DOI: 10.1016/j.schres.2010.02.279

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1.DeGowin’in Semiyoloji Kitabı, 2012, Güneş Tıp Kitabevi Yayınları

2.Psikiyatri Bölümü Çevirmeni: Evrim Göde Öğüten Bölüm Editörü: Prof. Dr. Işın Baral-Kulaksızoğlu

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Alzheimer Hastalarında Psikotik Belirtilerin Zihin Kuramı ve İşlevsellik ile İlişkisi Evrim Göde-Öğüten, Işın Baral-Kulaksızoğlu 3. Ulusal Alzheimer Kongresi, 21-23 Mart 2013, İstanbul

2.Frontotemporal Demans ve Mani: 2 olgu sunumu Evrim Göde, Sibel Çakır, Işın Baral-Kulaksızoğlu 7. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 18-20 Mayıs 2010, İstanbul

3.Arteriovenöz Malformasyon Eksizyonu Sonrası Gelişen Tourette Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk: Olgu sunumu Evrim Göde, Candan Gürses, Işın Baral Kulaksızoğlu 13. Bahar Sempozyumu, TPD Yıllık Toplantısı, 15-18 Nisan 2009, Antalya

4.Psikozu olan Epilepsi Hastalarında Psikotik Belirtilerin Nöbetlerle Zamansal İlişkisi Mine Öztürk, Evrim Göde, İnci Esen, Işın Baral-Kulaksızoğlu
6. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2008 Epilepsi, Journal of the Turkish Epilepsy Society Volume 14, year 2008 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.Alman Psikiyatri Birliği Kongresi (DGPPN), Kongre Katılım Bursu, 2011, Berlin

2.Beyin Araştırmaları Derneği (BAD, Seyahat ve Eğitim Bursu (2000 TL), Almanya-2010

3.Bursa AOS Fen Lisesi 1.lik Mezuniyet Derecesi (Bursa-2001)

4.İTÜ Liseler Arası Matematik Olimpiyatı Marmara Bölgesi 3. Lüğü (İstanbul-2001)

5.4. Ulusal TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatı Bronz Madalya (Ankara-1998)